Forum Mikronacje

Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Junior Our Sound - kto chętny ?  (Read 3700 times)

Morfius Kringiham

 • Moderator Globalny
 • Aktywny użytkownik
 • *****
 • Posts: 206
  • Korinat Gaudium
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #10 on: Lipiec 16, 2011, 01:03:59 am »

Nie nazywaj mnie dzieckiem gdyż mam więcej rozumu niż Ty :P
No i te 16 lat :D
Logged

Krzysztof Hans van der Ice

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 271
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #11 on: Lipiec 27, 2011, 17:42:16 pm »

Jakby co ja poważnie myślę o organizacji tego konkursu nawet już mam regulamin :
Quote
Regulamin I edycji konkursu Junior Our Sound

Art. 1
Niniejszy regulamin określa sposób organizacji i przeprowadzenia I
edycji konkursu Junior Our Sound, zwanego dalej "konkursem".

Art. 2
1. Do konkursu przystąpić może każda polska organizacja spełniająca
powszechnie uznane przesłanki do uznania jej za mikronację.
2. Aby przystąpić do konkursu mikronacja musi zgłosić jeden utwór
wybrany przez mieszkańców danego kraju. Tryb głosowania każdy kraj
opracuje samodzielnie.
3. Zgłoszony utwór powinien być umieszczony w ogólnodostępnym miejscu.
4. W razie równego rozłożenia się głosów, które uniemożliwia wskazanie
utworu do konkursu rozstrzyga powtórne głosowanie nad dwoma utworami z
najwyższą liczną głosów.
5. Nie dopuszcza się się jednego wykonawcę reprezentującego wiele państw,
jednak w różnych utworach.
6. Nie jest dopuszczalne by jedna piosenka reprezentowała więcej niż
jedno państwo.
7. Wykonawca piosenki musi mieć w dniu nagrania utworu nie mniej niż 8 lat a nie więcej niż 15 lat

Art. 3
1. W drugim etapie konkursu brane będą pod uwagę utwory zgłoszone
przez każdy z krajów.
2. Zwycięzca zostanie wybrany na skutek przeprowadzenia głosowania w
każdym państwie, które zgłosiło swój utwór do drugiego etapu.
3. Głosowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób: głosujący
przyzna wybranym przez siebie utworom punkty począwszy od tego, który
uważa za najlepszy i tak:

I miejsce - 12 punktów,
II miejsce - 10 punktów,
III miejsce - 8 punktów,
IV miejsce - 7 punktów,
V miejsce - 6 punktów,
VI miejsce - 5 punktów,
VII miejsce - 4 punkty,
VIII miejsce - 3 punkty,
IX miejsce - 2 punkty,
X miejsce - 1 punkt,
pozostałe - 0 punktów.
4. Informacje o wynikach głosowań krajowych zostaną przekazane na wyznaczony adres e-mail przez kraj prowadzący konkurs
Art. 4
1. Nie istnieje możliwość zajęcia ex aequo miejsc przez wszystkie uczestniczące państwa w konkursie
2. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów liczy się ilość miejsce w tabeli punktacyjnej na którą składają się głosy od poszczególnych państw
3. W/w procedura musi być wykonana tak, aby nie naruszać już uchwalonego harmonogramu konkursu.
4. Utwory z zerową liczbą głosów dostają automatycznie, ex aequo, ostatnie miejsca a o ich kolejności decyduje kolejność alfabetyczna kraju.


Art. 5
1. Za przebieg i koordynację konkursu odpowiada Komisja Organizacyjna,
zwana dalej "komisją".
2. Komisja organizacyjna składa się z pięciu członków , których
wskazuje organizator I edycji konkursu.
3. Komisja wszelkie decyzje podejmuje zwykłą większością głosów.

Art. 6
1. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez komisję na zakończenie
koncertu finałowego konkursu, który odbędzie się po zakończeniu
głosowania.
2. Miasto na terenie Królestwa Trizondalu na terenie
którego odbędzie się koncert finałowy zostanie ogłoszony do dnia 4 sierpnia 2011 r.

Art. 7
Terminarz poszczególnych etapów konkursu zostanie przedstawiony przez
komisję do 4 sierpnia 2011 r.

Art. 8
Prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przysługuje komisji
Wzorujemy się na dorosłym Our Sound stąd zasady są podobne - korekta dotyczy głównie wieku uczestników.
Logged
(-)Krzysztof Hans van der Ice
Syn Katarzyny i Marcela Hansów oraz Brat Roberta Dąbskiego-Hansa
- Założyciel konkursu Our Sound

Markus Vilander

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 428
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #12 on: Lipiec 27, 2011, 17:47:52 pm »

Poproszę od Pana zgodę władz Trizondalu na odbycie się tego konkursu właśnie tam.  ;)
Logged

Krzysztof Hans van der Ice

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 271
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #13 on: Lipiec 27, 2011, 17:53:46 pm »

Ciągle prowadzę na ten temat rozmowy z władcami mojego kraju jak i jego mieszkańcami :)
Logged
(-)Krzysztof Hans van der Ice
Syn Katarzyny i Marcela Hansów oraz Brat Roberta Dąbskiego-Hansa
- Założyciel konkursu Our Sound

Markus Vilander

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 428
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #14 on: Lipiec 27, 2011, 18:00:58 pm »

to najpierw proszę ustalić konkurs wewnętrznie, a potem go rozpowszechniać na arenie międzynarodowej. Jeżeli nie uzyska Pan zgody swoich władz na takie przedsięwzięcie, to nie ma Pan prawa prezentować czegokolwiek, co dotyczy Pańskiego kraju...w moim kraju za takie wybryki dawno już byś się znalazł w lochu... ::)
« Last Edit: Lipiec 27, 2011, 19:00:20 pm by Markus Vilander »
Logged

Aleksander Hergemon-Euskadi

 • Ekspert
 • *****
 • Posts: 1001
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #15 on: Lipiec 27, 2011, 18:19:40 pm »

7. Wykonawca piosenki musi mieć w dniu nagrania utworu nie mniej niż 8 lat a nie więcej niż 15 lat

Ta, bo każdy będzie sprawdzał ile ma lat wykonawca.
Logged
Элена Петрешку
Красный гроф с вагином

Статул Ципрофлоксюл

Забиеж тен плебс спшед мего облича!

Krzysztof Hans van der Ice

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 271
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #16 on: Lipiec 28, 2011, 09:06:18 am »

Chyba jednak zgody nie ma więc chciałbym się zapytać kto chciałby zrobić konkurs u siebie ?
Logged
(-)Krzysztof Hans van der Ice
Syn Katarzyny i Marcela Hansów oraz Brat Roberta Dąbskiego-Hansa
- Założyciel konkursu Our Sound

Markus Vilander

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 428
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #17 on: Lipiec 28, 2011, 10:58:10 am »

Ekscelencjo Miśkowicz, jak myślisz, dlaczego zgody nie ma?
Logged

Krzysztof Hans van der Ice

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 271
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #18 on: Lipiec 28, 2011, 15:35:04 pm »

Myślę że Trizondal nie chce organizować imprezy gdyż myśli że zwykłe OS wystarczy.
Logged
(-)Krzysztof Hans van der Ice
Syn Katarzyny i Marcela Hansów oraz Brat Roberta Dąbskiego-Hansa
- Założyciel konkursu Our Sound

Markus Vilander

 • Zaawansowany użytkownik
 • ****
 • Posts: 428
Odp: Junior Our Sound - kto chętny ?
« Reply #19 on: Lipiec 28, 2011, 16:32:05 pm »

A jak Wasza Ekscelencja odniesie się do zarzutu Towarzyszki Petrescu, który widnieje powyżej?
Logged