Forum Mikronacje

Kategoria ogólna => Państwa => Przedstawienie kraju => Topic started by: Faron on Kwiecień 09, 2008, 21:45:15 pm

Title: Rotria
Post by: Faron on Kwiecień 09, 2008, 21:45:15 pm
Niby Rotria upadła... ale... ja znalazłem to: http://www.rotria.boo.pl
Czy wiecie państwo coś więcej na temat "nowej" Rotrii?
Title: Odp: Rotria
Post by: Ludwik Bourbon on Kwiecień 09, 2008, 21:46:29 pm
Niby Rotria upadła... ale... ja znalazłem to: http://www.rotria.boo.pl
Czy wiecie państwo coś więcej na temat "nowej" Rotrii?

Jakiś czas temu została reaktywowana.
Title: Odp: Rotria
Post by: X.X. on Kwiecień 09, 2008, 22:15:19 pm
Już chyba jest częścią UKW.
Title: Odp: Rotria
Post by: Daniel Rawiński on Kwiecień 10, 2008, 12:24:17 pm
a także WPW
Title: Odp: Rotria
Post by: Rudolf Habsburg on Maj 13, 2008, 17:23:18 pm
O odbudowie Rotrii można długo mówić, tylko nie wiem czy jest sens.
Title: Odp: Rotria
Post by: Juan Samirović el-Guevara de Vetonija on Maj 13, 2008, 17:24:11 pm
Jeżeli było zadane pytanie, to sens jest.
Title: Odp: Rotria
Post by: Rudolf Habsburg on Maj 13, 2008, 17:28:09 pm
Dobrze, to konkretnie co chcecie wiedzieć?
Title: Odp: Rotria
Post by: Juan Samirović el-Guevara de Vetonija on Maj 13, 2008, 17:30:18 pm
Dobrze, to konkretnie co chcecie wiedzieć?

Czy to państwo aktualnie istnieje? Jak wyglądała ewentualna odbudowa? I co z tym państwem dzieje się aktualnie.
Title: Odp: Rotria
Post by: Mardred von Salvepol-Nova Vita on Maj 13, 2008, 19:04:47 pm
Tu Rotryjczyka spotkać, to ewentualnie mojego v-ojca. Za niego odpowiem :)

Rotria odnowiła kontakty dyplomatyczne dawnej Rotrii, a jej uznanie przez WinkTown było jednym z powodów wojny UKZT-WMW, której podobno tak naprawdę nie było :) Faktem pozostaje jedynie to, że zostałem ostrzelany ślepakami, wyrzucony na pustyni i znaleziony przez Białego Skorpiona, dalsze działania nie są uznane przez stryja (ja bym uznał ale to moje zdanie)

Obecnie w przygotowaniu jest raport Piotra Kościńskiego o Rotrii w kwestii jej ewentualnego wstąpienia do OPM, ale za pewne, jeśli raport nawet będzie korzystny, to członkostwo Rotrii spotka sie ze sprzeciwem.

I ostatnia najciekawsza wiadomość: Rotria pod swoimi skrzydłami ma zamiar zjednoczyć chrześcijańskie kościoły v-świata. Wśród członków nowego kościoła mają sie znaleźć pomniejsze odłamy i Chrześcijański Kościół Świętej Sarmacji. Moim zdaniem ten kościół to bardziej drwina z chrześcijaństwa (zamiast błogosławię bravogirluję), ale to spore wyznanie.
Title: Odp: Rotria
Post by: Ludwik Bourbon on Maj 13, 2008, 19:08:19 pm
Jest to po prostu wirtualna sekta jakich w mikronacjach stanowczo za dużo. Takie sprawy jak religia nie powinny być wymyślane dla celów rozrywkowych.
Title: Odp: Rotria
Post by: Rudolf Habsburg on Maj 13, 2008, 19:26:08 pm
Rotria aktualnie istnieje i ma się dobrze. Idziemy naprzód, stwarzamy różne inicjatywy, jak np. Unię Kościołów Wirtualnych, nawiązujemy stosunki z innymi państwami etc. Na początek dyskusji zachęcam do przeczytania konstytucji PK Rotria:

Mając na względzie poszanowanie historii wiary chrześcijańskiej,
jej wartości, tradycje, oraz priorytety w trosce o przyszłość naszego kraju, nawiązując do najlepszych zwyczajów I Państwa Kościelnego Rotria,

My obywatele tego państwa ustanawiamy II Państwo Kościelne Rotria oraz niniejszą Konstytucję dla gwarancji podstawowych praw ludzkich, obywatelskich, wyznaniowych aby działanie organów państwowych było oparte na uniwersalnych zasadach społecznych, a także specjalnych doktrynach odpowiednich poszczególnym organom.Rozdział I
Państwo Kościelne Rotria

Art. 1

Ojczyzna nasza zwać się będzie Państwo Kościelne Rotria.

Art. 2

Rotria jest teokracją elekcyjną.

Art. 3

1. Władzę wykonawczą sprawuje Patriarcha i Kolegium Kardynalskie.
2. Władzę ustawodawczą sprawuje Kolegium Apostolskie.
3. Władzę sądowniczą sprawuje Kongregacja Świętego Oficjum.
4. Patriarcha ma zwierzchność nad wszystkimi władzami.

Art. 4

Rotria jest państwem niezależnym, suwerennym i niepodległym.

Art. 5

Rotria jest państwem-miastem.

Art. 6

1. Językiem urzędowym Rotrii jest język polski.
2. Językiem pomocniczym jest łacina.

Art. 7

1. Flaga Rotrii jest przedstawiona w załączniku I.
2. Godło Rotrii jest przedstawione w załączniku II.
3. Hymn Rotrii jest przedstawiony w załączniku III.
4. Symbole Narodowe są pod ochroną prawną.
5. Walutą Rotrii jest Lir Rotryjski.
6. 1 Lir Rotryjski = 100 Centesimów Rotryjskich

Art. 8

1. Konstytucja jest najwyższym prawem na terenie PK Rotrii.
2. Żadne prawo nie może być sprzeczne z Konstytucją.

Rozdział II
Patriarcha

Art. 9

1. Patriarcha jest suwerenem Państwa Kościelnego Rotria.
2. Patriarcha jest także głową Kościoła Rotrio-Chrześcijańskiego, które jest religią państwową Rotrii.

Art. 10

Patriarcha jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Państwa Kościelnego Rotria.

Art. 11

Patriarcha może być pociągnięty do odpowiedzialności za zgodą Wielkiego Inkwizytora oraz Kolegium Apostolskiego.

Art. 12

Patriarcha:
a) stoi na straży Konstytucji Rotrii.
b) wybiera Kamerlinga oraz Wielkiego Inkwizytora,
c) wydaje dekrety i postanowienia,
d) nadaje oraz odbiera ordery i odznaczenia,
e) mianuje prymasów, biskupów oraz kardynałów,
f) wprowadza i uchyla stany wyjątkowe, stany wojenne i stany klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa,
g) stosuje prawo łaski,
h) nadaje i w szczególnych przypadkach odbiera obywatelstwo rotryjskie,
i) ma prawo do abdykacji,
j) zarządza referendum ogólnokrajowe,
k) na okres jego nieobecności Kamerling sprawuje jego godności.

Art. 13

Patriarcha jest upoważnoiny do sprawowania godności nie zastrzeżonych dla innych organów władzy.

Art. 14

Patriarcha jest wybierany w konklawe na sześcio miesięczną kadencję.

Rozdział III
Kolegium Apostolskie

Art. 15

W skład Kolegium Apostolskiego wchdzą wszyscy biskupi i arcybiskupi.

Art. 16

Kolegium Apostolskie uchwala ustawy.

Art. 17

Inicjatywę ustawodawcż posiadają wszyscy członkowie Kolegium Apostolskiego i Kolegium Kardynalskie.

Art. 18

1. Projekt ustawy przedstawia się Patriarsze, który jest przewodniczącym Kolegium Apostolskiego.
2. Kolegium Apostolskie debatuje nad projektem ustawy.
3. Kolegium Apostolskie głosuje nad projektem większością głosów.
4. Projekt zostaje przedstawiony Patriarsze do podpisania.
5. Patriarcha może zawetować ustawę lub ją podpisać.
6. Zawetowanie ustawy jest równoznaczne z całkowitym odrzuceniem ustawy, chyba że zotsanie przegłosowana większością głosów na Soborze.
7. Zawetowana ustawa od razu trafia na listę soborową.

Rozdział IV
Kolegium Kardynalskie

Art. 19


W skład Kolegium Kardynalskiego wchodzą:
a) Patriarcha,
b) Kamerling,
c) Wielki Inkwizytor,
d) Strażnik Pieczęci Zagranicznej,
e) Strażnik Skarbu,
f) Strażnik Kultury,
g) Dowódca Gwardii Biskupiej.

Art. 20


Kolegium Kardynalskie powoływane jest co trzy miesiące.

Art. 21


1. Członków Kolegium b i c powołuje Patriarcha.
2. Członków Kolegium d - g powołuje Kamerling.
3. Spośród Strażników Patriarcha wybiera Prefekta, który będzie zastępował Kamerlinga.

Art. 22


Kompetencje poszczególnych członków Kolegium Kardynalskiego określa oddzielna ustawa.

Rozdział V
Kongregacja Świętego Oficjum

Art. 23

Kongregacja Świętego Oficjum sprawuje władzę sądowniczą na terenie Rotrii.

Art. 24

Kongregacja Świętego Oficjum działa jako sąd i jako prokuratura.

Art. 25

Kongregacja Świętego Oficjum wydaje wyroki w imieniu PK Rotria.

Art. 26

1. Kongregacja ma za zadanie walczyć z herezją.
2. Kongregacja ma zakaz ścigania osób które nie są wiernymi.
3. Kongregacja ma zakaz używania kar cielesnych w tym tortur.

Art. 27

1. Wielkiego Inkwizytora, który jest przewodniczącym Świętej Inkwizycji, wybiera Patriarcha.
2. Wileki Inkwizytor powołuje Inkwizytorów.
3. Patriarcha jako Prefekt Inkwizycji nadzoruje pracę Kongregacji Świętego Oficjum.

Rozdział VI
Sobór

Art. 28

Sobór jest spotkaniem duchownych aby omówić bieżące wydażenia w Rotrii i uchwalić nowe prawa.

Art. 29

1. Sobór składa się ze wszystkich duchownych Rotrio-Chrześcijaństwa.
2. Wszystkie decyzje na Soborze podejmowane są większością głosów.

Art. 30

1. Sobór zwołuje Patriarcha na własne życzenie, lub na prośbę Kolegium Kardynalskiego.
2. Sobór musi być zwołany co najmniej raz na sześć miesięcy.

Art. 31

1. Patriarcha nie ma prawa zmieniać postanowień Soboru.
2. Postanowienia Soboru może zmienić tylko kolejny Sobór.

Rozdział VII
Obywatel

Art. 32

Obywatelem jest każdy mieszkaniec wyznający wiarę Rotrio-Chrześcijańską, który otrzymał obywatelstwo od Patriarchy.

Art. 33

Każdy obywatel ma prawo do płacenia podatków

Art. 34

Każdy obywatel ma prawo do zgromadzeń i wnoszenia petycji w dowolnej sprawie przy zachowaniu postępowania pokojowego i bez użycia przemocy, a także nie łamiąc prawa.

Art. 35

Każdy obywatel ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania informacji, opinii i wierzeń w mowie, piśmie i obrazie. Prawo może być ograniczone, w razie łamania prawa.

Art. 36

1. Każdy obywatel ma prawo do wolności nauki i nauczania i do uprawiania sztuki.
2. Każdy obywatel ma prawo do dostępu do informacji i idei.
3. Każdy obywatel ma prawo do przemieszczania się w obrębie państwa z wyłączeniem stref zamkniętych dla osób postronnych.
4. Każdy obywatel ma prawo do tajemnicy korespondencji i komunikowania się.

Art. 37

1. Każdy obywatel ma prawo do zakupu, nabycia, wynajęcia, posiadania, użycia, obciążania hipotecznego, sprzedaży, najmu oraz przenoszenia prywatnej własności lub jej dowolnej części.
2. Prywatna własność obejmuje dowolne dobro lub rzecz wartościową, materialną czy niematerialną, nieruchomość lub rzecz osobistą.

Art. 38

Każdy obywatel ma prawo do swobodnego wykonywania zawodu, profesji czy sposobu zarobkowania, zakładania i prowadzenia przedsięwzięć handlowych i produkcyjnych oraz rozprowadzania towarów i świadczenia usług.

Art.. 39

Każdy obywatel ma prawo do wchodzenia w wiążące umowy zawierające wyłącznie dobrowolnie przyjęte postanowienia.

Art. 40

Każdy obywatel ma prawo stowarzyszać się i wchodzić w porozumienia i spółki, związki i inne organizacje, jeśli ich cele są pokojowe i nie zakładają przemocy.

Rozdzał VIII
Zakończenie

Art. 41

Zmiana Konstytucji następuje za zgodą Patriarchy popartą w referendum.

Art. 42

1. Konstytucja wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Tracą moc wszystkie akty prawne sprzeczne z Konstytucją w tym poprzednia konstytucja.

(-) Sanctitas Vestra Clemens II
Summus Pontifex,
Patriarcha et Episcopus Rotria etc.[/i]
Title: Odp: Rotria
Post by: Rudolf Habsburg on Maj 13, 2008, 19:41:49 pm
Jest to po prostu wirtualna sekta jakich w mikronacjach stanowczo za dużo. Takie sprawy jak religia nie powinny być wymyślane dla celów rozrywkowych.

Przepraszam, ale my nie robimy mszy świętej na czacie itp, jak to robił ....(tu nie wymieniam nazwiska). Nie jesteśmy wirtualnym Watykanem, ale państwem kościelnym, taką "inną" republiką, gdzie na jej czele stoją duchowni. Jeśli komuś się to nie podoba to jego sprawa i niech nie roztrąbia tego na cały v-świat.
Title: Odp: Rotria
Post by: Mardred von Salvepol-Nova Vita on Maj 13, 2008, 20:15:36 pm
Nie zabroni mi ojciec uznawać Rotrii za sektę i głośno wyrażać o tym swoich opinii. Zresztą na ten temat odbyłem spokojną, merytoryczną dyskusję z Panem Lorenzo de Medici i on dokładnie zna moje stanowisko. Będzie porządny, obszerny wykład na temat zgodności Rotrii z prawem kanonicznym i przestaję uznawać za sektę. Zresztą za uznaniem Rotrio-chrześcijaństwa za sektę nic nie idzie, więc nie rozumiem oburzenia.
Title: Odp: Rotria
Post by: Rudolf Habsburg on Maj 13, 2008, 20:23:49 pm
Nie zabroni mi ojciec uznawać Rotrii za sektę i głośno wyrażać o tym swoich opinii. Zresztą na ten temat odbyłem spokojną, merytoryczną dyskusję z Panem Lorenzo de Medici i on dokładnie zna moje stanowisko. Będzie porządny, obszerny wykład na temat zgodności Rotrii z prawem kanonicznym i przestaję uznawać za sektę. Zresztą za uznaniem Rotrio-chrześcijaństwa za sektę nic nie idzie, więc nie rozumiem oburzenia.

Masz rację, nie zabronię, ale w twojej v-ojczyźnie też działają sekty, nieprawdaż? Nigdzie tyle ich nie ma, jak w UKZT.
Title: Odp: Rotria
Post by: Mardred von Salvepol-Nova Vita on Maj 13, 2008, 20:25:46 pm
Już nie do mnie z tym żalem. Ja należę do jednego, ale to bardziej jest organizacja zrzeszająca katolików i przeciwników v-wyznań, a kościół tylko z nazwy. Nazywa sie "Kościół Antywirtualny".

PS. Wyemigrowałem z UKZT
Title: Odp: Rotria
Post by: Rudolf Habsburg on Maj 13, 2008, 20:35:32 pm
To zmień podpis ;) A tak w ogóle to zapraszam do Monarchii Austro-Węgier. :)
Title: Odp: Rotria
Post by: Ludwik Bourbon on Maj 13, 2008, 20:49:44 pm
Cieszę się Mardredzie, że opuszczenie UKZT nie równało się z opuszczeniem mojej organizacji ;)
Title: Odp: Rotria
Post by: Rudolf Habsburg on Maj 13, 2008, 21:02:27 pm
A ja się nie cieszę, że ty, Ludwiku, zmieniłeś moje nastawienie do mojej osoby. Sam nie wiem dlaczego.
Title: Odp: Rotria
Post by: Lorenzo de Medici on Maj 13, 2008, 23:10:45 pm
Wasze Ekscelencje, Drodzy Bracia i Siostry.

Postaram się odpowiedzieć na pytanie czy v- Państwo Kościelne Rotrii jest sektą czy nie. Na początek przedstawię parę kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego (Księga VI SANKCJE W KOŚCIELE, Część II - KARY ZA POSZCZEGÓLNE PRZESTĘPSTWA)

Tytuł I - PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RELIGII I JEDNOŚCI KOŚCIOŁA
Tytuł II - PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WŁADZY KOŚCIELNEJ I WOLNOŚCI KOŚCIOŁA
Tytuł III - UZURPACJA KOŚCIELNYCH ZADAŃ ORAZ PRZESTĘPSTWA W ICH WYKONYWANIU


Kan. 1369 - Kto w publicznym widowisku, w kazaniu, w rozpowszechnionym piśmie albo w inny sposób przy pomocy środków społecznego przekazu, wypowiada bluźnierstwo, poważnie narusza dobre obyczaje albo znieważa religię lub Kościół bądź wywołuje nienawiść lub pogardę, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.

Jak widzimy ten kanon chroni Święty Kościół Rzymsko-Katolicki przed bluźnierstwem, teraz odnieśmy się do Rotrii . Państwo Kościelne Rotri w żadnym swym prawie lub nauce nie zaprzeczała wierze katolickiej ani nie łamie tradycyjnych chrześcijańskich wartości, wręcz przeciwnie Rotria gloryfikuje chrześcijaństwo i Kościół Katolicki, a jeśli ktoś z państwa wątpi proszę zajrzeć na nasza stronę i poczytać.

Kan. 1371 -

kto poza wypadkiem, o którym w kan. 1364, § 1, głosi naukę potępioną przez Biskupa Rzymskiego lub przez sobór powszechny, bądź z uporem odrzuca naukę, o której w kan. 752, i nie odwołuje tego mimo upomnienia ze strony Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza;Powinien być sprawiedliwie ukarany:

Rotria nigdy nie głosiła ani nie będzie głosić nauk sprzecznych z naukami Kościoła Powszechnego oraz nie odrzuca nauk Kościoła. Chciałbym zaznaczyć że publikując nauki korzystamy tyko i wyłącznie ze stron katolickich.
 
Kan. 1373 - Kto publicznie wzbudza niechęć lub nienawiść podwładnych względem Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza z powodu jakiegoś aktu władzy lub posługi kościelnej albo prowokuje podwładnych do nieposłuszeństwa wobec nich, winien być ukarany interdyktem lub innymi sprawiedliwymi karami.

Państwo Kościelne Rotrii jak już wcześniej wspomniałem jest Gloryfikacją Stolicy Apostolskiej, v-kościół nigdy nie uzurpował sobie praw realnego kościoła i nigdy nad nim się nie wywyższał. Mieszkańcy Rotrii  to wierni i praktykujący katolicy, dumni ze swej religii.
 
Kan. 1374 - Kto zapisuje się do stowarzyszenia działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi, powinien być ukarany sprawiedliwą karą; kto zaś popiera tego rodzaju stowarzyszenie lub nim kieruje, powinien być ukarany interdyktem.

Jak Państwo widzicie Rotria to v-organizacja działająca na wzór realnego Kościoła i nie jest instytucją działającego w jakikolwiek sposób przeciw Kościołowi. Rotria popiera Jedyny Prawdziwy i Święty Kościół i jego nauki.

Kan. 1378 -

kto nie mając święceń kapłańskich usiłuje sprawować liturgiczną czynność Ofiary eucharystycznej;

Słyszałem głosy że Rotria jest sektą bo opracowała liturgię trydencką wzorując się na katolickiej wersji, ale jak widać żaden kanon tego nie zakazuje jeśli państwo ma wątpliwości  zachęcam do przejrzenia Prawa Kanonicznego. Powyższy kanon zakazuje udzielenia Ofiary eucharystycznej, v-Kościół Rotrii nigdy jej nie udzielał i udzielać nie będzie, sprawować liturgiczną czynność Ofiary eucharystycznej ma prawo tylko i wyłącznie prawdziwy duchowny wyświęcony prze z Kościół w obliczu Boga.

Kan. 1381 -


§ 1. Ktokolwiek uzurpuje sobie urząd kościelny, powinien być ukarany sprawiedliwą karą.
§ 2. Uzurpacji równa się niezgodne z prawem zatrzymanie urzędu po jego pozbawieniu lub ustaniu.

To chyba najczęściej poruszany temat jeśli chodzi o Rotrię, czy Rotria jest uzurpatorem Kościoła, proszę zadać sobie  pytanie TAK / NIE.

1.   Rotria nie jest realnym Kościołem lecz jego repliką.
2.   Rotria nigdy nie stawiała się na równi z realnym Kościołem.
3.   Rotria nie działa w realnym świecie i nie jest realnym Kościołem a uzurpacją nie można nazwać coś nie realnego nie istniejącego w realnym świecie, właśnie tu widać że niektórzy mieszkańcy v-świata przenoszą swe realne odczucia a nawet życie do wirtualnej rzeczywistości a to dwa inne światy.

Chciałby również wspomnieć o rozmowie z realnym księdzem na temat Rotrii. Duchowny stwierdził to samo nie można mówić o uzurpacji jeśli ona naprawdę nie istnieje, to świat wirtualny a nie rzeczywisty , więc jak można uzurpować sobie tytuł kościelny jeśli jest on tylko wirtualny a Kościół się temu nie sprzeciwia nie można mówić o uzurpacji.

Definicja Sekty, jak rozpoznać sektę.
 
Jak można zdefiniować sektę?

Można powiedzieć, że sektą jest każda grupa, w której jednocześnie występuje wysoki poziom totalności, czyli ścisłego kontrolowania życia swoich członków i wysoki poziom manipulacji. Ja staram się nie używać za często tego słowa, gdyż niewiele ono wnosi do merytorycznej dyskusji, a często wprowadza antagonizmy. Nie jest najważniejsze czy dana wspólnota nazywa się kościołem, organizacją, wyznaniem, stowarzyszeniem czy uniwersytetem. Ważne jest, co i jak głosi.

Jak rozpoznać sektę?

To nie jest takie proste. Często ludzie z sekt mówią pięknie o Chrystusie, bywa, że siebie nazywają chrześcijanami. Dają jednak wymijające i niejasne odpowiedzi na nasze pytania. Chcą decydować o miejscu naszego zamieszkania, sposobach spędzania wolnego czasu, miejscu pracy, o naszym ubiorze, zachowaniu i życiu rodzinnym. Przy werbunku nie podają pełnych informacji o panujących w grupie zasadach, z czasem zwiększają wymagania, uzależniają emocjonalnie.

Wasze Ekscelencję za przeproszenie muszę stwierdzić że u niektórych z was wiedza teologiczna jest dość skąpa a pomimo tego krytykujecie i pouczacie innych. Mam nadzieję ze ma praca nie  poszła na marne i oświeci co niektóre zamroczone umysły. Wasze Ekscelencję jak widzicie Rotria nawet nie spełnia warunków  definicji sekty nie kontroluje życia swych obywateli, nie manipuluje nimi, nie wybiera im miejsca zamieszkania ani pracy w Rotrii każdy ma własne zdanie a nasz v-kościół naucza i głosi nauki tylko i wyłącznie chrześcijańskie. Drodzy Państwo na koniec powiem tylko że każdy z nas ma własną wolę i to  od nas zależy jak będziemy spoglądać na pewne rzeczy.

Z wyrazami szacunku

(-) Lorenzo de Medici 

Title: Odp: Rotria
Post by: Prezerwatyw Tradycja on Maj 13, 2008, 23:20:40 pm
Religia jest równie dobrą pożywką dla rozrywki jak wszystko inne :-] więc nie widzę powodu dla którego by się tu oburzać, drogi Ludwiku ;-)
Title: Odp: Rotria
Post by: Mardred von Salvepol-Nova Vita on Maj 14, 2008, 14:19:09 pm
O dokładnie o to mi chodziło Panie Lorenzo :)

Kan. 1381 - i tu właśnie jest te wystąpienie Rotrii przeciwko prawu kanonicznemu i pod tym względem jest krytykowana przez Kościół Antywirtualny (głupia nazwa, nigdy jej nie lubiłem). O wiele mniej kontrowersji wywoływałoby rotrio-chrześcijaństwo gdyby go po prostu nie było. W końcuy czemu nie założyć Stowarzyszenia Mikronacyjnej Ewangelizacji i zamiast rotrio-chrzescijaństwa używać terminu rzymsko-katolicyzm?

Ja nie mam nic przeciwko ewangelizacji w v-świecie. Ba! Sam jestem zakonnikiem. Problem w tym, że jak widzę kogoś tytułującego sie kardynałem to mi na myśl przychodzi tylko podwójne papiestwo jakie miało miejsce w historii i schizma.

Czy Rotryjczycy nie mogliby być zamiast kapłanami, kaznodziejami? W końcu takie jest założenie Rotrii. Prawienie kazań, a nie odprawianie Najświętszej Ofiary.
Title: Odp: Rotria
Post by: Rudolf Habsburg on Maj 14, 2008, 15:03:15 pm
Mówiłem już, że nie sprawujemy Mszy Świętej na czacie. Ograniczamy się tylko do kazań.
Title: Odp: Rotria
Post by: Ludwik Bourbon on Maj 14, 2008, 15:29:14 pm
Mówiłem już, że nie sprawujemy Mszy Świętej na czacie. Ograniczamy się tylko do kazań.

A pisujecie je aby sami, czy kopiujecie z www.wiara.pl?
Title: Odp: Rotria
Post by: Marco kard. de Zepp on Maj 14, 2008, 15:51:47 pm
A sprawdził pan, czy nie zamieszcza się ich tam właśnie w celu kopiowania ich?? Może to być szok dla niektórych, ale wiele księży ściąga kazania z internetu:)
Title: Odp: Rotria
Post by: Lorenzo de Medici on Maj 14, 2008, 16:30:06 pm
Ekscelencjo Mardred jak już wspominałem to tylko wirtualny świat Rotria wzoruje się na historii Państwa Kościelnego istniejącego w okresie 756-1870 r.n.e dlatego wykorzystuje nazwy i historyczne urzędy, jak Wasza Ekscelencja spojrzy  wiele z urzędów przez nas wykorzystywanych  już nie istnieje w realnym Kościele. Rotria nie istnieje w realnym świecie jest to tylko  wirtualne państwo jak inne rzeczy wirtualne może wykorzystywać historyczne treści związane z Kościołem,  o ile wiem kościół tego nie zabrania i nie potępia. Państwo Kościelne Rotri nie wykrzywia obrazu Kościoła Rzymskiego a równie dobrze można zamiast Rotrii założyć v-Państwo Kościelne lub inaczej v-Państwo Papieskie i stolicą  zrobić Rzym i to też nie herezja. Jeszcze raz powtarzam to tylko v-świat i my go tworzymy nie państwa realne tylko My! Mieszkańcy v- świata .
Title: Odp: Rotria
Post by: Mardred von Salvepol-Nova Vita on Maj 14, 2008, 17:04:20 pm
A mnie jednak te tytuły bolą...

Mówiłem już, że nie sprawujemy Mszy Świętej na czacie. Ograniczamy się tylko do kazań.

Przecież powiedziałem, że nie odprawiacie Liturgii Eucharystycznej...
Title: Odp: Rotria
Post by: Lorenzo de Medici on Maj 14, 2008, 18:10:18 pm
Rozumiem ale to już indywidualne odczucia Ekscelencji, nie wszystkich można zadowolić.
Title: Odp: Rotria
Post by: Meisande V Gvandoya on Maj 20, 2008, 07:20:54 am
Rozumiem ale to już indywidualne odczucia Ekscelencji, nie wszystkich można zadowolić.

Nie wszystkich można zadowolić ale za to można dziurę w brzuchu przysłowiową robić i wciskać głodne kawałki, że niby nie jest to realna wiara.
Szanowny Panie, Samunda nigdy nie uzna państwa, które pod płaszczykiem mikronacji uprawia realne praktyki, co więcej, uważamy to za naśmiewanie się i zabawę realną wiarą.
Pomijam fakt, że wchodzicie do państw, które was nie uznają i drążycie temat, probujecie narzucić swoją wiarę to jeszcze wasze absurdalne tłumaczenia, które do mnie absolutnie nie docierają i choćbyście się nazwali rotrio- chrześcijaństwo, lorenco- chrześcijaństwo czy mikro-chrześcijaństwo (to tylko przykłady) nadal uprawiacie realne praktyki i proszę nie mydlić nikomu oczu waszymi intencjami.

Ja osobiście jestem rozczarowana stanowiskiem państw, które to uznają, przypomina mi się sytuacja Solardii i Austro-Węgier, gdzie to Solardia była przeciwna uznaniu A-W twierdząc iż to państwo zbyt realnie bazuje na faktach.
Ja osobiście nie widzę nic złego w istnieniu i działalności A-W.
Jednak co do Rotrii, to rani moją realną wiarę, nie posiadam w domu moherowego beretu, nie słucham radia Maryja jeśli by ktoś miał sobie pomyśleć, że jestem fanatyczką, nie biegam kilka razy w tygodniu do kościoła, przyznam że czasem w niedziele mi się nie chce, ale jestem wierząca i uprawianie wiary w internecie uważam za złe, jak i bawienie się przez młodych ludzi czymś co uważam za nietykalne jest dla mnie zwyczajną dziecinadą, brakiem poszanowania dla czyichś tradycji, wartości i postrzegania wiary.

Dlatego jeszcze raz powtarzam, Rotria to zabawa realną wiarą i nie ważne jak ją nazwiecie i nie wciskajcie nikomu przysłowiowego kitu, że nic waszego wyznania nie łączy z realem.

ZKS nigdy nie pozwoli na igraszki z realnych wierzeń, czy to będzie chrześcijaństwo, islam, buddyzm czy prawosławie.
Title: Odp: Rotria
Post by: Ariska on Maj 20, 2008, 08:51:40 am
Pani Meisande, w pełnej rozciągłości popieram Pani zdanie na temat zabawy realną religią (obojętnie jaką!) w v-świecie.
Według mnie jest to niedopuszczalne i w pewnym sensie jest drwiną z Osoby Boga i tak delikatnej sprawy jaką jest wiara!
Osobiście cieszę się, że moja ojczyzna - UKZT nie uznaje Rotrii oraz jej praktyk i "lekkiego" podejścia do religii.

Serdecznie pozdrawiam...
Title: Odp: Rotria
Post by: Prezerwatyw Tradycja on Maj 20, 2008, 11:53:45 am
Bosh, normalnie shock.

Quote from: Zofia Dorota Hanowerska
Pani Meisande, w pełnej rozciągłości popieram Pani zdanie na temat zabawy realną religią (obojętnie jaką!) w v-świecie.
Według mnie jest to niedopuszczalne i w pewnym sensie jest drwiną z Osoby Boga i tak delikatnej sprawy jaką jest wiara!

A od kiedy to "drwiny z Osoby Boga i tak delikatnej sprawy jaką jest wiara" są niedopuszczalne? To tak na marginesie, bo wątpię, żeby o to chodziło Rotrii. Oczywiście, są ludzie którzy mają nieco namieszane pod względem religii w głowie i jak ktoś pierdnie w obecności krzyża to już wielki świętokradca (tak jakby Chrystusowi to się nie zdarzało...) ale czy takich ludzi trzeba słuchać?

Quote from: Zofia Dorota Hanowerska
Osobiście cieszę się, że moja ojczyzna - UKZT nie uznaje Rotrii oraz jej praktyk i "lekkiego" podejścia do religii.

O ile pamietam, jak byłem w UKZT, odbywały się tam kazania na forum podobne jak w Rotrii. Ba, sam jedno z lekkim sercem odprawiłem, podpierając się pismem świętym. Po co uznawać praktyki, skoro może się je prowadzić samemu?

Quote from: Mardred
Ja nie mam nic przeciwko ewangelizacji w v-świecie. Ba! Sam jestem zakonnikiem. Problem w tym, że jak widzę kogoś tytułującego sie kardynałem to mi na myśl przychodzi tylko podwójne papiestwo jakie miało miejsce w historii i schizma.

Ja nie widzę różnicy, czy ktoś nazwie się papieżem, kardynałem, zakonnikiem, organistą czy Bogiem - bo wszak wirtualny świat jest właśnie po to, żeby zostać w nim kimś, kim w realu prawdopodobnie się nie będzie. Nie ma co się samoograniczać - wszak na tym to polega, żeby nie było żadnych ograniczeń w zabawie :-)

Quote from: Meisande
(...) jestem wierząca i uprawianie wiary w internecie uważam za złe, jak i bawienie się przez młodych ludzi czymś co uważam za nietykalne jest dla mnie zwyczajną dziecinadą, brakiem poszanowania dla czyichś tradycji, wartości i postrzegania wiary.(...) ZKS nigdy nie pozwoli na igraszki z realnych wierzeń, czy to będzie chrześcijaństwo, islam, buddyzm czy prawosławie.

A tak na marginesie, czytam w Micropedii hasło Zjednoczone Królestwo Samundy (http://micropedia.wikia.com/wiki/Zjednoczone_Kr%C3%B3lestwo_Samundy)... i jak wół "Religia państwowa - afrochrześcijaństwo (religia dominująca), czarny islam" Nie, żebym jakieś wnioski wyciągał...
Title: Odp: Rotria
Post by: Meisande V Gvandoya on Maj 20, 2008, 13:02:30 pm
Quote
A tak na marginesie, czytam w Micropedii hasło Zjednoczone Królestwo Samundy... i jak wół "Religia państwowa - afrochrześcijaństwo (religia dominująca), czarny islam" Nie, żebym jakieś wnioski wyciągał...

Tylko z jedną uwagą, my nie praktykujemy obrządków w tych religiach, nie chodzimy po innych i nie wciskamy na siłę naszej wiary, nawet nie mamy  v-duchownych, więc o co chodzi?
Jeśli WRM nie chce praktykować i uznawać np. czarnego islamu to wasza wola, a z drugiej strony jeśli np. WRM chce wyznawać buddyzm ale oczywiście nie będący wirtualną wersją realnego, to nic nam do tego.
I zaznaczam, ani ja ani mam wrażenie Pani Zofia nie jesteśmy dewotkami i nie wpadamy w trans podczas transmisji radia Maryja, na pewno Pani Zofia się z tym zgodzi, ale pewne rzeczy ja przynajmniej uważam za nietykalne.
Title: Odp: Rotria
Post by: Prezerwatyw Tradycja on Maj 20, 2008, 14:48:27 pm
W chwili obecnej WRM nie jest państwem wyznaniowym, ale mam co do tego pewne plany.

Nie ma rzeczy nietykalnych. Jeżeli coś jest naprawdę wielkie, to samo się obroni :-)
Title: Odp: Rotria
Post by: Ludwik Bourbon on Maj 21, 2008, 15:23:06 pm
Pani Meisande, w pełnej rozciągłości popieram Pani zdanie na temat zabawy realną religią (obojętnie jaką!) w v-świecie.
Według mnie jest to niedopuszczalne i w pewnym sensie jest drwiną z Osoby Boga i tak delikatnej sprawy jaką jest wiara!
Osobiście cieszę się, że moja ojczyzna - UKZT nie uznaje Rotrii oraz jej praktyk i "lekkiego" podejścia do religii.

Serdecznie pozdrawiam...
Zaś nie przeszkadza Pani, że Fryderyk uważa się za pomazańca Bożego co podkreśla w wszystkich dekretach, które pisze? :D
Title: Odp: Rotria
Post by: Lorenzo de Medici on Maj 28, 2008, 16:27:23 pm
Droga Córko Meisande V

Samunda nie musi uznawać Rotrii,  naprawdę nie będziemy płakać z tego powody w szczególności że wypowiedzi drogiej damy świadczą o jej małej wiedzy w kwestii teologii. Samunda nie jest państwem które ma jakieś prawa do oceny moralnej religii i v-kościoła. Oleli dobrze wiem to UKZT i Samunda to wielcy sojusznicy więc życzę powodzenia w dalszej destrukcji. Oczywiście Przepraszam Ludwika  jeśli obraziłem UKZT.
Title: Odp: Rotria
Post by: Pel Nander on Czerwiec 21, 2008, 12:52:05 pm
Rotria - państwo kościelne :) Ciekawy pomysł.
odłam chrześcijaństwa kościół riotryjski -  ;D git

ciekawe ile jest odłamów z 500 ? więcej ? ;)

Title: Odp: Rotria
Post by: Michaił Frunze on Czerwiec 21, 2008, 13:12:04 pm
Rotria - państwo kościelne :) Ciekawy pomysł.
odłam chrześcijaństwa kościół riotryjski -  ;D git

ciekawe ile jest odłamów z 500 ? więcej ? ;)Milion pięćset sto dziewięćset ;) ;D Po co ludziom taki "kościół", jak towarzysze większość wierzymy w tow.Wandę- jedynego człowieka, który jest tego godzien.
Title: Odp: Rotria
Post by: Prezerwatyw Tradycja on Czerwiec 21, 2008, 14:29:21 pm
Kto wierzy, to wierzy - nie sądzę żeby to była większość.
Title: Odp: Rotria
Post by: Mardred von Salvepol-Nova Vita on Czerwiec 21, 2008, 14:40:01 pm
Raptem Gnomia i Wandystan, a poza tymi krajami mniejszości w innych socjalistycznych mikronacjach. To dużo?
Title: Odp: Rotria
Post by: Michaił Frunze on Czerwiec 21, 2008, 16:17:57 pm
Och, tak tylko powiedziałem. Ale trochę ludu to jest.
Title: Odp: Rotria
Post by: Talerz on Czerwiec 21, 2008, 16:45:26 pm
Wiara to indywidualna sprawa każdego człowieka, psa i innej istoty która posiada świadomość własnego istnienia. W WinkTown można wierzyć we wszystko, nawet w Wielkiego Ogórka i Lucyfera :D
Title: Odp: Rotria
Post by: Prezerwatyw Tradycja on Czerwiec 24, 2008, 11:42:17 am
Proszę bez spamowania, to temat o Rotrii.
Title: Odp: Rotria
Post by: Pel Nander on Czerwiec 24, 2008, 13:22:41 pm
Przenies do tematu religie v-świata
Title: Odp: Rotria
Post by: Prezerwatyw Tradycja on Czerwiec 24, 2008, 15:07:39 pm
To nei było o v-religiach, to był v-spam o wszystkim ;-P dlatego wylatało.
Title: Odp: Rotria
Post by: Pel Nander on Czerwiec 24, 2008, 16:51:54 pm
Jesteś dość bystry to ci się dziwie. Podejrzał bym cię o zachowanie w stylu Al Capone (osoba z tego forum która usuneła mu niewygodne posty) ale nie miałeś nic przeciwko.  Zgłaszam protest przeciwko temu usunięciu. Podałem linki do prawie religii które funkcjonują i by ci którzy uważają za profanację, tabu itp. Dowiedzieli sie o czymś takim a nie pisali o nie tykalności czegokolwiek bo niestety/stety tak nie jest.

ps. Usuniesz bez odp. Napiszę znowu.
Title: Odp: Rotria
Post by: Prezerwatyw Tradycja on Czerwiec 24, 2008, 17:26:25 pm
Pel, naprawdę... Wszystko ok - nic przeciwko ani tobie, ani tym religią, ani temu tematowi nie mam... ale na litość Wandy, nie w tym wątku. Chcesz o tym dyskutować - załóż wątek w offtopicu. Bo religie v-świata to nie były, tylko "religie" realowe.

Może i faktycznie powinienem podzielić ten wątek - ale większość odpowiedzi była dość jednozdaniowa, nie na temat albo nic nie wnosiła. Wielkiej straty nie było - a jeżeli była, to przepraszam.
Title: Odp: Rotria
Post by: Pel Nander on Czerwiec 25, 2008, 22:04:24 pm
To było nawiązanie do teokracjii jaka panuje w Rotrii niektóre osoby zarzucały po kolejii: profanajcję, parodię, odgrywanie, ... dochoząc do wnioski że cokolwiek zwiaznego z religią (oprócz wypisania jakie w kraju wyznania panują) jest zabronione  ::) "karygodne". Dałem linki do kilku "prawie" religii które istnieją w realu (poza mikronacjami).
Cała dyskusja o wątpliwościach istnienia religii w mikronacjach jest offtopem w temacie o Rotrii.
Title: Odp: Rotria
Post by: Prezerwatyw Tradycja on Czerwiec 25, 2008, 23:45:38 pm
Ja nie widzę problemu - nie widzę powodu, dla którego odgrywanie kościoła miałoby być różne od odgrywania wojska.
Title: Odp: Rotria
Post by: Pel Nander on Czerwiec 25, 2008, 23:57:42 pm
Ja też nie, to jest takie same jak odgrywanie państwa  :)