Forum Mikronacje

Kategoria ogólna => Kultura => Imprezy kulturalne => Topic started by: Johan Calgari on Wrzesień 09, 2012, 19:57:48 pm

Title: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 09, 2012, 19:57:48 pm
 
(http://i46.tinypic.com/actngz.png)

Mam przyjemność ogłosić rozpoczęcie IV edycji OUR SOUND - tym razem organizowanej w Królestwie Wurstlandii. Poniżej przedstawiam regulamin oraz terminarz, który będzie obowiązywał w trakcie konkursu:

Quote
Regulamin IV edycji konkursu OUR SOUND

Art. 1
1. Niniejszy regulamin określa sposób organizacji i przeprowadzenia IV edycji konkursu OUR SOUND, zwanego dalej "konkursem".
2. Organizatorem IV edycji konkursu jest Królestwo Wurstlandii ze względu na rezygnacje Okoczii jako zwycięzcy poprzedniej edycji.

Art. 2
1. Do konkursu przystąpić może każda polska organizacja spełniająca powszechnie uznane przesłanki do uznania jej za mikronację.
2. Aby przystąpić do konkursu, mikronacja musi zgłosić jeden utwór wybrany przez mieszkańców danego kraju w preselekcjach. Tryb głosowania każdy kraj opracowuje samodzielnie.
3. Zgłoszony utwór powinien zostać wysłany organizatorom drogą e-mail na adres oursound2012@gmail.com
4. Nie dopuszcza się, by jeden wykonawca reprezentował kilka państw.
5. W przypadku wyboru przez dwa państwa, utworów jednego wykonawcy, decyduje kolejność zgłoszeń.

Art. 3
1. W drugim etapie OUR SOUND znajdują się utwory, zgłoszone przez mikronacje biorące udział w konkursie.
2. Zwycięzca zostanie wybrany na skutek przeprowadzenia głosowania w każdym państwie, które zgłosiło swój utwór do drugiego etapu.
3. Głosowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
głosujący przyzna wybranym przez siebie utworom punkty począwszy od tego, który uważa za najlepszy i tak:

I miejsce - 12 punktów,
II miejsce - 10 punktów,
III miejsce - 8 punktów,
IV miejsce - 7 punktów,
V miejsce - 6 punktów,
VI miejsce - 5 punktów,
VII miejsce - 4 punkty,
VIII miejsce - 3 punkty,
IX miejsce - 2 punkty,
X miejsce - 1 punkt,
pozostałe - 0 punktów.

4. Informacje o wynikach głosowań krajowych zostaną przekazane na adres oursound2012@gmail.com

Art. 4
1. Nie istnieje możliwość zajęcia ex aequo miejsc od pierwszego do dziesiątego włącznie.
2. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów, decyduje ilość najwyżej punktowanych miejsc dla danego utworu, począwszy od pierwszego.
3. W przypadku dalszej niemożności rozwiązania problemu, komisja ma prawo samodzielnie zdecydować o kolejności w klasyfikacji.
4. Utwory z zerową liczbą punktów dostają automatycznie, ex aequo, ostatnie miejsce.


Art. 5
1. Za przebieg i koordynację konkursu odpowiada Komisja Organizacyjna, zwana dalej "komisją".
2. Komisja organizacyjna składa się z sześciu członków, których wskazuje organizator IV edycji konkursu.
3. Komisja wszelkie decyzje podejmuje zwykłą większością głosów.

Art. 6
1. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez komisję po zakończeniu i zliczeniu punktacji nadesłanych przez mikronacje.
2. Wszystkie terminy obowiązujące uczestników konkursu zostają zawarte w terminarzu.

Art. 7
Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu, oraz terminarzu przedstawionego przez komisję skutkuję dyskwalifikacją.

Art. 8
Do udzielania odpowiedzi w sprawie niniejszego regulaminu oraz jego interpretacji właściwa jest komisja organizacyjna w składzie:
1) JKM Meisande V Gvandoya
2) JCiKM Maksymilian Teodor I
3) Wódz Okoczii Samotny Wilk
4) Krzysztof Hans van der Ice
5) Francisca Corazón-Capone
6) Johan Calgari

Art. 9
Komisja ma prawo do zmian w regulaminie i terminarzu, jeżeli zajdzie taka konieczność.

Terminarz IV edycji OUR SOUND

Quote
9 września - 7 października - czas na zgłaszanie swoich państw i przeprowadzenie preselekcji
8 - 14 października - dodatkowy czas na przesyłanie kandydatur(piosenek) wyłonionych w preselekcjach
15 - 18 października - czas dla komisji (zebranie wszystkich kandydatur, utworzenie i opublikowanie listy)
19 - 28 października - przeprowadzenie glosowań w swoich krajach
29 października - 1 listopada - dodatkowy czas na przesłanie wyników
2 - 3 listopada - czas dla komisji (zebranie i podliczenie głosów)
4 listopada - gala finałowa - ogłoszenie wyników

Organizatorzy mają również zaszczyt zaprosić wszystkich do przeglądania oficjalnej strony  (http://our-sound-2012.manifo.com)IV edycji OUR SOUND, gdzie regularnie będą pojawiać się artykuły.

Zapraszamy wszystkie mikronacje do zapoznania się z regulaminem oraz zgłaszania chęci uczestnictwa w konkursie i przeprowadzania preselekcji w swoich krajach!


LISTA UCZESTNIKÓW

1. Państwo Ciprofloksjańskie
2. Królestwo Nordii
3. Królestwo Trizondalu
4. Zjednoczone Królestwo Samundy
5. Księstwo Sarmacji
6. Królestwo Skarlandu
7. Królestwo Nartlandu (debiut)
8. Korinat Gaudium
9. Kalifat Al-Farun
10. Republika Francuska
11. Królestwo Elderlandu
12. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii (debiut)
13. Republika Victoria (debiut)
14. Okoczia
15. Państwo Kościelne Rotria
16. Wielkie Księstwo Burbonii (debiut)
17. Królestwo Wurstlandii
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Wrzesień 09, 2012, 20:14:33 pm
Państwo Ciprofloksjańskie, tradycyjnie już, zgłasza się do udziału w konkursie.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Wrzesień 09, 2012, 22:36:01 pm
Nordia również :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Wrzesień 10, 2012, 08:01:34 am
Trizondal z racji zasiadania mojej osoby w komisji praktycznie jest już zgłoszony do konkursu. Mało tego ma już gotowy utwór który ich będzie reprezentował :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 10, 2012, 17:07:33 pm
Zjednoczone Królestwo Samundy wyraża chęć uczestnictwa w IV edycji OUR SOUND.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 11, 2012, 19:56:53 pm
Dziękujemy bardzo za zgłoszenia równocześnie czekając na więcej chętnych ;-)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Wrzesień 11, 2012, 22:52:46 pm
No zobaczymy, jak ta edycja pójdzie.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 12, 2012, 16:34:08 pm
Wyniki preselekcji proszę wysyłać zgodnie z regulaminem IV edycji na adres oursound2012@gmail.com według wzoru:
Quote
Nazwa Mikronacji:
Nazwa Preselekcji:
Wykonawca i tytuł:
Link do piosenki:
Link do preselekcji:

Dzięki takiemu porządkowi będzie nam łatwiej uzupełnić zgodnie ze zwyczajem tabelę na micropedii i jednocześnie pomoże w sprawach organizacyjnych.

Z góry dziękuję.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Tomasz Sokołowicz on Wrzesień 13, 2012, 17:43:29 pm
Witam serdecznie, zgłaszam Księstwo Sarmacji :) Niezwykle cieszy taki powrót konkursu, zapowiada się wysoki poziom.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Norbert_I on Wrzesień 14, 2012, 09:11:00 am
Królestwo Skarlandu zgłasza chęć uczestnictwa.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Wrzesień 15, 2012, 23:18:16 pm
Potwierdzam zgłoszenie Nartlandu...
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Wrzesień 16, 2012, 08:18:18 am
Korinat Gaudium też będzie ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 17, 2012, 19:25:19 pm
Na oficjalnej stronie OUR SOUND pojawił się krotki artykuł dotyczący komisji (http://our-sound-2012.manifo.com/news)

Zapraszam do czytania ;-)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Nadia on Wrzesień 19, 2012, 18:40:47 pm
Imperium Rosyjskie zgłasza swoje uczestnictwo w konkursie :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 21, 2012, 13:44:55 pm
Imperium Rosyjskie wkrótce zostanie umieszczone na liście kandydatów na oficjalnej stronie OUR SOUND 2012
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Jean-Pierre Lavandier on Wrzesień 22, 2012, 14:18:11 pm
Francja zgłasza swoją chęć uczestnictwa w konkursie.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 25, 2012, 15:59:59 pm
Królestwo Wurstalndii już za 3 dni zakończy głosowanie, podczas którego wyłoni swojego kandydata. A jak wygląda sytuacja w innych krajach ? :-)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Wrzesień 25, 2012, 17:19:00 pm
No my mamy czas do czternastego ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 25, 2012, 17:51:32 pm
No mamy czas, mamy czas, ale może już jakieś postępy są  ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Jean-Pierre Lavandier on Wrzesień 25, 2012, 19:31:59 pm
Rozpoczeło się zgłaszanie propozycji, które potrwa do końca miesiąca, a następnie od 6 października będzie trwało głosowanie.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Wrzesień 26, 2012, 16:28:30 pm
Ja ze swojej strony chciałbym zgłosić jedną małą prośbę do organizatorów a mianowicie czy mogą oni tutaj i na stronie internetowej konkursu a także Micropedii mój kraj podpisywać jako "Trizondal" a nie "Królestwo Trizondalu" począwszy od tej edycji. Dzięki temu wszystko będzie zgadzało się z stanem realnym :)
Królestwo Wurstalndii już za 3 dni zakończy głosowanie, podczas którego wyłoni swojego kandydata. A jak wygląda sytuacja w innych krajach ? :-)
Mój v-kraj czyli Trizondal w zasadzie już w sierpni (a dokładniej 15 sierpnia) otworzył sezon preselekcyjny i już wtedy wybrał swojego reprezentanta na 4 edycje konkusu Our Sound :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 26, 2012, 18:20:55 pm
Jeżeli rzeczywiście jest taki stan faktyczny, to oczywiście będziemy się tego trzymać, chociaż dziwi mnie to bardzo, gdyż wchodząc na stronę trizondal.org "jak byk" na karcie mam napisane Królestwo Trizondalu  :P
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Wrzesień 26, 2012, 19:11:41 pm
Od dzisiaj w Nartlandzie zaczyna się głosowanie nad propozycjami... :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: do Nascimento on Wrzesień 27, 2012, 11:42:33 am
Królestwo Elderlandu zgłasza się do konkursu. Dzisiaj zaczynamy preselekcje.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Wrzesień 28, 2012, 20:04:29 pm
 U nas trwa debata nad słusznością wyboru utworu "własnej roboty" nad oryginałem.
A pan Krzysztof to ile razy jeszcze zamierza przypominać, że preselekcja selekcji już dawno się odbyła. Później odbyła się kolejna selekcja selekcji, po której nastąpiła już właściwa selekcja, z której Trizondalczycy mogli wybierać wyselekcjonowane utworu.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: William Dunkled on Wrzesień 29, 2012, 10:00:22 am
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Dominiów zgłasza swoją chęć do uczestniczenia w IV Our Sound
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 29, 2012, 14:10:52 pm
Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych 12 państw, które chcą wziąć udział w zabawie. W tym gronie mamy 3 państwa debiutujące. Jednocześnie przypominam, ze możliwość zapisów potrwa do 14 października, bowiem jest to ostateczny termin wysyłania swoich przedstawicieli.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Wrzesień 29, 2012, 14:45:48 pm
Królestwo Nartlandu wybrało już swój utwór  ;D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Wrzesień 29, 2012, 15:00:03 pm
Tak więc przypominam, że wybrane utwory należy przesyłać na maila IV edycji konkursu : oursound2012@gmail.com
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Michał Słota on Wrzesień 30, 2012, 11:48:19 am
Witam! Republika Victoria zgłasza uczestnictwo w konkursie.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Październik 02, 2012, 22:04:55 pm
Widzę, że akurat jeszcze nie ma wiele pseudonacji, więc ta edycja może być jedną z lepszych.  :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Michał Słota on Październik 03, 2012, 06:22:54 am
Czepiasz się innych mikronacji, a tak naprawdę z tych debiutujących znasz tylko jedną :P Wydaję mi się, że powinieneś wiedzieć, iż działa ona działa już grubo ponad 6 miesięcy...
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Październik 03, 2012, 17:17:22 pm
Nie muszę ich znać, ale wiem, że padną. Podaj chociaż dwa państwa, które nadal istnieją, a zostały założone w 2012 roku.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Październik 03, 2012, 19:41:22 pm
Okoczię zgłaszam bo dostałem takowe polecenie :P
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Michał Słota on Październik 05, 2012, 14:18:16 pm
Victoria wybrała właśnie swojego reprezentanta.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 05, 2012, 18:11:26 pm
Cieszę się niezmiernie, że z dnia na dzień napływają kolejne maile z utworami, które będą rywalizowały w tej edycji OUR SOUND, tym bardziej, ze w niedziele mija pierwszy termin przesyłania..
Również cieszę się, że Okoczia jest 15 państwem, które zgłosiło swój udział. ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 06, 2012, 09:56:55 am
Zapraszam na oficjalną stronę konkursu www.our-sound-2012.manifo.com do zapoznania się z wywiadem z Krzysztofem Hans van der Ice.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Jean-Pierre Lavandier on Październik 06, 2012, 19:25:11 pm
Francja wybrała utwór Belle w wykonaniu Garou, Daniela Lavoie oraz Patricka Fiori.
http://youtu.be/KUXGVfmrEN4 (http://youtu.be/KUXGVfmrEN4)
Zgłoszenie zostało wysłane, proszę o potwierdzenie.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Październik 06, 2012, 20:13:16 pm
Nordia szaleje!
Śnieg prószy za oknami niemiłosiernie, a w kraju powoli ustają gorące dyskusje na temat selekcji utworu do Our Sound'12.
W zasadzie były tylko dwie propozycje, ale sprzeczka dotyczyła słuszności wyboru oryginalnego wykonania, a własnej kompilacji. Decyzją "tłumu" wygrała opcja, w tym wypadku jedyna słuszna, druga!

Przed Wami (chętnymi do odsłuchania :) ) Argyle Perkele (niektórym, być może znany jako Tommy Farciarz) we współpracy z folkmetalową kapelą Finntroll w utworze "Trollhammaren"!!!

http://www.youtube.com/watch?v=vCDK3qvMtq0&feature=plcp (http://www.youtube.com/watch?v=vCDK3qvMtq0&feature=plcp)


Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Październik 07, 2012, 10:58:17 am
nordmål <3  ;D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Październik 07, 2012, 13:07:51 pm
No akurat nie, bo z tego co zdążyłem się dowiedzieć to svenska språket  ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 07, 2012, 19:07:07 pm
Do tej chwili swoje utwory przesłało 9 państw:
Trizondal
Królestwo Nartlandu
Republika Francuska
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Republika Victoria
Państwo Kościelne Rotria
Wielkie Księstwo Burbonii,
Królestwo Nordii
Królestwo Wurstlandii

Proszę wszystkie zgłoszone kraje o jak najszybsze nadrobienie zaległości. Termin dodatkowy był wystosowany dla tych spóźnialskich, jednak czym wcześniej zostaną wysłane wszystkie piosenki, tym łatwiej będzie się pracowało Organizatorom.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 07, 2012, 19:44:13 pm
Mamy czas do czternastego.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 07, 2012, 19:46:09 pm
Podobno nasza Kancelaria Królewska wysłała utwór Zjednoczonego Królestwa Samundy na podany adres     oursound2012@gmail.com...
Proszę sprawdzić pocztę...
Jeśli nie dotarło to tu daję link
http://www.youtube.com/watch?v=V_hS_DKab8I (http://www.youtube.com/watch?v=V_hS_DKab8I)

Z wyrazami szacunku.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 08, 2012, 07:12:19 am
Oczywiście, ze mamy czas do 14, tylko przypominam, że jesteśmy już na ostatniej prostej, a więc czas się spieszyć, jak ktoś przyspał.

WKM ZK Samundy
Zgłoszenie Waszej Kancelarii nie dotarło do organizatorów, ale dziękuję za przesłanie linku tutaj ;-)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 08, 2012, 12:35:14 pm
Wyniki miały być czternastego i będą czternastego ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 08, 2012, 13:40:04 pm
Nic nie miało być 14 a jedynie do 14 - tak gwoli ścisłości.:-D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 08, 2012, 20:31:48 pm
Dlatego też czternastego otrzymacie od nas wyniki ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 12, 2012, 17:33:39 pm
Jeszcze raz przypominam, że w niedziele mija ostateczny termin zgłaszania swoich państw i utworów, przez które nasze kraje będą reprezentowane.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Październik 12, 2012, 18:33:19 pm
Poszły wyniki z Gaudium i Okoczii
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 12, 2012, 19:05:54 pm
Dziękuję!
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 12, 2012, 19:35:45 pm
Jak to w niedzielę? Niedziela jest trzynastego, a termin upływa czternastego. Termin rzecz święta.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Październik 13, 2012, 09:09:04 am
Dziś mamy sobotę i jest 13 :P
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Michał Słota on Październik 13, 2012, 12:31:05 pm
Jak to w niedzielę?
Normalnie w niedzielę. 14 października w niedzielę.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 13, 2012, 20:08:36 pm
A faktycznie. To musiała być jakaś prowokacja!
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Październik 14, 2012, 10:36:48 am
Może wyprali Ci mózga
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 14, 2012, 16:00:47 pm
PC reprezentować będzie Ałła Pugaczowa - Pozowi mienja z soboj - http://www.youtube.com/watch?v=fXIFg4T9gKU
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 14, 2012, 19:35:26 pm
Wykonawcą naszego utworu jest  Margaret Singana  :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 14, 2012, 19:45:54 pm
Nadal nie otrzymaliśmy maila z kandydatem reprezentującym Imperium Rosyjskie oraz Królestwo Skarlandu!
Proszę o jak najszybsze nadgonienie zaległości ;-)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 14, 2012, 20:11:30 pm
UWAGA!

Podczas układania listy przez organizatorów dopuszcza się zgłoszenia wraz z nadsyłaniem reprezentantów do wtorku 16 października. Jest to ostateczny termin!
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 14, 2012, 21:07:05 pm
Tak ostateczny, jak ten dzisiejszy?
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 14, 2012, 21:21:58 pm
Bardziej ostateczny - ustalony ze względu na nie przysłanie wszystkich wyników ;). Nie przeszkodzi on w pracach komisji i jednocześnie nie zakłóci założeń dotyczących terminarzu IV Edycji.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Październik 15, 2012, 20:14:18 pm
To po co się śpieszyłem?! :(
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 15, 2012, 21:05:12 pm
Po to, aby zdążyć w terminie. Te ostatnie dwa dni są powiedzmy dla pochłoniętych przez realiozę lub niezdecydowanych :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Październik 16, 2012, 18:28:25 pm
Ja z mojej strony życzę powodzenia wszystkim mikronacjom. Abyście byli zaskoczeni wynikami podczas finału.:)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Jean-Pierre Lavandier on Październik 17, 2012, 16:38:12 pm
To jaka jest ta ostateczna lista krajów?
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Październik 17, 2012, 19:57:55 pm
Listę można ujrzec w pierwszym poście oraz na stronie konkursu.
Pozwolę sobie zacytować pierwszy post.:)
Quote
LISTA UCZESTNIKÓW

1. Państwo Ciprofloksjańskie
2. Królestwo Nordii
3. Królestwo Trizondalu
4. Zjednoczone Królestwo Samundy
5. Księstwo Sarmacji
6. Królestwo Skarlandu
7. Królestwo Nartlandu (debiut)
8. Korinat Gaudium
9. Imperium Rosyjskie (debiut)
10. Republika Francuska
11. Królestwo Elderlandu
12. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Dominiów (debiut)
13. Republika Victoria (debiut)
14. Okoczia
15. Państwo Kościelne Rotria
16. Wielkie Księstwo Burbonii (debiut)

-. Królestwo Wurstlandii
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Jean-Pierre Lavandier on Październik 17, 2012, 20:02:03 pm
Pytanie czy wszyscy z tej listy wysłali wyniki preselekcji, ergo czy jest znany ostateczny jej kształt.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Październik 17, 2012, 20:06:19 pm
Skoro organizator nie napisał tutaj, że z powodu opóźnień z wysłaniem wyników z wewnętrznych preselekcji, kogoś dyskwalifikuje, to oznacza, że powyższa lista jest ostateczna.:)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Jean-Pierre Lavandier on Październik 17, 2012, 20:20:50 pm
A nie wydaje się to Pani bez sensu by w konkursie piosenki brał udział ktoś, kto jej nie wysłał? Dlatego pytam, czy owe kraje dosłały wyniki.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 17, 2012, 20:24:41 pm
Trwa ostateczna weryfikacja, zapewniam, ze wszystko dzieje się terminowo.
Jutro zostanie opublikowana lista państw biorących udział w konkursie wraz z ich reprezentantami.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 17, 2012, 21:00:53 pm
A nie wydaje się to Pani bez sensu by w konkursie piosenki brał udział ktoś, kto jej nie wysłał?

Niby czemu? Brak piosenki to też jakaś forma zgłoszenia. Tyle, że treściowo pusta ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 18, 2012, 21:55:11 pm
Zebrano wszystkie zgłoszenia.
W konkursie bierze udział 17 państw.
Oto lista krajów biorących udział w konkursie wraz z ich reprezentantami (Kolejność losowa).

Quote
1. Trizondal
Depeche Mode - It's no good
http://www.youtube.com/watch?v=rNUJzLD1Nyo

2. Republika Francuska
Garou, Daniel Lavoie, Patrick Fiori - Belle
http://www.youtube.com/watch?v=KUXGVfmrEN4

3. Królestwo Nartlandu
Jenni Vartiainen - "Ihmistein endesää"
http://www.youtube.com/watch?v=PKidLh1Ryq4

4. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Foster the People - Pomped Up Kicks
http://www.youtube.com/watch?v=SDTZ7iX4vTQ

5. Republika Victoria
Remady & Manu-L feat. J-Son-Single Ladies
http://www.youtube.com/watch?v=gt__gCxcpU8

6. Państwo Kościelne Rotria
Lady Gaga - Judas
http://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc

7. Wielkie Księstwo Burbonii
Adele - Skyfall
http://www.youtube.com/watch?v=7HKoqNJtMTQ&feature=player_embedded

8. Królestwo Nordii
Argyle Perkele (vel Tommy Farciarz) feat. Finntroll - "Trollhammaren"
http://www.youtube.com/watch?v=vCDK3qvMtq0&feature=plcp

9. Królestwo Wurstlandii
Helena Fix - I move on
http://www.youtube.com/watch?v=VAubLFMVXRY

10. Państwo Ciprofloksjańskie
Ałła Pugaczowa - Pozowi mienja z soboj
http://www.youtube.com/watch?v=fXIFg4T9gKU

11. Korinat Gaudium
Franz Ferdinand - Take Me Out
http://www.youtube.com/watch?v=GhCXAiNz9Jo

12. Okoczia
Luxtorpeda - Wilki Dwa
http://www.youtube.com/watch?v=pHyu1yH1kgs

13. Zjednoczone Królestwo Samundy
Margaret Singana - "Shaka Zulu"
http://www.youtube.com/watch?v=V_hS_DKab8I

14. Królestwo Elderlandu
The Rasmus - "In The Shadows"
http://www.youtube.com/watch?v=cxL0QLvauBU

15. Księstwo Sarmacji
Michał Feliks - Hej młody Sarmato!
http://www.sarmacja.org/archiwum/hej.mp3

16. Królestwo Skarlandu
Madonna - La Isla Bonita
http://www.youtube.com/watch?v=KMVougGT7xI

17. Kalifat Al-Farun
Pouya "Ashegh Misham"
http://www.youtube.com/watch?v=dtzongRZ40E&feature=related

Nie można oddawać głosów na swój kraj!
Zgodnie z terminarzem, wyniki powinny być wysłane do niedzieli 28 października, dodatkowy termin przewidziany jest na dni 29.10-1.11.
Wyniki glosowań przesyłamy na maila oursound2012@gmail.com
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 18, 2012, 22:07:44 pm
Pragnę przypomnieć, że Ciprofloksja powinna zajmować tradycyjnie 13 miejsce na tej liście.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 18, 2012, 22:11:06 pm
Mam nadzieję, że tym razem 10 będzie szczęśliwą liczbą :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Październik 19, 2012, 17:56:45 pm
Numer 1 - to jest to.  :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 19, 2012, 18:27:53 pm
Numer 1 - to jest to.  :D

Too mainstream.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Październik 21, 2012, 11:57:41 am

Nie można oddawać głosów na swój kraj!1) Nic w regulaminie o tym nie jest napisane...
2) Nie oddaje się głosów, a przyznaje punkty...
3) Nie można uważać za utwór najlepszy, ten który reprezentuje nasze państwo? Przecież to bez sensu, bo wybiera się właśnie taki utwór podczas preselekcji, który podoba się obywatelom... 
4) Należy pominąć swój kraj, nie nadawać pierwszego miejsca (12 pkt.), czy co?
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Październik 21, 2012, 12:58:17 pm

Nie można oddawać głosów na swój kraj!1) Nic w regulaminie o tym nie jest napisane...
2) Nie oddaje się głosów, a przyznaje punkty...
3) Nie można uważać za utwór najlepszy, ten który reprezentuje nasze państwo? Przecież to bez sensu, bo wybiera się właśnie taki utwór podczas preselekcji, który podoba się obywatelom... 
4) Należy pominąć swój kraj, nie nadawać pierwszego miejsca (12 pkt.), czy co?

Też uwielbiam mieszanie bigosu łokciem :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 21, 2012, 15:05:45 pm
Tak to prawda nie ma tego w regulaminie. Mam nadzieję, że nie trzeba tutaj eksponować obwieszczenia komisji w tej sprawie, bo jest to logiczne, ze przyznając punkty pomijamy swój kraj.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 21, 2012, 16:40:11 pm
1) Nic w regulaminie o tym nie jest napisane...

A w zasadach zdrowego rozsądku sprawdzałeś? Strona siedemnasta, trzeci akapit od dołu.

3) Nie można uważać za utwór najlepszy, ten który reprezentuje nasze państwo? Przecież to bez sensu, bo wybiera się właśnie taki utwór podczas preselekcji, który podoba się obywatelom...
4) Należy pominąć swój kraj, nie nadawać pierwszego miejsca (12 pkt.), czy co?

I jaki miałby sens wtedy taki konkurs? Żaden.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 21, 2012, 16:41:11 pm
Też uwielbiam mieszanie bigosu łokciem :)

Ja tam wolę żarówką. Lepiej smakuje.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Pavel' Abramovic: vel Abrams on Październik 21, 2012, 22:11:35 pm
Bigos z ideą.

Panie Voett: podbijam odpowiedzi kolegów: w ten sposób nie miałoby to sensu.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Październik 22, 2012, 16:23:34 pm
Miało, czy nie miało... lepiej wiedzieć...
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Październik 26, 2012, 19:59:08 pm
Ja tam wolę żarówką. Lepiej smakuje.
Sprawdzę przy najbliższej okazji.

Miało, czy nie miało... lepiej wiedzieć...
Raczej każdy to już wiedział, jak to wspomniał ktoś (niejasno), z logiki ; D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Październik 27, 2012, 07:27:13 am
@Aleksander Hergemon-Euskadi No bez tych zasad konkurs nie miałby sensu. Generalnie opracowałem konkurs na bazie realnej Eurowizji i stąd te zasady :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 27, 2012, 12:42:12 pm
Przypominam, że w niedziele mija pierwszy termin, w którym należy przesyłać już oficjalne wyniki z naszych krajów. Punktacje wysyłamy na adres oursound2012@gmail.com
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 28, 2012, 21:48:22 pm
Do tej pory wyniki zostały wysłane z 11 krajów.

Trizondal
Wurstlandia
Kalifatu Al-Farun
Korinat Gaudium
Okoczia
ZK Brytani i Irlandii
Republika Victoria
Republika Francuska
Państwo Ciprofloksjańskie
Królestwo Skarlandu
ZK Samundy
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 30, 2012, 18:11:16 pm
W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy wyników z WK Burbonii oraz z ZK Brytanii i Irlandii.
Ostateczny termin mija w czwartek.
Przekroczenie terminu będzie skutkować dyskwalifikacją!
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: William Dunkled on Październik 30, 2012, 18:55:25 pm
Przepraszam. Jak to wyniki zostały przesłane państwu na maila. Dostaliśmy nawet potwierdzenie odebrania wyników
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Październik 30, 2012, 19:08:42 pm
Nie no przepraszam, nawet na liście wyżej jesteście... proszę o wybaczenie.

Nie dostaliśmy wyników od WK Burbonii i od Królestwa Nordii
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 01, 2012, 12:05:52 pm
Uprasza się osobę przesyłającą wyniki z WK Burboni o zapoznanie się z nieprawidłowościami i skorygowanie wyników. Cytując regulamin:

Quote
3. Głosowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
głosujący przyzna wybranym przez siebie utworom punkty począwszy od tego, który uważa za najlepszy i tak:

I miejsce - 12 punktów,
II miejsce - 10 punktów,
III miejsce - 8 punktów,
IV miejsce - 7 punktów,
V miejsce - 6 punktów,
VI miejsce - 5 punktów,
VII miejsce - 4 punkty,
VIII miejsce - 3 punkty,
IX miejsce - 2 punkty,
X miejsce - 1 punkt,
pozostałe - 0 punktów.

Nie dopuszcza się do przyznania mniej niż 11 miejsc!

Dalej również można doczytać propozycję rozwiązania problemu państw na tych samych lokatach.

Quote
1. Nie istnieje możliwość zajęcia ex aequo miejsc od pierwszego do dziesiątego włącznie.
2. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów, decyduje ilość najwyżej punktowanych miejsc dla danego utworu, począwszy od pierwszego.

Proszę Królestwo Nordii o przesłanie wyników, bowiem dzisiaj mija ostateczny termin.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 02, 2012, 11:43:38 am
Zapraszam do zapoznania się z artykułem http://our-sound-2012.manifo.com/news

Znajdują sie tam również informacje dotyczące gali finałowej.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 02, 2012, 19:57:29 pm
W tym artykule jest więcej błędów niż tirówek przy drodze krajowej nr 79.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 02, 2012, 22:45:09 pm
Dobrze, że nasze błędy nie wywołują tylu emocji co innych realnych gazet ;-)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 02, 2012, 23:37:48 pm
Wywołują tyle, że inne. Realne gazety wywołują we mnie obrzydzenie, a wasz artykuł jakąś formę... ojcowskiej czułości do małego dziecka :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 03, 2012, 00:07:21 am
Ojej...to miłe nawet :-D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 03, 2012, 16:02:40 pm
Wydrukuj i opraw w ramkę. Za kilkadziesiąt lat będzie można to pokazywać jako jeden z nielicznych miłych odruchów mojej osoby.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 03, 2012, 16:45:42 pm
Nie wiem czymże sobie zasłużyłem przyznam szczerze :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Jean-Pierre Lavandier on Listopad 03, 2012, 19:30:44 pm
To o której jutro i gdzie?
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 03, 2012, 20:12:11 pm
Ze względu na real audycja rozpocznie się o godzinie 21.00
Odtwarzacz znajduje się na http://our-sound-2012.manifo.com/ w dziale muzyka. Zapraszamy również na czat wurstlandzki: http://www.polchat.pl/chat.php?_room=wurstlandia gdzie będzie można toczyć raczej luźne rozmowy na temat gali. Sformalizowana część odbędzie się poprzez audycję, więc na czacie można podejmować różne tematy. Oczywiście jednak miło byłoby jakby jednak obecni tam zainteresowali się ogłaszaniem wyników :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Listopad 03, 2012, 21:05:43 pm
Dla mnie mega kaszana bo audycji słuchać nie mogę ;d
Na czacie pewnie jednak będę ;P
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 03, 2012, 22:36:23 pm
Nie wiem czymże sobie zasłużyłem przyznam szczerze :D

Też nie mam pojęcia.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 00:27:09 am
Ekscelencjo..przewidujemy chyba również mini relację pisaną tutaj na forum, także jeżeli nie będziesz mógł nas słuchać, to chociaż poczytasz ;]
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Listopad 04, 2012, 01:09:27 am
A ja mam problem z chatem :) Niby javy nie mam zainstalowanej ;/ A mam. :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Listopad 04, 2012, 10:47:38 am
A ja mam problem z chatem :) Niby javy nie mam zainstalowanej ;/ A mam. :)
Zaopatrz się w NPCC albo ICeQ 5.14 :P

Forum? Opłaca się rozbijać na 3 miejsca (czat, forum, radio)? Nie lepiej po prostu na czacie rzucić co jakiś czas info jak się mają sprawy? :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 11:41:30 am
Na czacie w natłoku dyskusji informacje mogą uciekać, zaś forum będzie archiwizowało wiadomości dla spóźnialskich.  ;D

Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Listopad 04, 2012, 18:09:27 pm
Lubię taki argumenty :P
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:03:25 pm
(http://s1.manifo.com/usr/0/0E41/be/img/3dflagasamundy.jpg)

No to rozpoczynamy z poślizgiem!  Zaczynamy od końca – miejsce 17 ubiegłoroczny organizator konkursu OUR SOUND , Zjednoczone Królestwo Samundy, które uzyskało 19 punktów.

Quote
Królestwo Wurstlandii – 8
Korinat Gaudium – 1
Okoczia – 3
Księstwo Sarmacji – 4
Wielkie Księstwo Burbonii – 3

Margaret Singana - "Shaka Zulu"
http://www.youtube.com/watch?v=V_hS_DKab8I
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:06:11 pm
(http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20081023051128/micropedia/images/thumb/6/6c/Flagakp6.png/100px-Flagakp6.png)

Kolejne miejsce dla Państwa Kościelnego Rotria    - 28 punktów. Czyżby za mało było rzucane na tace? :P
Punkty przyznali:

Quote
Kalifat Al-Farun – 1
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii – 6
Państwo Ciprofloksjańskie – 12
Królestwo Skarlandu – 1
Wielkie Księstwo Burbonii – 8

Lady Gaga - Judas
http://www.youtube.com/watch?v=wagn8Wrmzuc
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:11:38 pm
(http://images2.wikia.nocookie.net/__cb57889/micropedia/images/2/25/Sarmacja_flaga.gif)

Kolejna pozycja dla Księstwa Sarmacji, które jako jedna z dwóch mikronacji przedstawiła nam reprezentanta, który w rzeczywistości jest członkiem naszej społeczności. Miejsce 15 z dorobkiem 39 punktów.
Quote
Trizondal – 4
Wurstlandia – 12
Królestwo Nartlandu – 1
Królestwo Nordii - 10
Zjednoczone Królestwo Samundy – 12

Michał Feliks - Hej młody Sarmato!
http://www.sarmacja.org/archiwum/hej.mp3
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:12:00 pm
(http://s1.manifo.com/usr/0/0E41/be/img/44flagawurstlandia.png)

Miejsce 14 dla gospodarza dzisiejszej imprezy – Królestwa Wurstlandii. Utwór zaproponowany przez tę mikronację  zdobył 41 punktów:

Quote
Kalifat Al-Farun – 6
Brytania i Irlandia – 2
Republika Victoria – 4
Ciprofloksja – 7
Skarland – 3
Nartland – 5
Państwo Kościelne Rotria 6
Sarmacja – 2
Elderland – 4
Samunda -2

Helena Fix - I move on
http://www.youtube.com/watch?v=VAubLFMVXRY
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:16:44 pm
(http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20120712121933/micropedia/images/a/a6/Flaga_rv_new.png)

Kolejna lokata dla jednego z trzech debiutantów tegorocznej zabawy – Republiki Victoria, która zdobyła 43 punkty.

Quote
Trizondal – 6
Kalifat Al-Farun – 12
Okoczia – 1
Brytania I Irlandia – 3
Republika Francuska 12
Nartland – 4
Rotria – 4
Elderland – 1

Remady & Manu-L feat. J-Son-Single Ladies
http://www.youtube.com/watch?v=gt__gCxcpU8
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:22:19 pm
(http://s1.manifo.com/usr/0/0E41/be/img/63nordia.jpg)

Królestwo Nordii, które uplasowało się na 12 pozycji jest drugim państwem, które do zabawy wytypowało swojego obywatela. Jak widać twórczość członków społeczeństwa mikronacjonalistów nie zyskała poparcia w postaci większej ilości punktów - 48.

Quote
Wurstlandia – 10
Gaudium – 3
Okoczia – 7
Brytania i Irlandia – 12
Ciprofloksja – 10
Skarland – 2
Rotria – 3
Burbonia - 1

Argyle Perkele (vel Tommy Farciarz) feat. Finntroll - "Trollhammaren"
http://www.youtube.com/watch?v=vCDK3qvMtq0&feature=plcp
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:27:55 pm
(http://imageshack.us/scaled/landing/12/flagan.png)

Zbliżamy się do pierwszej dziesiątki, na razie jednak jeszcze 11 miejsce, które w tym roku przypadło dla Kalifatu Al-Farun z ilością 49 punktów.

Quote
Trizondal – 3
Wurstlandia – 4
Okoczia – 5
Victoria – 8
Francja – 3
Skarland – 6
Nordia – 2
Samunda – 8
Burbonia – 10

Pouya "Ashegh Misham"
http://www.youtube.com/watch?v=dtzongRZ40E&feature=related
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:32:21 pm
(http://img827.imageshack.us/img827/3605/francjaz.png)

No i wkraczamy do Top10. Tutaj znalazła się Republika Francuska, która zaproponowała nam piosenkę w języku rodzimym. Uzyskała ona  55 punktów.

Quote
Trizondal – 2
Gaudium – 4
Brytania i Irlandia – 8
Victoria – 6
Skarland – 5
Nartland – 6
Sarmacja – 7
Elderland – 5
Samunda – 10
Burbonia – 2

Garou, Daniel Lavoie, Patrick Fiori - Belle
http://www.youtube.com/watch?v=KUXGVfmrEN4
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:37:49 pm
(http://img24.imageshack.us/img24/4628/gdms.png)

Dalej z identyczną ilością punktów co Republika Francuska lecz z jedną “dwunastką" więcej Korinat Gaudium. W tym wypadku prawidłowo zadziałał regulamin dzięki czemu rozwiązany został problem podobnej liczbie oczek.

Quote
Wurstlandia – 7
Okoczia – 12
Francja – 6
Skarland – 4
Nartland – 8
Rotria 1
Sarmacja – 3
Nordia – 1
Samunda – 7
Burbonia – 6

Franz Ferdinand - Take Me Out
http://www.youtube.com/watch?v=GhCXAiNz9Jo
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:43:30 pm
(http://img836.imageshack.us/img836/5239/skarland.png)

Miejsce 8 i Królestwo Skarlandu. Punktów 60 na swoim koncie:

Quote
Trizondal – 7
Wurstlandia – 3
Al-Farun – 2
Brytania i Irlandia – 10
Republika Francuska – 4
Ciprofloksja – 6
Nartland – 2
Rotria – 8
Sarmacjia – 5
Elderland – 2
Nordia – 6
Burbonia – 5

Madonna - La Isla Bonita
http://www.youtube.com/watch?v=KMVougGT7xI
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:48:24 pm
 
(http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20061125130228/micropedia/images/thumb/b/b1/Flaga_elderland.png/100px-Flaga_elderland.png)

Królestwo Elderlandu, podobnie jak Gaudium z Francją wygrała dzięki większej ilość wyżej punktowanych miejsc. Tym razem wynikiem 2 do 1 w „dziesiątkach. Na koncie Elderlandu mamy 60 oczek.

Quote
Wurstlandia – 2
Al – Farun – 8
Gaudium – 7
Okoczia – 10
Victoria – 1
Francja – 10
Ciprofloksja – 5
Skarland – 7
Nartland – 3
Nordia – 3
Burbonia – 4

The Rasmus - "In The Shadows"
http://www.youtube.com/watch?v=cxL0QLvauBU
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 22:55:41 pm
 
(http://s1.manifo.com/usr/0/0E41/be/img/25flaga.png)

Państwo Ciprofloksjańskie tuż za pierwszą piątką. 6 lokata i 62 punkty.

Quote
Trizondal – 5
Wurstlandia 6
Gaudium – 2
Okoczia – 2
Victoria – 3
Francja – 2
Skarland – 10
Nartland – 7
Rotria – 10
Sarmacja – 1
Elderland – 3
Samunda – 4
Burbonia – 7

Ałła Pugaczowa - Pozowi mienja z soboj
http://www.youtube.com/watch?v=fXIFg4T9gKU
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 23:03:16 pm
(http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20120825140921/micropedia/images/0/04/Aaflag.png)

No i nieubłaganie zbliżamy się do podium, na razie 5 miejsce, a na nim Królestwo Nartlandu, które zgromadziło jedno oczko więcej od poprzedzające je Państwo Ciprofloksjańskie.

Quote
Trizondal – 1
Al-Farun – 10
Gaudium – 6
Okoczia – 6
Brytania I Irlandia – 7
Victoria – 5
Francja – 5
Ciprofloksja -2
Skarland – 8
Elderland – 6
Nordia – 7

Jenni Vartiainen - "Ihmistein endesää"
http://www.youtube.com/watch?v=PKidLh1Ryq4

Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 23:06:15 pm
(http://imageshack.us/scaled/landing/822/trizondal.png)

Tuż za podium z dorobkiem 70 punktów – Trizondal – organizator pierwszej edycji konkursu OUR SOUND

Quote
Wurstlandia – 1
Al-Farun – 3
Gaudium – 8
Okoczia – 4
Brytania I Irlandia – 1
Victoria – 7
Francja – 8
Ciprofloksja – 3
Rotria – 2
Sarmacja – 12
Elderland – 10
Nordia – 5
Samunda -  6

Depeche Mode - It's no good
http://www.youtube.com/watch?v=rNUJzLD1Nyo

Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 23:13:18 pm
 
(http://rfrance.eu/flagi/okoczia.png)

Po raz kolejny na podium, tym razem na najniższym jego stopniu znalazła się Okoczia – zwycięzca poprzedniej edycji, który przekazał prawo do organizacji konkursu Wurstlandii. Okoczia zdobyła 76 punktów.

Quote
Trizondal – 8
Al-Farun – 5
Gaudium – 12
Brytania i Irlandia – 5
Victoria – 2
Ciprofloksja – 8
Rotria – 5
Sarmacja – 6
Elderland – 8
Nordia – 12
Samunda – 5

Luxtorpeda - Wilki Dwa
http://www.youtube.com/watch?v=pHyu1yH1kgs
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Osama bin Ramzani on Listopad 04, 2012, 23:18:29 pm
Można przyśpieszyć?
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 23:21:48 pm
Pozostały nam dwie mikronacje i co ciekawe są to dwaj tegoroczni debiutanci!

(http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20120724194027/micropedia/images/thumb/f/fa/357px-Flag_of_Bourbonnais.svg.png/150px-357px-Flag_of_Bourbonnais.svg.png)
VS.
(http://images2.wikia.nocookie.net/__cb20120313200738/micropedia/images/6/67/120px-800px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.png)

Punktacja dla obu krajów:

12 <- Trizondal -> 10
0 <- Wurstlandia -> 5
4 <- Kalifat Al-Farun -> 7
10 <- Korinat Gaudium -> 5
8 <- Okoczia -> 0
4 <- Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii -> X
10 <- Republika Victoria -> 12
1 <- Republika Francuska -> 7
1 <- Państwo Ciprofloksjańskie -> 4
0 <- Królestwo Skarlandu -> 12
12 <- Królestwo Nartlandu -> 10
12 <- Państwo Kościelne Rotria -> 7
10 <- Księstwo Sarmacji -> 8
12 <- Królestwo Elderlandu -> 7
8 <- Królestwo Nordii -> 4
3 <- Zjednoczone Królestwo Samundy -> 1
X <- Wielkie Księstwo Burbonii -> 12
107 VS. 111


Zwycięzcą tegorocznej edycji OUR SOUND WURSTLANDIA 2012 zostało:

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 04, 2012, 23:28:18 pm
Tym samym gratuluję zwycięzcy!

Na stronie OS, pojawiło się potwierdzenie wyników oraz krotki artykuł dotyczacy gali.

http://our-sound-2012.manifo.com/news


EDIT://
Ciesze się, ze Ekscelencja tak się niecierpliwił, jednak nie byłem w stanie relacjonować szybciej, gdyż nie mogłem wyprzedzać informacji jakie pojawiały się na gali live. Proszę o zrozumienie i wybaczenie ;-)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Osama bin Ramzani on Listopad 04, 2012, 23:31:33 pm
Ograniczę się tylko do gratulacji dla Wurstlandii za wspaniałą organizację konkursu.


EDIT://
Ciesze się, ze Ekscelencja tak się niecierpliwił, jednak nie byłem w stanie relacjonować szybciej, gdyż nie mogłem wyprzedzać informacji jakie pojawiały się na gali live. Proszę o zrozumienie i wybaczenie ;-)
Jestem wyrozumiały i nie mam czego wybacza bo nie gniewam sie ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Listopad 04, 2012, 23:54:45 pm
Przyłączam się również do gratulacji za organizacje. Wzorowo, moim zdaniem. Brawa dla wszystkich tych, co włożyli troszkę serduszka w przygotowania.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Listopad 05, 2012, 14:56:47 pm
To i moje gratulacje. Organizacja dobra, chociaż radio nie było dla mnie (powody techniczne).
Gratuluję też zwycięzcom, może przebiją Wurstlandię z organizacją? ^^
No i 9 miejsce... Nie takie złe! :-P
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 05, 2012, 19:06:55 pm
Dziękujemy bardzo za wszystkie pozytywne opinie kierowane pod adresem organizatorów.

Zgodnie z "tradycją" wątek ten będzie pełnił miejsca do rozmów o OS do przyszłej edycji :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: William Dunkled on Listopad 05, 2012, 20:00:00 pm
Dziękuję serdecznie w imieniu Jej Królewskiej Mości i wszystkich Brytyjczyków! Jest mi niezmiernie miło zaprosić państwa na kolejne Our Sound! :)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Listopad 05, 2012, 20:10:55 pm
Co za bullshit, ale gratuluję.  ;D

Ale ta gala to też niefajne, na forum.....
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 05, 2012, 21:00:23 pm
Panie Dębski powiem wprost, choć może jako kobiecie i głowie państwa nie przystoi, ale lekko wkurza mnie czepialstwo innych, na zasadzie "bo tak", dlatego pozwolę sobie na tekst- "pierdzielicie Hipolicie"... ::)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 05, 2012, 21:44:56 pm
Quote
Ale ta gala to też niefajne, na forum.....

Jakby się Ekscelencja interesował a nie chciał na siłę zabłyszczeć intelektem, to wiedziałby, ze Gala odbywała się na żywo poprzez audycję radiową, zaś na forum przedstawiona została relacja z niej w postaci przedstawienia wyników.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Jean-Pierre Lavandier on Listopad 05, 2012, 22:40:18 pm
Mnie by się bardziej podobało, gdyby Francja zajęła pierwsze miejsce:P ale na organizację nie mogę narzekać:) Oby kolejna edycja była równie dobra;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Listopad 05, 2012, 22:42:51 pm
Quote
Ale ta gala to też niefajne, na forum.....

Jakby się Ekscelencja interesował a nie chciał na siłę zabłyszczeć intelektem, to wiedziałby, ze Gala odbywała się na żywo poprzez audycję radiową, zaś na forum przedstawiona została relacja z niej w postaci przedstawienia wyników.


Dobrze, tylko przynajmniej w moim państwie i tam, gdzie przebywam nie było ani słowa o tym, że będzie takie przedstawienie wyników. Co ja mam na to poradzić, że w ogóle nie było informacji w Trizondalu.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 05, 2012, 22:48:24 pm
Wszystkie informacje pojawiały się w tym wątku i na oficjalnej stronie konkursu, proszę wybaczyć, ze nie przesłałem specjalnego zaproszenia Ekscelencji ;)
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Listopad 05, 2012, 22:51:27 pm
Może i to moja nie uwaga, więc przepraszam.
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Johan Calgari on Listopad 05, 2012, 23:02:37 pm
Cieszę się, że wreszcie to Ekscelencja zrozumiał. Wybaczam :D
Title: Odp: Our Sound Wurstlandia 2012 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Grudzień 18, 2012, 10:22:08 am
Tak w ramach podsumowania oto tabela wszechczasów po czterech edycjach:
1. Okoczia - 226+76=302 (poprzednio pozycja 2)
2. Trizondal - 221*+70=291 (awans z pozycji 4)
3. Monarchia Austro-Węgierska - 277 (spadek z pozycji 1)
4. Królestwo Nordii - 207+48=255 (awans z pozycji 5)
5. Zjednoczone Królestwo Samundy - 223+19=252 (spadek z pozycji 3)
6. Korinat Gaudium - 179+55=234 (poprzednio pozycja 6 a więc bez zmian)
7. Państwo Ciprofloksjańskie - 161+62=233 (bez zmian)
8. Królestwo Skarlandu - 137+60=197 (awans z pozycji 10)
9. Księstwo Sarmacji - 140+39=179 (poprzednio pozycja 9 a więc bez zmian)
10. Królestwo Elderlandu - 112+60=172 (awans z pozycji 12)
11. Królestwo Wurstlandii - 123+41=161 (poprzednio pozycja 11 a więc bez zmian)
12. Królestwo Sclavinii - 141* (spadek z pozycji 8   )
13. Republika Francuska - 80+55=135 (awans z pozycji 16)
14. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii - 111 (debiut)
15. Wielkie Księstwo Burbonii - 106 (debiut)
16. Sułtanat Al-Rajn - 106 (spadek z pozycji 13)
17. Zjedoczone Emiraty Chattycji i Shani - 104 (spadek z pozycji 14)
18. Republika Bantu - 99 (spadek z pozycji 15)
19. Kalifat Al-Farun - 35+49=84 (awans z pozycji 26)
20. Państwo Kościele Rotria - 56+28=84 (awans z pozycji 22)
21. Republika Ludowa Siedmiogrodu - 64 (spadek z pozycji 17)
22. Demokracja Surmeńska - 64 (spadek z pozycji 18)
23. Królestwo Nartlandu - 63 (debiut)
24. Republika Wirtualnego Świtu - 62** (spadek z pozycji 19)
25 . Stany Zjednoczone Wysp Stołockich - 61 (spadek z pozycji 20)
26. Faronat Neb Tawi - 59 (spadek z pozycji 21)
27. Imperium Tyrencji - 49 (spadek z pozycji 23)
28. Cesarstwo Tokugawa - 48 (spadek z pozycji 24)
29. Republika Victoria - 43 (debiut)
30. Wolna Republika Winktown - 36 (spadek z pozycji 25)
31. Wspólnota Neopolis - 33 (spadek z pozycji 27)
32. Republika Parlandii - 29 (spadek z pozycji 28)
33. Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hishbergii i Weerlandu - 19 (spadek z pozycji 29)
34.  Zjednoczone Królestwo Klindii i Galicji - 17 (spadek z pozycji 30)
35. Federacja Czarnego Lądu - 2 (spadek z pozycji 31)
36. Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu - 1 (spadek z pozycji 32)
37. Republika Intelowa - 0*** (spadek z pozycji 33)
38. Królestwo Natanii - 0*** (spadek z pozycji 34)
* - Wliczone punkty zdobyte jako Rzeczpospolita Sclavinii i Trizondalu
** - Wliczone punkty zdobyte jako Republika Wirtualnego Świata
*** - doliczono dyskwalifikacji za nieprzesłanie wyników do drugiego etapu

Tak swoją drogą proszę organizatorów IV edycji Our Sound o poprawkę wywiadu ze mną na stronie ponieważ w drugim pytaniu została przy jednym wyrazie pominięta jedna literka  :)