Forum Mikronacje

Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Rotria  (Read 10668 times)

Rudolf Habsburg

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Posts: 118
  • Monarchie Zeitung
Odp: Rotria
« Reply #10 on: Maj 13, 2008, 19:26:08 pm »

Rotria aktualnie istnieje i ma się dobrze. Idziemy naprzód, stwarzamy różne inicjatywy, jak np. Unię Kościołów Wirtualnych, nawiązujemy stosunki z innymi państwami etc. Na początek dyskusji zachęcam do przeczytania konstytucji PK Rotria:

Mając na względzie poszanowanie historii wiary chrześcijańskiej,
jej wartości, tradycje, oraz priorytety w trosce o przyszłość naszego kraju, nawiązując do najlepszych zwyczajów I Państwa Kościelnego Rotria,

My obywatele tego państwa ustanawiamy II Państwo Kościelne Rotria oraz niniejszą Konstytucję dla gwarancji podstawowych praw ludzkich, obywatelskich, wyznaniowych aby działanie organów państwowych było oparte na uniwersalnych zasadach społecznych, a także specjalnych doktrynach odpowiednich poszczególnym organom.Rozdział I
Państwo Kościelne Rotria

Art. 1

Ojczyzna nasza zwać się będzie Państwo Kościelne Rotria.

Art. 2

Rotria jest teokracją elekcyjną.

Art. 3

1. Władzę wykonawczą sprawuje Patriarcha i Kolegium Kardynalskie.
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Kolegium Apostolskie.
3. Władzę sądowniczą sprawuje Kongregacja Świętego Oficjum.
4. Patriarcha ma zwierzchność nad wszystkimi władzami.

Art. 4

Rotria jest państwem niezależnym, suwerennym i niepodległym.

Art. 5

Rotria jest państwem-miastem.

Art. 6

1. Językiem urzędowym Rotrii jest język polski.
2. Językiem pomocniczym jest łacina.

Art. 7

1. Flaga Rotrii jest przedstawiona w załączniku I.
2. Godło Rotrii jest przedstawione w załączniku II.
3. Hymn Rotrii jest przedstawiony w załączniku III.
4. Symbole Narodowe są pod ochroną prawną.
5. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
6. 1 Lir Rotryjski = 100 Centesimów Rotryjskich

Art. 8

1. Konstytucja jest najwyższym prawem na terenie PK Rotrii.
2. Żadne prawo nie może być sprzeczne z Konstytucją.

Rozdział II
Patriarcha

Art. 9

1. Patriarcha jest suwerenem Państwa Kościelnego Rotria.
2. Patriarcha jest także głową Kościoła Rotrio-Chrześcijańskiego, które jest religią państwową Rotrii.

Art. 10

Patriarcha jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 11

Patriarcha może być pociągnięty do odpowiedzialności za zgodą Wielkiego Inkwizytora oraz Kolegium Apostolskiego.

Art. 12

Patriarcha:
a) stoi na straży Konstytucji Rotrii.
b) wybiera Kamerlinga oraz Wielkiego Inkwizytora,
c) wydaje dekrety i postanowienia,
d) nadaje oraz odbiera ordery i odznaczenia,
e) mianuje prymasów, biskupów oraz kardynałów,
f) wprowadza i uchyla stany wyjątkowe, stany wojenne i stany klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa,
g) stosuje prawo łaski,
h) nadaje i w szczególnych przypadkach odbiera obywatelstwo rotryjskie,
i) ma prawo do abdykacji,
j) zarządza referendum ogólnokrajowe,
k) na okres jego nieobecności Kamerling sprawuje jego godności.

Art. 13

Patriarcha jest upoważnoiny do sprawowania godności nie zastrzeżonych dla innych organów władzy.

Art. 14

Patriarcha jest wybierany w konklawe na sześcio miesięczną kadencję.

Rozdział III
Kolegium Apostolskie

Art. 15

W skład Kolegium Apostolskiego wchdzą wszyscy biskupi i arcybiskupi.

Art. 16

Kolegium Apostolskie uchwala ustawy.

Art. 17

Inicjatywę ustawodawcż posiadają wszyscy członkowie Kolegium Apostolskiego i Kolegium Kardynalskie.

Art. 18

1. Projekt ustawy przedstawia się Patriarsze, który jest przewodniczącym Kolegium Apostolskiego.
2. Kolegium Apostolskie debatuje nad projektem ustawy.
3. Kolegium Apostolskie głosuje nad projektem większością głosów.
4. Projekt zostaje przedstawiony Patriarsze do podpisania.
5. Patriarcha może zawetować ustawę lub ją podpisać.
6. Zawetowanie ustawy jest równoznaczne z całkowitym odrzuceniem ustawy, chyba że zotsanie przegłosowana większością głosów na Soborze.
7. Zawetowana ustawa od razu trafia na listę soborową.

Rozdział IV
Kolegium Kardynalskie

Art. 19


W skład Kolegium Kardynalskiego wchodzą:
a) Patriarcha,
b) Kamerling,
c) Wielki Inkwizytor,
d) Strażnik Pieczęci Zagranicznej,
e) Strażnik Skarbu,
f) Strażnik Kultury,
g) Dowódca Gwardii Biskupiej.

Art. 20


Kolegium Kardynalskie powoływane jest co trzy miesiące.

Art. 21


1. Członków Kolegium b i c powołuje Patriarcha.
2. Członków Kolegium d - g powołuje Kamerling.
3. Spośród Strażników Patriarcha wybiera Prefekta, który będzie zastępował Kamerlinga.

Art. 22


Kompetencje poszczególnych członków Kolegium Kardynalskiego określa oddzielna ustawa.

Rozdział V
Kongregacja Świętego Oficjum

Art. 23

Kongregacja Świętego Oficjum sprawuje władzę sądowniczą na terenie Rotrii.

Art. 24

Kongregacja Świętego Oficjum działa jako sąd i jako prokuratura.

Art. 25

Kongregacja Świętego Oficjum wydaje wyroki w imieniu PK Rotria.

Art. 26

1. Kongregacja ma za zadanie walczyć z herezją.
2. Kongregacja ma zakaz ścigania osób które nie są wiernymi.
3. Kongregacja ma zakaz używania kar cielesnych w tym tortur.

Art. 27

1. Wielkiego Inkwizytora, który jest przewodniczącym Świętej Inkwizycji, wybiera Patriarcha.
2. Wileki Inkwizytor powołuje Inkwizytorów.
3. Patriarcha jako Prefekt Inkwizycji nadzoruje pracę Kongregacji Świętego Oficjum.

Rozdział VI
Sobór

Art. 28

Sobór jest spotkaniem duchownych aby omówić bieżące wydażenia w Rotrii i uchwalić nowe prawa.

Art. 29

1. Sobór składa się ze wszystkich duchownych Rotrio-Chrześcijaństwa.
2. Wszystkie decyzje na Soborze podejmowane są większością głosów.

Art. 30

1. Sobór zwołuje Patriarcha na własne życzenie, lub na prośbę Kolegium Kardynalskiego.
2. Sobór musi być zwołany co najmniej raz na sześć miesięcy.

Art. 31

1. Patriarcha nie ma prawa zmieniać postanowień Soboru.
2. Postanowienia Soboru może zmienić tylko kolejny Sobór.

Rozdział VII
Obywatel

Art. 32

Obywatelem jest każdy mieszkaniec wyznający wiarę Rotrio-Chrześcijańską, który otrzymał obywatelstwo od Patriarchy.

Art. 33

Każdy obywatel ma prawo do płacenia podatków

Art. 34

Każdy obywatel ma prawo do zgromadzeń i wnoszenia petycji w dowolnej sprawie przy zachowaniu postępowania pokojowego i bez użycia przemocy, a także nie łamiąc prawa.

Art. 35

Każdy obywatel ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie. Prawo może być ograniczone, w razie łamania prawa.

Art. 36

1. Każdy obywatel ma prawo do wolności nauki i nauczania i do uprawiania sztuki.
2. Każdy obywatel ma prawo do dostępu do informacji i idei.
3. Każdy obywatel ma prawo do przemieszczania się w obrębie państwa z wyłączeniem stref zamkniętych dla osób postronnych.
4. Każdy obywatel ma prawo do tajemnicy korespondencji i komunikowania się.

Art. 37

1. Każdy obywatel ma prawo do zakupu, nabycia, wynajęcia, posiadania, użycia, obciążania hipotecznego, sprzedaży, najmu oraz przenoszenia prywatnej własności lub jej dowolnej części.
2. Prywatna własność obejmuje dowolne dobro lub rzecz wartościową, materialną czy niematerialną, nieruchomość lub rzecz osobistą.

Art. 38

Każdy obywatel ma prawo do swobodnego wykonywania zawodu, profesji czy sposobu zarobkowania, zakładania i prowadzenia przedsięwzięć handlowych i produkcyjnych oraz rozprowadzania towarów i świadczenia usług.

Art.. 39

Każdy obywatel ma prawo do wchodzenia w wiążące umowy zawierające wyłącznie dobrowolnie przyjęte postanowienia.

Art. 40

Każdy obywatel ma prawo stowarzyszać się i wchodzić w porozumienia i spółki, związki i inne organizacje, jeśli ich cele są pokojowe i nie zakładają przemocy.

Rozdzał VIII
Zakończenie

Art. 41

Zmiana Konstytucji następuje za zgodą Patriarchy popartą w referendum.

Art. 42

1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Tracą moc wszystkie akty prawne sprzeczne z Konstytucją w tym poprzednia konstytucja.

(-) Sanctitas Vestra Clemens II
Summus Pontifex,
Patriarcha et Episcopus Rotria etc.[/i]
Logged
Generaloberst und Admiral Jego Arcyksiążęca Mość Rudolf Karl Franz erzherzog von Habsburg-Lathringen
Arcyksiążę Austriacki
Książę Karyntii
Minister Wojny Monarchii Austro-Węgier

Rudolf Habsburg

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Posts: 118
  • Monarchie Zeitung
Odp: Rotria
« Reply #11 on: Maj 13, 2008, 19:41:49 pm »

Jest to po prostu wirtualna sekta jakich w mikronacjach stanowczo za dużo. Takie sprawy jak religia nie powinny być wymyślane dla celów rozrywkowych.

Przepraszam, ale my nie robimy mszy świętej na czacie itp, jak to robił ....(tu nie wymieniam nazwiska). Nie jesteśmy wirtualnym Watykanem, ale państwem kościelnym, taką "inną" republiką, gdzie na jej czele stoją duchowni. Jeśli komuś się to nie podoba to jego sprawa i niech nie roztrąbia tego na cały v-świat.
Logged
Generaloberst und Admiral Jego Arcyksiążęca Mość Rudolf Karl Franz erzherzog von Habsburg-Lathringen
Arcyksiążę Austriacki
Książę Karyntii
Minister Wojny Monarchii Austro-Węgier

Mardred von Salvepol-Nova Vita

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 478
Odp: Rotria
« Reply #12 on: Maj 13, 2008, 20:15:36 pm »

Nie zabroni mi ojciec uznawać Rotrii za sektę i głośno wyrażać o tym swoich opinii. Zresztą na ten temat odbyłem spokojną, merytoryczną dyskusję z Panem Lorenzo de Medici i on dokładnie zna moje stanowisko. Będzie porządny, obszerny wykład na temat zgodności Rotrii z prawem kanonicznym i przestaję uznawać za sektę. Zresztą za uznaniem Rotrio-chrześcijaństwa za sektę nic nie idzie, więc nie rozumiem oburzenia.
Logged
KAROLINA XVI SZOSZOIN, KRÓL CIPROFLOKSJAŃSKI
Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita vel. Żelazny Żuk
Okoczia

Flaga brugijska, ale nie narzekam, przesłanie ważniejsze.

Rudolf Habsburg

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Posts: 118
  • Monarchie Zeitung
Odp: Rotria
« Reply #13 on: Maj 13, 2008, 20:23:49 pm »

Nie zabroni mi ojciec uznawać Rotrii za sektę i głośno wyrażać o tym swoich opinii. Zresztą na ten temat odbyłem spokojną, merytoryczną dyskusję z Panem Lorenzo de Medici i on dokładnie zna moje stanowisko. Będzie porządny, obszerny wykład na temat zgodności Rotrii z prawem kanonicznym i przestaję uznawać za sektę. Zresztą za uznaniem Rotrio-chrześcijaństwa za sektę nic nie idzie, więc nie rozumiem oburzenia.

Masz rację, nie zabronię, ale w twojej v-ojczyźnie też działają sekty, nieprawdaż? Nigdzie tyle ich nie ma, jak w UKZT.
Logged
Generaloberst und Admiral Jego Arcyksiążęca Mość Rudolf Karl Franz erzherzog von Habsburg-Lathringen
Arcyksiążę Austriacki
Książę Karyntii
Minister Wojny Monarchii Austro-Węgier

Mardred von Salvepol-Nova Vita

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 478
Odp: Rotria
« Reply #14 on: Maj 13, 2008, 20:25:46 pm »

Już nie do mnie z tym żalem. Ja należę do jednego, ale to bardziej jest organizacja zrzeszająca katolików i przeciwników v-wyznań, a kościół tylko z nazwy. Nazywa sie "Kościół Antywirtualny".

PS. Wyemigrowałem z UKZT
Logged
KAROLINA XVI SZOSZOIN, KRÓL CIPROFLOKSJAŃSKI
Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita vel. Żelazny Żuk
Okoczia

Flaga brugijska, ale nie narzekam, przesłanie ważniejsze.

Rudolf Habsburg

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Posts: 118
  • Monarchie Zeitung
Odp: Rotria
« Reply #15 on: Maj 13, 2008, 20:35:32 pm »

To zmień podpis ;) A tak w ogóle to zapraszam do Monarchii Austro-Węgier. :)
Logged
Generaloberst und Admiral Jego Arcyksiążęca Mość Rudolf Karl Franz erzherzog von Habsburg-Lathringen
Arcyksiążę Austriacki
Książę Karyntii
Minister Wojny Monarchii Austro-Węgier

Ludwik Bourbon

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 1067
 • gadu-gadu: 5299529
Odp: Rotria
« Reply #16 on: Maj 13, 2008, 20:49:44 pm »

Cieszę się Mardredzie, że opuszczenie UKZT nie równało się z opuszczeniem mojej organizacji ;)
Logged

Rudolf Habsburg

 • Aktywny użytkownik
 • ***
 • Posts: 118
  • Monarchie Zeitung
Odp: Rotria
« Reply #17 on: Maj 13, 2008, 21:02:27 pm »

A ja się nie cieszę, że ty, Ludwiku, zmieniłeś moje nastawienie do mojej osoby. Sam nie wiem dlaczego.
Logged
Generaloberst und Admiral Jego Arcyksiążęca Mość Rudolf Karl Franz erzherzog von Habsburg-Lathringen
Arcyksiążę Austriacki
Książę Karyntii
Minister Wojny Monarchii Austro-Węgier

Lorenzo de Medici

 • Nowy użytkownik
 • *
 • Posts: 8
Odp: Rotria
« Reply #18 on: Maj 13, 2008, 23:10:45 pm »

Wasze Ekscelencje, Drodzy Bracia i Siostry.

Postaram się odpowiedzieć na pytanie czy v- Państwo Kościelne Rotrii jest sektą czy nie. Na początek przedstawię parę kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego (Księga VI SANKCJE W KOŚCIELE, Część II - KARY ZA POSZCZEGÓLNE PRZESTĘPSTWA)

Tytuł I - PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNOŚCI KOŚCIOŁA
Tytuł II - PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁADZY KOŚCIELNEJ I WOLNOŚCI KOŚCIOŁA
Tytuł III - UZURPACJA KOŚCIELNYCH ZADAŃ ORAZ PRZESTĘPSTWA W ICH WYKONYWANIU


Kan. 1369 - Kto w publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym piśmie albo w inny sposób przy pomocy środków społecznego przekazu, wypowiada bluźnierstwo, poważnie narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub Kościół bądź wywołuje nienawiść lub pogardę, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.

Jak widzimy ten kanon chroni Święty Kościół Rzymsko-Katolicki przed bluźnierstwem, teraz odnieśmy się do Rotrii . Państwo Kościelne Rotri w żadnym swym prawie lub nauce nie zaprzeczała wierze katolickiej ani nie łamie tradycyjnych chrześcijańskich wartości, wręcz przeciwnie Rotria gloryfikuje chrześcijaństwo i Kościół Katolicki, a jeśli ktoś z państwa wątpi proszę zajrzeć na nasza stronę i poczytać.

Kan. 1371 -

kto poza wypadkiem, o którym w kan. 1364, § 1, głosi naukę potępioną przez Biskupa Rzymskiego lub przez sobór powszechny, bądź z uporem odrzuca naukę, o której w kan. 752, i nie odwołuje tego mimo upomnienia ze strony Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza;Powinien być sprawiedliwie ukarany:

Rotria nigdy nie głosiła ani nie będzie głosić nauk sprzecznych z naukami Kościoła Powszechnego oraz nie odrzuca nauk Kościoła. Chciałbym zaznaczyć że publikując nauki korzystamy tyko i wyłącznie ze stron katolickich.
 
Kan. 1373 - Kto publicznie wzbudza niechęć lub nienawiść podwładnych względem Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza z powodu jakiegoś aktu władzy lub posługi kościelnej albo prowokuje podwładnych do nieposłuszeństwa wobec nich, winien być ukarany interdyktem lub innymi sprawiedliwymi karami.

Państwo Kościelne Rotrii jak już wcześniej wspomniałem jest Gloryfikacją Stolicy Apostolskiej, v-kościół nigdy nie uzurpował sobie praw realnego kościoła i nigdy nad nim się nie wywyższał. Mieszkańcy Rotrii  to wierni i praktykujący katolicy, dumni ze swej religii.
 
Kan. 1374 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem.

Jak Państwo widzicie Rotria to v-organizacja działająca na wzór realnego Kościoła i nie jest instytucją działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi. Rotria popiera Jedyny Prawdziwy i Święty Kościół i jego nauki.

Kan. 1378 -

kto nie mając święceń kapłańskich usiłuje sprawować liturgiczną czynność Ofiary eucharystycznej;

Słyszałem głosy że Rotria jest sektą bo opracowała liturgię trydencką wzorując się na katolickiej wersji, ale jak widać żaden kanon tego nie zakazuje jeśli państwo ma wątpliwości  zachęcam do przejrzenia Prawa Kanonicznego. Powyższy kanon zakazuje udzielenia Ofiary eucharystycznej, v-Kościół Rotrii nigdy jej nie udzielał i udzielać nie będzie, sprawować liturgiczną czynność Ofiary eucharystycznej ma prawo tylko i wyłącznie prawdziwy duchowny wyświęcony prze z Kościół w obliczu Boga.

Kan. 1381 -


§ 1. Ktokolwiek uzurpuje sobie urząd kościelny, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.
§ 2. Uzurpacji równa się niezgodne z prawem zatrzymanie urzędu po jego pozbawieniu lub ustaniu.

To chyba najczęściej poruszany temat jeśli chodzi o Rotrię, czy Rotria jest uzurpatorem Kościoła, proszę zadać sobie  pytanie TAK / NIE.

1.   Rotria nie jest realnym Kościołem lecz jego repliką.
2.   Rotria nigdy nie stawiała się na równi z realnym Kościołem.
3.   Rotria nie działa w realnym świecie i nie jest realnym Kościołem a uzurpacją nie można nazwać coś nie realnego nie istniejącego w realnym świecie, właśnie tu widać że niektórzy mieszkańcy v-świata przenoszą swe realne odczucia a nawet życie do wirtualnej rzeczywistości a to dwa inne światy.

Chciałby również wspomnieć o rozmowie z realnym księdzem na temat Rotrii. Duchowny stwierdził to samo nie można mówić o uzurpacji jeśli ona naprawdę nie istnieje, to świat wirtualny a nie rzeczywisty , więc jak można uzurpować sobie tytuł kościelny jeśli jest on tylko wirtualny a Kościół się temu nie sprzeciwia nie można mówić o uzurpacji.

Definicja Sekty, jak rozpoznać sektę.
 
Jak można zdefiniować sektę?

Można powiedzieć, że sektą jest każda grupa, w której jednocześnie występuje wysoki poziom totalności, czyli ścisłego kontrolowania życia swoich członków i wysoki poziom manipulacji. Ja staram się nie używać za często tego słowa, gdyż niewiele ono wnosi do merytorycznej dyskusji, a często wprowadza antagonizmy. Nie jest najważniejsze czy dana wspólnota nazywa się kościołem, organizacją, wyznaniem, stowarzyszeniem czy uniwersytetem. Ważne jest, co i jak głosi.

Jak rozpoznać sektę?

To nie jest takie proste. Często ludzie z sekt mówią pięknie o Chrystusie, bywa, że siebie nazywają chrześcijanami. Dają jednak wymijające i niejasne odpowiedzi na nasze pytania. Chcą decydować o miejscu naszego zamieszkania, sposobach spędzania wolnego czasu, miejscu pracy, o naszym ubiorze, zachowaniu i życiu rodzinnym. Przy werbunku nie podają pełnych informacji o panujących w grupie zasadach, z czasem zwiększają wymagania, uzależniają emocjonalnie.

Wasze Ekscelencję za przeproszenie muszę stwierdzić że u niektórych z was wiedza teologiczna jest dość skąpa a pomimo tego krytykujecie i pouczacie innych. Mam nadzieję ze ma praca nie  poszła na marne i oświeci co niektóre zamroczone umysły. Wasze Ekscelencję jak widzicie Rotria nawet nie spełnia warunków  definicji sekty nie kontroluje życia swych obywateli, nie manipuluje nimi, nie wybiera im miejsca zamieszkania ani pracy w Rotrii każdy ma własne zdanie a nasz v-kościół naucza i głosi nauki tylko i wyłącznie chrześcijańskie. Drodzy Państwo na koniec powiem tylko że każdy z nas ma własną wolę i to  od nas zależy jak będziemy spoglądać na pewne rzeczy.

Z wyrazami szacunku

(-) Lorenzo de Medici 

« Last Edit: Maj 13, 2008, 23:26:06 pm by Lorenzo de Medici »
Logged

Prezerwatyw Tradycja

 • Moderator Globalny
 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 1335
  • Mandragorat Wandystanu
Odp: Rotria
« Reply #19 on: Maj 13, 2008, 23:20:40 pm »

Religia jest równie dobrą pożywką dla rozrywki jak wszystko inne :-] więc nie widzę powodu dla którego by się tu oburzać, drogi Ludwiku ;-)
Logged
Prezerwatyw Tradycja Radziecki, Mandragorat Wandystanu

Ku celom archiwalnym:
Michał O'Rhada, Wolna Republika Morvan/Sarmacja
Timoteos Stefanosigos, Demokracja Surmeńska