Forum Mikronacje

Kategoria ogólna => Kultura => Imprezy kulturalne => Topic started by: Meisande V Gvandoya on Czerwiec 23, 2011, 14:47:06 pm

Title: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Czerwiec 23, 2011, 14:47:06 pm
Witam Państwa!

Jako organizatorzy III edycji Our Sound chcielibyśmy zaprezentować filmik, który stanowi zapowiedź wytężonej pracy jaka nas czeka w związku z konkursem.

<a href="http://w434.wrzuta.pl/film/81cjekEDunP/our_sound-samunda_2011" target="_blank" >[img width= height= alt=Our Sound-Samunda 2011" border="0]http://c3.wrzuta.pl/wm13384/6a0a67060026fb404e033e23/our_sound-samunda_2011[/img][/url]

Niebawem więcej szczegółów.
Zapraszamy!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Czerwiec 23, 2011, 15:28:01 pm
Jako pomysłodawca konkursu życzę powodzenia w organizacji konkursu i jednocześnie deklaruje swoją pomoc przy organizacji 3 edycji.
Przy okazji Królestwo Trizondalu potwierdza udział w konkursie.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Czerwiec 23, 2011, 17:12:56 pm
Również życzę powodzenia w organizacji.
W temacie jest rok 2011, nie powinno być 2012?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Petr Baskov on Czerwiec 23, 2011, 17:39:40 pm
Our Sound  Samunda 2011 będzie najlepszym ze wszystkich ! :)
Parlandia również zgłasza się do kolejnej edycji.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Czerwiec 23, 2011, 19:34:31 pm
Our Sound  Samunda 2011 będzie najlepszym ze wszystkich ! :)

Ja akurat z Panem muszę się nie zgodzić.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Czerwiec 23, 2011, 21:17:57 pm
Również życzę powodzenia w organizacji.
W temacie jest rok 2011, nie powinno być 2012?
Nie bo w tym roku spokojnie zmieści się jedna edycja :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Czerwiec 23, 2011, 21:34:44 pm
Dziękujemy za dobre słowa i postaramy się w miarę możliwości stanąć na wysokości zadania  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Czerwiec 24, 2011, 12:56:19 pm
Również życzę powodzenia w organizacji.
W temacie jest rok 2011, nie powinno być 2012?
Nie bo w tym roku spokojnie zmieści się jedna edycja :)

W takim razie i ja mogę spokojnie zapowiedzieć uczestnictwo Gaudium ;)
Choć wtedy pewnie we władaniu zastąpi mnie ktoś inny :D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Czerwiec 24, 2011, 20:00:14 pm
Możesz koordynować konkurs nie zależnie od zmian we władzach krajowych.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Tivadar Zoltan Szücs on Czerwiec 24, 2011, 20:57:11 pm
Myślę, że to będzie zależało od regulaminu oraz od władz samego kraju ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Czerwiec 25, 2011, 14:13:01 pm
Dokładnie. Bez zgody władz to chyba nikt nie zgłosi swojego kraju :P
Title: Odp: -
Post by: Pel Nander on Czerwiec 26, 2011, 12:41:16 pm
To już coś w tym stylu
Our Sound Micronation Song Contest 3 - Samunda 2011 semestr drugi
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Czerwiec 27, 2011, 08:33:35 am
Dziękujemy Państwu za zgłoszenia, mam nadzieję, że w tym tygodniu zostanie podany regulamin jak i terminarz.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Czerwiec 27, 2011, 14:48:15 pm
To naprawdę szybko :D
Może i 4 edycja będzie w 2011 xP
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Petr Baskov on Czerwiec 27, 2011, 17:41:20 pm
No i to mi się podoba !
Od razu widać że Samunda zorganizuje świetnie Our Sound.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 02, 2011, 22:15:54 pm
Chcieliśmy Państwu zaprezentować logo III edycji Our Sound Samunda 2011

(http://i51.tinypic.com/wmyaw.png)

Na dniach zostanie przedstawiony regulamin i terminarz.

Zapraszamy do udziału :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Kieran Prickskytt on Lipiec 03, 2011, 22:18:20 pm
Mi się podoba ;D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 04, 2011, 10:26:42 am
Królestwo Trizondalu na pewno nie zrezygnuje - nie po srebrze w II edycji.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 04, 2011, 21:35:38 pm
Bardzo jest nam miło, że zgłaszają się Państwo do III edycji i mam nadzieję na to, że wszyscy będą się dobrze bawić, teraz zaś w imieniu komisji pragnę przedstawić regulamin III edycji Our Sound:

Quote
Regulamin III edycji konkursu Our Sound

Art. 1
Niniejszy regulamin określa sposób organizacji i przeprowadzenia III
edycji konkursu Our Sound, zwanego dalej "konkursem".

Art. 2
1. Do konkursu przystąpić może każda polska organizacja spełniająca
powszechnie uznane przesłanki do uznania jej za mikronację.
2. Aby przystąpić do konkursu mikronacja musi zgłosić jeden utwór
wybrany przez mieszkańców danego kraju. Tryb głosowania każdy kraj
opracuje samodzielnie.
3. Zgłoszony utwór powinien być umieszczony w ogólnodostępnym miejscu.
4. W razie równego rozłożenia się głosów, które uniemożliwia wskazanie
utworu do konkursu rozstrzyga powtórne głosowanie nad dwoma utworami z
najwyższą liczną głosów.
5.Dopuszcza się jednego wykonawcę reprezentującego wiele państw,
jednak w różnych utworach.
6. Nie jest dopuszczalne by jedna piosenka reprezentowała więcej niż
jedno państwo.

Art. 3
1. W drugim etapie konkursu brane będą pod uwagę utwory zgłoszone
przez każdy z krajów.
2. Zwycięzca zostanie wybrany na skutek przeprowadzenia głosowania w
każdym państwie, które zgłosiło swój utwór do drugiego etapu.
3. Głosowanie zostanie przeprowadzone w następujący sposób: głosujący
przyzna wybranym przez siebie utworom punkty począwszy od tego, który
uważa za najlepszy i tak:

I miejsce - 12 punktów,
II miejsce - 10 punktów,
III miejsce - 8 punktów,
IV miejsce - 7 punktów,
V miejsce - 6 punktów,
VI miejsce - 5 punktów,
VII miejsce - 4 punkty,
VIII miejsce - 3 punkty,
IX miejsce - 2 punkty,
X miejsce - 1 punkt,
pozostałe - 0 punktów.
4. Informacje o wynikach głosowań krajowych zostaną przekazane komisji
lub na adres:  3oursound@szucs.pl

Art. 4
1. Nie istnieje mozliwość zajęcia ex aequo miejsc od pierwszego do piętnastego włącznie.
2. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów, Komisja decyduje o kształcie procedury wyłonienia zwycięzcy spośród dwóch lub więcej utworów z identyczną liczbą głosów.
3. Komisja może, w ramach owej procedury, zorganizować ponowne głosowanie celem wyłonienia utworu o wyższych walorach rozrywkowo-kulturowych. Ma też prawo, w szczególnych przypadkach, do wyłonienia takowego samodzielnie. O tym, czy głosowanie jest niewystarczającą metodą procedury wyboru utworu zwycięskiego na etapie konkretnego miejsca decyduje Komisja.
4. W/w procedura musi być wykonana tak, aby nie naruszać już uchwalonego harmonogramu konkursu.
5. Utwory z zerową liczbą głosów dostają automatycznie, ex aequo, ostatnie miejsce.


Art. 5
1. Za przebieg i koordynację konkursu odpowiada Komisja Organizacyjna,
zwana dalej "komisją".
2. Komisja organizacyjna składa się z  pięciu członków , których
wskazuje organizator III edycji konkursu.
3. Komisja wszelkie decyzje podejmuje zwykłą większością głosów.

Art. 6
1. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez komisję na zakończenie
koncertu finałowego konkursu, który odbędzie się po zakończeniu
głosowania.
2. Miasto na terenie Zjednoczonego Królestwa Samundy na terenie
którego odbędzie się koncert finałowy zostanie ogłoszony do dnia 15
lipcia 2011 r.

Art. 7
Terminarz poszczególnych etapów konkursu zostanie przedstawiony przez
komisję do 10 lipca 2011r.

Art. 8
Do udzielania odpowiedzi w sprawie niniejszego regulaminu oraz jego interpretacji właściwa jest komisja organizacyjna w składzie:
JKM Meisande V Gvandoya, Królowa Samundy,
JKM Thorgautr Gvandoya, Książe Krwi
JE Rhadmor graf Ravendorff-Marcjan-Chojnacki,
JE Tivadar Zoltán baró Szücs,
JE Isabella Marie freifrau Swan.

Art. 9
Prawo do wprowadzania zmian w regulaminie przysługuje komisji.


(-) Komisja Konkursowa
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 05, 2011, 11:01:53 am
Teraz jest III a nie II edycja  ;D
Jako pomysłodawca formatu konkursu zgłaszam od siebie pomoc przy konkursie.
Przy okazji sugeruje zmianę Art. 2 p. 5 tak by uniknąć głosowania wzajemnego na państwa ze względu na tego samego reprezentanta który ma państwo które głosuje. Niech to co tyczy utwory (punkt 6 tego samego artykułu) dotyczy też wykonawców. W przypadku w którym do głosowania będzie użyta tabela np. na stronie Scorewiz: www.tummiweb.com/scorewiz/new.html o miejscu niech decyduje miejsce na niej oparte na zebranej punktacji. Znacznie  ułatwiło to proces głosowanie ale wymagało by to zmian w Art. 4 p. 2-5. Na koniec pytanie do WKM Samundy - czy na początku tego tematu będzie prowadzona lista zgłoszeniowa (potwierdzenia (w tym debiuty),rezygnacje,powroty i państwa które są nie zdecydowane) którą ja robiłem w dwóch poprzednich edycjach ?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 05, 2011, 19:51:47 pm
Teraz jest III a nie II edycja  ;D

Faktycznie zaszła pomyłka  (poprawione), jednak chyba najważniejszy jest regulamin, której edycji dotyczy  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: do Nascimento on Lipiec 05, 2011, 20:02:55 pm
Elderland wystartuje w III Our Sound.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 05, 2011, 20:55:02 pm
Bardzo nam miło i już teraz życzymy Elderlandowi oraz wszystkim startującym państwom powodzenia, niebawem zostanie podany terminarz :) 
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 05, 2011, 22:05:42 pm
A mogłaby JKM odpowiedzieć na moje sugestie,pytania i propozycje ?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 06, 2011, 09:50:32 am
Oczywiście, że mogę  ;)

Jako pomysłodawca formatu konkursu zgłaszam od siebie pomoc przy konkursie.
Przy okazji sugeruje zmianę Art. 2 p. 5 tak by uniknąć głosowania wzajemnego na państwa ze względu na tego samego reprezentanta który ma państwo które głosuje. Niech to co tyczy utwory (punkt 6 tego samego artykułu) dotyczy też wykonawców. W przypadku w którym do głosowania będzie użyta tabela np. na stronie Scorewiz: www.tummiweb.com/scorewiz/new.html o miejscu niech decyduje miejsce na niej oparte na zebranej punktacji. Znacznie  ułatwiło to proces głosowanie ale wymagało by to zmian w Art. 4 p. 2-5. Na koniec pytanie do WKM Samundy - czy na początku tego tematu będzie prowadzona lista zgłoszeniowa (potwierdzenia (w tym debiuty),rezygnacje,powroty i państwa które są nie zdecydowane) którą ja robiłem w dwóch poprzednich edycjach ?

Dziękujemy bardzo za chęć pomocy, jeśli tylko taka pomoc będzie potrzebna, na pewno się zgłosimy  :)
Co do pytań, to myślę, że w najbliższym czasie wszystko będzie wiadome.
Nigdzie nie ma "szablonu" organizacji tego konkursu, zatem nasza edycja może być zupełnie inna od poprzednich i tu chcę odpowiedzieć na pytanie, które do mnie dotarło, a dotyczące składu komisji, w tejże komisji znalazły się dwie osoby z Monarchii Austro-Węgierskiej co nie jest przypadkowe, to z naszej strony w pewnym sensie gest uhonorowania zwycięzców poprzedniej edycji.
Takie imprezy kulturalne nie powinny być odzwierciedleniem animozji politycznych, tu chodzi o wspólną zabawę, a nie jakieś negatywne impulsy czy reakcje.
Dlatego skład komisji jest odzwierciedleniem tego, że Samunda potrafi być ponad polityczne podziały, jeśli idzie o współpracę międzynarodową.

Tak jak pisałam wyżej, nasza edycja nie musi być sztywną kopią poprzednich, więc wszystko się zdarzyć może  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 06, 2011, 10:44:27 am
Jakby co ten link do narzędzia do punktacji to już wsparcie z mojej strony a przy okazji proszę o uwzględnienie mojej poprawki w Art. 2 p. 5 wtedy nie będzie sytuacji że w greenroomie reprezentant będzie się przemieszczał od ekipy do ekipy. Poza tym pomoże to w pisaniu relacji a sam konkurs będzie przypominał swój realny odpowiednik i nie będzie problemów jak ostatnio.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Tivadar Zoltan Szücs on Lipiec 06, 2011, 15:10:22 pm
Nikt tu nie widzi żadnych problemów, Panie Miśkowicz. Regulamin dopuszcza reprezentowanie różnych państw przez jednego artystę pod warunkiem, że są to inne utwory. To ustalenia komisji i państwa organizatora. Decyzja została podjęta. Koniec tematu.

Co do wypowiedzi Waszej Królewskiej Mości - ciesze się, że zarówno w Zjednoczonym Królestwie Samundy, jak i w Monarchii Austro-Węgierskiej animozje polityczne nijak mają się do współpracy chociażby na szczeblu kultury w danych państwach. Myślę, że to dowodzi dojrzałości naszych państw, a także może być pewnego rodzaju wzorem dla innych do naśladowania.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 06, 2011, 19:49:06 pm
Miałem na myśli problemy które były z Shakirą w 2 edycji ale tu sprawę rozwiązało DSQ dla Intelowa.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 06, 2011, 21:39:28 pm
Quote
Zarządzenie nr. 1 KOMISJI KONKURSOWEJ OUR SOUND SAMUNDA 2011

Ustanawia się terminarz finałowej części konkursu:
10 lipca- 24 lipca- głosowanie w państwach
Do 25 lipca wieczorem, do godziny 24.00- czas na przesłanie wyników do komisji, gdzie przekazanie wyników odbywa się poprzez wysłanie maila z wynikami na adres zamieszczony w regulaminie:  3oursound@szucs.pl
25 lipca- 28 lipca- czas dla komisji
29 lipiec- 7 sierpnia  godzina 21:00 - oficjalne ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu. Szczegółowy program podany zostanie w najbliższym czasie.

WAŻNA INFORMACJA!
Jeśli dane państwo nie będzie przestrzegało terminarza zostanie zdyskwalifikowane, terminy podane powyżej nie są ruchome i są ostateczne.

(-) Komisja Konkursowa


Przedstawiamy piosenkę III edycji Our Sond

http://youtu.be/YI4sDx6SGwA (http://youtu.be/YI4sDx6SGwA)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 06, 2011, 22:04:38 pm
Za szybko - nie ma czasu na potwierdzenia.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 07, 2011, 05:25:39 am

Jak pisaliśmy w poprzednim terminarzu:

Quote
Szczegółowy program podany zostanie w najbliższym czasie.

Przedstawiamy ostateczny terminarz:

Quote
Zarządzenie nr. 2 KOMISJI KONKURSOWEJ OUR SOUND SAMUNDA 2011
W związku z krótkimi terminami, które były wstępnie podane dla orientacji, komisja przedstawia ostateczny terminarz, który nie może ulec zmianie i jest ostateczny:

Do 31września - promocja konkursu,  sprawy organizacyjne, imprezy towarzyszące
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów
01 października- 20 listopada- głosowania krajowe
21 listopada- 5 grudnia  wieczorem, do godziny 24.00- czas na przesłanie wyników do komisji, gdzie przekazanie wyników odbywa się poprzez wysłanie maila z wynikami na adres zamieszczony w regulaminie:  3oursound@szucs.pl
Od 6 grudnia- 9 grudnia- czas dla komisji
10 grudnia,  godzina 21:00 - finał, oficjalne ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu.

WAŻNA INFORMACJA!
Jeśli dane państwo nie będzie przestrzegało terminarza zostanie zdyskwalifikowane, terminy podane powyżej nie są ruchome i są ostateczne.

(-) Komisja Konkursowa
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 07, 2011, 05:49:27 am
Za szybko - nie ma czasu na potwierdzenia.

Szanowny Panie, komisja ustala terminy, a nie pan, poza tym prosiłabym nie robić nam "reklamy" na innych forach, tylko czekać cierpliwie na wszelkie ostateczne ustalenia

Quote
Z terminarzem przesadzili: www.forum.mikronacje.info/index.php?top ... g28547#new
Zdecydowanie za szybko.
Poland

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=118&p=33636#p33636 (http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=118&p=33636#p33636)

Lata pan po innych mikronacjach i jątrzy, niestety nie jestem zapisana tam na forum, więc nie mogę się do tego odnieść, proponuję by zajął się pan czymś innym i nie "pilotował" naszej edycji.[/i]


Jednocześnie chciałabym w tym miejscu podziękować patronom medialnym, a są nimi
Busungijskie Studio Filmowe "Busunga Pictures" oraz Habari, za szybką akcję informacyjną.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 07, 2011, 06:54:42 am
Nie pilotuje - tylko informuje że coś takiego jest i będzie prowadzone. Bo według tego terminarzu powinny być już preselekcje.
Poza tym to już takie przyzwyczajenie. No to teraz proszę o zgodę na pomoc w informowaniu...


Tymczasem mam pytanie a mianowicie chodzi mi o to jak będziecie interpretować Art. 2 p. 1 to znaczy czy takie państwa które nie są nie do końca przez wszystkich lubiane jak Gaudium i RWŚ,Wurstlandia oraz RLS będą poza konkursem ?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 07, 2011, 16:34:51 pm
Tymczasem mam pytanie a mianowicie chodzi mi o to jak będziecie interpretować Art. 2 p. 1 to znaczy czy takie państwa które nie są nie do końca przez wszystkich lubiane jak Gaudium i RWŚ,Wurstlandia oraz RLS będą poza konkursem ?

Nie rozumiem określenia "są nie do końca przez wszystkich lubiane"?  :o
Chciałabym panu przypomnieć, że to nie konkurs na mistrza piaskownicy w robieniu babek z piasku, tylko międzynarodowy konkurs, impreza kulturalna, gdzie wszelkie animozje powinny zostać schowane do "szafy".
Ja rozumiem, że nasz wirtualny świat nie jest idealny i czasem stosuje się zasadę "każdemu po równi... pochyłej", ale w kulturze i sporcie nie powinno się stosować takiej wybiórczości,  to jest dla mnie nieetyczne i obraźliwe.
Proponuję by pan tego typu pogądy wygłaszał na własnym ogródku, a w imprezie masowej, jaką jest Our Sound pozwolił wszystkim na równi się bawić i uzyskać możliwość zdobycia pierwszego miejsca.


Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 07, 2011, 17:31:45 pm
Biedna Republika Ciprofloksji
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 07, 2011, 19:19:09 pm
Bantu chyba nie wystąpi: www.forum.alrajn.org/viewtopic.php?f=69&t=287&sid=a601d3db1455808564c253f8f7d41856
A swoją drogą to jest szansa na jakieś negocjacje tzn. żeby wrócić do konkursu Mikrosławię,Winktown czy Dreamland ?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Lipiec 07, 2011, 21:23:07 pm
Królestwo Wurstlandii zgłasza swoją kandydaturę do imprezy kulturalnej "OUR SOUND SAMUNDA 2011";-)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 07, 2011, 22:10:00 pm
Lista uczestników III edycji Our Sound - Micronation Song Contest, którzy tu się zgłosili:

Parlandia
Gaudium
Królestwo Trizondalu
Królestwo Elderlandu
Biedna Republika Ciprofloksji
Królestwo Wurstlandii
Federacja Czarnego Lądu
Republika Tyrencji
Królestwo Sclavinii
Zjednoczone Królestwo Samundy

(lista będzie uzupełniana na bieżąco)

Dziękujemy za zgłoszenia  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 07, 2011, 23:12:37 pm
Towarzyszko Królowo,

Zgłosiłam Biedną Republikę Ciprofloksji do konkursu, a nie widać jej na powyższej liście. Gdyby umknęło to oczom towarzyszki, na wszelki wypadek ponawiam.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 08, 2011, 05:11:48 am
Oczywiście umknęło mi wśród wywodów pana Miśkowicza, za co przepraszam, już poprawione  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 08, 2011, 07:22:46 am
W sekcji wycofanych można dać Bantu - potwierdzenie dali w wstawionym linku przeze mnie. Poza tym czekam na odpowiedź w sprawie negocjacji - chodzi mi o to czy będą. A i proponuje listę także w poście otwierającym temat.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 08, 2011, 07:26:55 am
Poza tym czekam na odpowiedź w sprawie negocjacji

Ja zaś czekam na odpowiedź na moje pytanie, przypomnę je:
Quote
Nie rozumiem określenia "są nie do końca przez wszystkich lubiane"? 
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 08, 2011, 12:35:40 pm
Oczywiście umknęło mi wśród wywodów pana Miśkowicza, za co przepraszam, już poprawione  :)

Dziękuję. Liczę na to, że trzecia edycja będzie jeszcze lepsza i ciekawsza od poprzednich, a słońce nam dopisze.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 08, 2011, 13:30:39 pm
Poza tym czekam na odpowiedź w sprawie negocjacji

Ja zaś czekam na odpowiedź na moje pytanie, przypomnę je:
Quote
Nie rozumiem określenia "są nie do końca przez wszystkich lubiane"? 
To że przez niektórych są uważane za yoyonacje. Liczę że wszelkie niedogodności z Bantu i CiS zostaną dogadane że jednak wystąpią w OS
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 09, 2011, 14:31:59 pm
Liczę na to, że trzecia edycja będzie jeszcze lepsza i ciekawsza od poprzednich, a słońce nam dopisze.

Mamy taką nadzieję Towarzyszko, a co do słońca nie powinno go zabraknąć.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Lipiec 09, 2011, 15:14:02 pm
Quote
Tymczasem mam pytanie a mianowicie chodzi mi o to jak będziecie interpretować Art. 2 p. 1 to znaczy czy takie państwa które nie są nie do końca przez wszystkich lubiane jak Gaudium i RWŚ,Wurstlandia oraz RLS będą poza konkursem ?

Panie Miśkowicz,

Pan jest ohydnie bezczelny i niemiły. Ja Pańskie zachowanie sobie zapamiętam :-)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 09, 2011, 16:25:50 pm
Liczę na to, że trzecia edycja będzie jeszcze lepsza i ciekawsza od poprzednich, a słońce nam dopisze.

Mamy taką nadzieję Towarzyszko, a co do słońca nie powinno go zabraknąć.

Jaki poleciłybyście mi krem do opalania towarzyszko?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Lipiec 09, 2011, 19:01:15 pm
Federacja Czarnego Kraju także deklaruje chęć wzięcia udziału w Our Sound Samunada 2011r.
Iż zajęliśmy ostatnie miejsce w poprzedniej edycji, nie poddajemy się. Jak to mówiono "Ostatni będą pierwszymi"  Życzę powodzenia... :D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Gaius Cornelius Ligotus on Lipiec 09, 2011, 20:19:03 pm
Imperium Tyrencji weźmie udział w Our Sound Samuda.

Jednocześnie składamy Samudzie gratulacje z powodu zwycięstwa w Our Sound Austro-Węgry.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 09, 2011, 21:45:33 pm
Dziękujemy Państwu za zgłoszenia do konkursu, dziękujemy za gratulacje i życzymy wygranej w tej edycji  :)


Jaki poleciłybyście mi krem do opalania towarzyszko?

Towarzyszko, ze swej strony polecić mogę tylko naturalne produkty pielęgnacji skóry, ja osobiście używam przygotowanego przez miejscowego szamana kremu do opalania o nazwie "Jua sasa", przygotowany na bazie masła shea (w drodze wyjątku może być masło roślinne) oraz marchwi.
Jeśli potrzebny jest szybki efekt opalenizny radzę zrezygnować z pasty do butów jak niektórzy sugerują jako bardzo skuteczny sposób, ponieważ jest toksyczna i ma nieprzyjemny zapach, a raczej zastosować nutellę lub czekoladową gratkę, zapach miły i przyjemnie się nakłada, a przy tym nawilża skórę.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 10, 2011, 12:03:06 pm
Z chęcią spróbuję. Gdzie można takie masło w Samundzie nabyć?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 10, 2011, 21:06:38 pm
Nigdzie Towarzyszko, ten krem jest specjalnie dla mnie produkowany, ale mogę wysłać słoiczek na priv.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 10, 2011, 23:38:49 pm
Byłabym wdzięczna. W zamian mogę wam wysłać ludowy dywan z Kałakarpatu.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 11, 2011, 07:32:08 am
Szanowni Państwo!

Mam przyjemność poinformować o zakończonym głosowaniu na stolicę III edycji Our Sound.
Udział brało pięć miast: Katabongo (stolica)- 1 głos, Nijambe (plemię Makumba)- 0 głosów, Gashi (plemię Busunga)- 4 głosy, Yapressa (plemię Busunga)- 0 głosów, Chicuabonga (plemię Chicuabonga)- 3 głosy.
Ty samym zwyciężyło miasto Gashi (plemię Busunga) uzyskując największą ilość głosów.
Niebawem przybliżymy ten region naszego kraju :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Lipiec 13, 2011, 16:32:12 pm
Królestwo Sclavinii również pragnie wystartować w III edycji Our Sound.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 13, 2011, 18:45:24 pm
Dziękujemy za zgłoszenie :)

Odświeżam listę

Lista uczestników III edycji Our Sound - Micronation Song Contest, którzy tu się zgłosili:

Parlandia
Gaudium
Królestwo Trizondalu
Królestwo Elderlandu
Biedna Republika Ciprofloksji
Królestwo Wurstlandii
Federacja Czarnego Lądu
Republika Tyrencji
Królestwo Sclavinii
Monarchia Austro-Węgierska
Królestwo Nordii
Zjednoczone Królestwo Samundy

(lista będzie uzupełniana na bieżąco)

Dziękujemy za zgłoszenia  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Lipiec 13, 2011, 19:03:51 pm
Zgłaszam Federację Czarnego Kraju  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Byrek Wolski on Lipiec 13, 2011, 20:09:19 pm
Z nadania mi upoważnienia, w imieniu Prezydenta Kleszczyka Adonju chciałbym zgłosić Republikę Wirtualnego Świata do owego konkursu.

Sekretarz Stanu RWŚ
Byrek Wolski
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Tivadar Zoltan Szücs on Lipiec 13, 2011, 21:42:01 pm
Naturalnie, Monarchia Austro-Węgierska również wystartuje.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 14, 2011, 06:10:33 am
Dziękuję za zgłoszeni Monarchii Austro-Węgierskiej  ;)

Jednak co do udziału w konkursie Republiki Wirtualnego Świata będzie musiała orzec komisja, gdyż wasz status jest niejasny.
Dlatego Wasze uczestnictwo po opinii komisji zostanie potwierdzone lub nie, proszę o cierpliwość.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Lipiec 14, 2011, 09:25:22 am
Królestwo Nordii zgłasza chęć udziału.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 14, 2011, 10:06:09 am
Dziękujemy Królestwu Nordii za zgłoszenie swojego uczestnictwa  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 14, 2011, 19:42:26 pm
Z nadania mi upoważnienia, w imieniu Prezydenta Kleszczyka Adonju chciałbym zgłosić Republikę Wirtualnego Świata do owego konkursu.

Po zapoznaniu się ze sprawą i konsultacjami z członkami Komisji Wasze państwo nie daje jasnych przesłanek by mogło być uznane za mikronację, zatem nie spełnia punktu pierwszego regulaminu, który mówi
Quote
1. Do konkursu przystąpić może każda polska organizacja spełniająca
powszechnie uznane przesłanki do uznania jej za mikronację.

Dlatego musimy odrzucić Wasze zgłoszenie.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Kieran Prickskytt on Lipiec 15, 2011, 00:42:48 am
Nie chcę tu bronić Vimsparku używającego nazwy RWŚ, ale chciałbym zapytać jakie to są  "powszechne uznane przesłanki do uznania za mikronację".  Uważam, że powinno to być jednoznacznie określone.
W odróżnieniu od gry Wirtualny-Świat - tudzież Vimspark (której przedstawicielami są m.in. Kleszczyk Adonju i Byrek), niepodległa RWŚ, która w maju odłączyła się od gry, uważa się w pełni za mikronację. W chwili obecnej nasz Prezydent - Price Rosberg zarządził referendum mające na celu zmianę nazwy Republiki, by nie kojarzono jej z grą.
Kiedy zmienimy już nazwę, chcielibyśmy wziąć udział w konkursie po raz trzeci (udział w poprzednich edycjach Our Sound organizowany był własnie przez zwolenników mikronacjonalizmu a nie gier mmorpg). NIe wiem jednak, czy zmieścimy się w tych "powszechnie uznanych przesłankach".
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 15, 2011, 05:58:20 am
Szanowny Panie!

Mikronacją nie jest państwo, które pobiera opłaty.
W grze Wirtualny-Świat - tudzież Vimspark, na stronie głównej posiadają regulamin (brak konstytucji), gdzie czytamy:
Quote
§1
Założenia ogólne
9. Prawnym właścicielem serwisu "Wirtualnego Świata" jest firma Solpeo Sp. z o.o.
§6.
Postanowienia końcowe

1. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania dowolnych akcji na dowolnym koncie, łącznie z jego skasowaniem bez podania przyczyn.
2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym aspekcie WS bez podania przyczyn, czy wcześniejszego powiadomienia.
Ponadto posiadają płatne konta Vip, jak i opcję sms.
Podstawową niejasność pogrubiłam, inne mówią za siebie, że to nie mieszkańcy mają prawa decydować o swoim państwie ale administratorzy/firma będąca właścicielem i pobierająca opłaty.

W chwili obecnej nasz Prezydent - Price Rosberg zarządził referendum mające na celu zmianę nazwy Republiki, by nie kojarzono jej z grą.
Kiedy zmienimy już nazwę, chcielibyśmy wziąć udział w konkursie po raz trzeci (udział w poprzednich edycjach Our Sound organizowany był własnie przez zwolenników mikronacjonalizmu a nie gier mmorpg). NIe wiem jednak, czy zmieścimy się w tych "powszechnie uznanych przesłankach".
Oczywiście, że tak o ile zgłosicie chęć swojego uczestnictwa zostanie ono przyjęte, ponieważ to wy decydujecie o swoim państwie, a nie firma, pragnę jeszcze tu zaznaczyć, że w mikronacjach nie ma czegoś takiego jak kasowanie konta bez podania przyczyny czy działań na koncie innych osób bez ich zgody, takie akcje są charakterystyczne dla gier, gdzie dana osoba nie ma wpływu na administrację firmy, która jest właścicielem gry.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Gaius Cornelius Ligotus on Lipiec 15, 2011, 14:32:49 pm
Quote
(...)w mikronacjach nie ma czegoś takiego jak kasowanie konta bez podania przyczyny czy działań na koncie innych osób bez ich zgody, takie akcje są charakterystyczne dla gier(...)

Jestem pewien WKM, ze gdyby ktoras z mikronacja przyjela charakter dyktatury takie dzialanie mogly by wystapic  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 15, 2011, 15:13:32 pm
Szanowny Panie!

Mikronacją nie jest państwo, które pobiera opłaty.
W grze Wirtualny-Świat - tudzież Vimspark, na stronie głównej posiadają regulamin (brak konstytucji), gdzie czytamy:

Towarzyszko,

Brak konstytucji nie oznacza, że dane państwo nie jest państwem. Poza tym, RWŚ oddzieliło się od Vimsparku, więc jest suwerennym bytem.

pragnę jeszcze tu zaznaczyć, że w mikronacjach nie ma czegoś takiego jak kasowanie konta bez podania przyczyny czy działań na koncie innych osób bez ich zgody, takie akcje są charakterystyczne dla gier, gdzie dana osoba nie ma wpływu na administrację firmy, która jest właścicielem gry.

Doprawdy?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 15, 2011, 15:26:08 pm
Przypominam, że nie jestem jednoosobową komisją.
Głównie chodziło o takie rzeczy jak
Quote
. Prawnym właścicielem serwisu "Wirtualnego Świata" jest firma Solpeo Sp. z o.o.
Quote
konta Vip, jak i opcję sms.

Quote
Poza tym, RWŚ oddzieliło się od Vimsparku, więc jest suwerennym bytem.
Chętnie zobaczymy nową stronę RWŚ, tej suwerennej, oddzielonej od Vimsparku, ocenimy czy spełnia punkt 1 regulaminu.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Kieran Prickskytt on Lipiec 15, 2011, 23:21:33 pm
W chwili obecnej trwa referendum nad zmianą nazwy oddzielonej od Vimsparku Republiki Wirtualnego Świata. W tej chwili istnieją bowiem dwa państwa używające tej nazwy - jedno - podległe firmie Solpeo, której reprezentantem jest Kleszczyk oraz Byrek, oraz niezależna Republika reprezentowana m.in. przez Prezydenta Price'a Rosenberga i wiceprezydenta 53 van Scharfschuetze.
Adres strony niepodległej RWŚ to http://rws.nd.pl
Wstępnie zgłaszamy oczywiście swój udział w Our Sound w Samundzie, jednakże oficjalnie dokonamy tego po zmianie nazwy. Myślę, że zdążymy. Pozdrawiam.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Lipiec 16, 2011, 01:02:19 am
Hmm, nie pamiętam gdzie zgłaszałem Gaudium, więc dla jasności potwierdzam to tutaj.

Dodatek specjalny do posta:
Quote
Tymczasem mam pytanie a mianowicie chodzi mi o to jak będziecie interpretować Art. 2 p. 1 to znaczy czy takie państwa które nie są nie do końca przez wszystkich lubiane jak Gaudium i RWŚ,Wurstlandia oraz RLS będą poza konkursem ?

Panie Miśkowicz,

Pan jest ohydnie bezczelny i niemiły. Ja Pańskie zachowanie sobie zapamiętam :-)

Ekhem... Podpisuję się pod powyższym... Aż dziwne, do tej pory jakoś broniłem Miśkowicza przed wrednymi komentarzami w jego stronę, ale tu przesadził...


P.S. Chyba zacznę stawiać cegiełki do v-szpitala psychiatrycznego... Myślę, że przyda się dla niektórych, a i jakieś eksperymenty będzie można przeprowadzić :D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Lipiec 16, 2011, 09:55:38 am
Hmm, nie pamiętam gdzie zgłaszałem Gaudium, więc dla jasności potwierdzam to tutaj.

Dodatek specjalny do posta:
Quote
Tymczasem mam pytanie a mianowicie chodzi mi o to jak będziecie interpretować Art. 2 p. 1 to znaczy czy takie państwa które nie są nie do końca przez wszystkich lubiane jak Gaudium i RWŚ,Wurstlandia oraz RLS będą poza konkursem ?

Panie Miśkowicz,

Pan jest ohydnie bezczelny i niemiły. Ja Pańskie zachowanie sobie zapamiętam :-)

Ekhem... Podpisuję się pod powyższym... Aż dziwne, do tej pory jakoś broniłem Miśkowicza przed wrednymi komentarzami w jego stronę, ale tu przesadził...


P.S. Chyba zacznę stawiać cegiełki do v-szpitala psychiatrycznego... Myślę, że przyda się dla niektórych, a i jakieś eksperymenty będzie można przeprowadzić :D

Chodziło mi o państwa nieuznawane przez inne państwa oraz te które są tzw. yoyonacjami.
Co do Wurstlandii to tutaj wycofuje komentarz bo chyba ostatnio nieco się poprawili.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Lipiec 16, 2011, 13:03:09 pm

Co do Wurstlandii to tutaj wycofuje komentarz bo chyba ostatnio nieco się poprawili.

Ciekawe, ciekawe... .Bardzo się cieszę,że oczęta człowieka spojrzały tak na tą sprawę, a z ust powiedział "chyba (..)nieco się poprawili"; -)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Lipiec 16, 2011, 14:04:30 pm
Hmm, nie pamiętam gdzie zgłaszałem Gaudium, więc dla jasności potwierdzam to tutaj.

Dodatek specjalny do posta:
Quote
Tymczasem mam pytanie a mianowicie chodzi mi o to jak będziecie interpretować Art. 2 p. 1 to znaczy czy takie państwa które nie są nie do końca przez wszystkich lubiane jak Gaudium i RWŚ,Wurstlandia oraz RLS będą poza konkursem ?

Panie Miśkowicz,

Pan jest ohydnie bezczelny i niemiły. Ja Pańskie zachowanie sobie zapamiętam :-)

Ekhem... Podpisuję się pod powyższym... Aż dziwne, do tej pory jakoś broniłem Miśkowicza przed wrednymi komentarzami w jego stronę, ale tu przesadził...


P.S. Chyba zacznę stawiać cegiełki do v-szpitala psychiatrycznego... Myślę, że przyda się dla niektórych, a i jakieś eksperymenty będzie można przeprowadzić :D

Chodziło mi o państwa nieuznawane przez inne państwa oraz te które są tzw. yoyonacjami.
Co do Wurstlandii to tutaj wycofuje komentarz bo chyba ostatnio nieco się poprawili.

Ja się cieszę, że Pana nie ma w kręgu osób, które są odpowiedzialne za organizację tego konkursu, bo Pan jest kompletnie niepoważny w tym, co Pan tutaj wypisuje. Jednym z kryteriów będącym warunkiem przystąpienia do konkursu nie powinno być nigdy uznawanie przez inne mikronacje. To jest kompletny idiotyzm !
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Lipiec 16, 2011, 14:39:23 pm
Hmm, nie pamiętam gdzie zgłaszałem Gaudium, więc dla jasności potwierdzam to tutaj.

Dodatek specjalny do posta:
Quote
Tymczasem mam pytanie a mianowicie chodzi mi o to jak będziecie interpretować Art. 2 p. 1 to znaczy czy takie państwa które nie są nie do końca przez wszystkich lubiane jak Gaudium i RWŚ,Wurstlandia oraz RLS będą poza konkursem ?

Panie Miśkowicz,

Pan jest ohydnie bezczelny i niemiły. Ja Pańskie zachowanie sobie zapamiętam :-)

Ekhem... Podpisuję się pod powyższym... Aż dziwne, do tej pory jakoś broniłem Miśkowicza przed wrednymi komentarzami w jego stronę, ale tu przesadził...


P.S. Chyba zacznę stawiać cegiełki do v-szpitala psychiatrycznego... Myślę, że przyda się dla niektórych, a i jakieś eksperymenty będzie można przeprowadzić :D

Chodziło mi o państwa nieuznawane przez inne państwa oraz te które są tzw. yoyonacjami.
Co do Wurstlandii to tutaj wycofuje komentarz bo chyba ostatnio nieco się poprawili.

Jak tak czytam to stwierdzam, że yoyo ma Pan w głowie ... ;|
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 16, 2011, 15:07:59 pm
Odświeżam listę  :P

Lista uczestników III edycji Our Sound - Micronation Song Contest, którzy tu się zgłosili:

Parlandia
Gaudium
Królestwo Trizondalu
Królestwo Elderlandu
Biedna Republika Ciprofloksji
Królestwo Wurstlandii
Federacja Czarnego Kraju
Republika Tyrencji
Królestwo Sclavinii
Monarchia Austro-Węgierska
Królestwo Nordii
Ksiestwo Intelowskie
Federalne Królewstwo Klindii
Zjednoczone Królestwo Samundy

(lista będzie uzupełniana na bieżąco)

Dziękujemy za zgłoszenia  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Lipiec 16, 2011, 17:00:23 pm

Federacja Czarnego Lądu


Federacja Czarnego Kraju...
Jeśli to nie jest jasne to Federazei Schwarzlande, lub Юэдэрацы Щэрну Краы, albo Bb'db'ppasia Ssappnb'do Kppaiu, można też الاتحاد القطري للأسود , lub Fadum Blaus Rustum.   ::)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 16, 2011, 20:34:49 pm
Już poprawione, przepraszam za pomyłkę ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Gliven Sorve on Lipiec 18, 2011, 14:36:35 pm
Ksiestwo Intelowskie zgłasza chęć udziału
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Lipiec 19, 2011, 12:57:04 pm
Już poprawione, przepraszam za pomyłkę ;)

Nic się nie stało  :)  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Mary III Mountbatten-Philips-Windsor on Lipiec 20, 2011, 15:44:40 pm
Federalne Królewstwo Klindii
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 20, 2011, 20:37:22 pm
Dziękujemy, zgłoszenie przyjęte  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Kieran Prickskytt on Lipiec 21, 2011, 00:32:01 am
Proszę o ujęcie na liście uczestników konkursu Republiki Wiecznego Świtu  (wczesniej - suwerenna Republika Wirtualnego Świata)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 21, 2011, 09:14:09 am
Odświeżam listę  :)

Lista uczestników III edycji Our Sound - Micronation Song Contest, którzy tu się zgłosili:

Parlandia
Gaudium
Królestwo Trizondalu
Królestwo Elderlandu
Biedna Republika Ciprofloksji
Królestwo Wurstlandii
Federacja Czarnego Kraju
Imperium Tyrencji
Królestwo Sclavinii
Monarchia Austro-Węgierska
Królestwo Nordii
Ksiestwo Intelowskie
Federalne Królewstwo Klindii
Republika Wiecznego Świtu
Zjednoczone Królestwo Samundy

(lista będzie uzupełniana na bieżąco)

Dziękujemy za zgłoszenia  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 23, 2011, 07:29:59 am
Przypominam terminarz konkursu  ;)


Quote
W związku z krótkimi terminami, które były wstępnie podane dla orientacji, komisja przedstawia ostateczny terminarz, który nie może ulec zmianie i jest ostateczny:

Do 31września - promocja konkursu,  sprawy organizacyjne, imprezy towarzyszące
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów
01 października- 20 listopada- głosowania krajowe
21 listopada- 5 grudnia  wieczorem, do godziny 24.00- czas na przesłanie wyników do komisji, gdzie przekazanie wyników odbywa się poprzez wysłanie maila z wynikami na adres zamieszczony w regulaminie:  3oursound@szucs.pl
Od 6 grudnia- 9 grudnia- czas dla komisji
10 grudnia,  godzina 21:00 - finał, oficjalne ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu.

WAŻNA INFORMACJA!
Jeśli dane państwo nie będzie przestrzegało terminarza zostanie zdyskwalifikowane, terminy podane powyżej nie są ruchome i są ostateczne.

Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 23, 2011, 14:59:27 pm
Towarzyszko,

Czy do 31 października należy także zgłaszać proponowane utwory muzyczne?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 23, 2011, 22:05:51 pm
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów, czyli kraje zgłaszają swoje utwory, następnie będą podane tu na forum, po czym  01 października- 20 listopada- głosowania krajowe, czyli wyłonienie najlepszych z międzynarodowych zgłoszeń, a później w zamieszczonej w regulaminie punktacji 21 listopada- 5 grudnia  wieczorem, do godziny 24.00- czas na przesłanie wyników do komisji, gdzie przekazanie wyników odbywa się poprzez wysłanie maila z wynikami na adres zamieszczony w regulaminie:  3oursound@szucs.pl
Następnie Od 6 grudnia- 9 grudnia- czas dla komisji, gdzie komisja obliczy głosy i  10 grudnia,  godzina 21:00 - finał, oficjalne ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu.

Oczywiście eliminacje do utworu krajowego, każde państwo samo ustala.
 Cyt. Art. 2, punkt 2

Quote
2. Aby przystąpić do konkursu mikronacja musi zgłosić jeden utwór
wybrany przez mieszkańców danego kraju. Tryb głosowania każdy kraj
opracuje samodzielnie.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 23, 2011, 22:20:54 pm
Biedna Republika Ciprofloksji - "Piece Of My Hearth" J. Joplin - http://www.youtube.com/watch?v=TUr_392DXGc
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Pel Nander on Lipiec 24, 2011, 16:41:29 pm
Zgłaszam chęć udziału w konkursie. Stany Zjednoczone Wysp Stołockich

(-) Radca ds. wewnętrznych Stanów Zjednoczonych Wysp Stołockich
Pel Nander
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Alexander Kolczakow on Lipiec 26, 2011, 20:21:42 pm
W imieniu Prezydenta Travisa McQuack chciałbym zgłosić Rzeczpospolitą Trogordii.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Gaius Cornelius Ligotus on Lipiec 27, 2011, 13:03:09 pm
WKM,

chciałbym zwrócić uwagę, iż obecnie nie istnieje Republika Tyrencji. Zgłoszone zostało Imperium Tyrencji i prosiłbym o zmienienie nazwy państwa na właściwą.


Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Lipiec 30, 2011, 21:16:48 pm
WKM,

chciałbym zwrócić uwagę, iż obecnie nie istnieje Republika Tyrencji. Zgłoszone zostało Imperium Tyrencji i prosiłbym o zmienienie nazwy państwa na właściwą.


Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia.


Oczywiście moje niedopatrzenie, przepraszam już poprawiłam.

Również serdecznie Pozdrawiam.

Jednocześnie pragnę wspomnieć o terminarzu:
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów, czyli kraje zgłaszają swoje utwory

Życzę wszystkim miłego wieczoru  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Sierpień 09, 2011, 19:05:10 pm
Przypominam terminarz konkursu:

Quote
Do 31września - promocja konkursu,  sprawy organizacyjne, imprezy towarzyszące
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów
01 października- 20 listopada- głosowania krajowe
21 listopada- 5 grudnia wieczorem, do godziny 24.00- czas na przesłanie wyników do komisji, gdzie przekazanie wyników odbywa się poprzez wysłanie maila z wynikami na adres zamieszczony w regulaminie:  3oursound@szucs.pl
Od 6 grudnia- 9 grudnia- czas dla komisji
10 grudnia,  godzina 21:00 - finał, oficjalne ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu.

WAŻNA INFORMACJA!
Jeśli dane państwo nie będzie przestrzegało terminarza zostanie zdyskwalifikowane, terminy podane powyżej nie są ruchome i są ostateczne.

Lista uczestników III edycji Our Sound - Micronation Song Contest, którzy tu się zgłosili:

Quote
Parlandia
Gaudium
Królestwo Trizondalu
Królestwo Elderlandu
Państwo Ciprofloksjańskie
Królestwo Wurstlandii
Federacja Czarnego Kraju
Imperium Tyrencji
Królestwo Sclavinii
Monarchia Austro-Węgierska
Królestwo Nordii
Ksiestwo Intelowskie
Federalne Królewstwo Klindii
Republika Wiecznego Świtu
Rzeczpospolitą Trogordii
Okoczia
Stany Zjednoczone Wysp Stołockich
Republika Ludowa Siedmiogrodu
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
Zjednoczone Królestwo Samundy

(lista będzie uzupełniana na bieżąco)

Dziękujemy za zgłoszenia.  
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Pel Nander on Sierpień 17, 2011, 14:11:37 pm
Brakuje Okoczii i Stołocka a było zgłaszane.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Sierpień 17, 2011, 21:53:20 pm
Poprawione, dziękuję za zwrócenie uwagi :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 18, 2011, 10:39:51 am
Biedna Republika Ciprofloksji zmieniła nazwę na Państwo Ciprofloksjańskie. Proszę towarzyszkę monarchinię o korektę.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Sierpień 18, 2011, 20:07:22 pm
Już poprawione Towarzyszko.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Don Flaco on Wrzesień 03, 2011, 22:04:51 pm
Zgłaszam Republikę Ludową Siedmiogrodu.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Arkadiusz von Wettyn on Wrzesień 04, 2011, 11:27:47 am
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu zgłasza się.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 04, 2011, 14:46:09 pm
Dziękujemy za zgłoszenia, lista zaktualizowana :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: do Nascimento on Wrzesień 06, 2011, 14:35:32 pm
Elderland już wybrał swojego reprezentanta. Została nim Goya i piosenka "Smak słów" - http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Gliven Sorve on Wrzesień 06, 2011, 20:48:57 pm
Księstwo Intelowskie- http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM Rihanna feat. David Guetta - Who's that chick
link do głosowania: http://rzadinl.fora24.pl/viewtopic.php?f=82&t=312
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 06, 2011, 20:58:56 pm
Dziękujemy za zgłoszenia  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Norbert_I on Wrzesień 08, 2011, 11:57:39 am
Królestwo Skarlandu zgłasza swój udział w Our Sound.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 08, 2011, 16:44:56 pm
Przypominam terminarz konkursu:


Quote
Do 31września - promocja konkursu,  sprawy organizacyjne, imprezy towarzyszące
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów
01 października- 20 listopada- głosowania krajowe
21 listopada- 5 grudnia wieczorem, do godziny 24.00- czas na przesłanie wyników do komisji, gdzie przekazanie wyników odbywa się poprzez wysłanie maila z wynikami na adres zamieszczony w regulaminie:  3oursound@szucs.pl
Od 6 grudnia- 9 grudnia- czas dla komisji
10 grudnia,  godzina 21:00 - finał, oficjalne ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu.

WAŻNA INFORMACJA!
Jeśli dane państwo nie będzie przestrzegało terminarza zostanie zdyskwalifikowane, terminy podane powyżej nie są ruchome i są ostateczne.

Lista uczestników III edycji Our Sound - Micronation Song Contest, którzy tu się zgłosili:

Quote
Parlandia
Gaudium
Królestwo Trizondalu
Królestwo Elderlandu
Państwo Ciprofloksjańskie
Królestwo Wurstlandii
Federacja Czarnego Kraju
Imperium Tyrencji
Królestwo Sclavinii
Monarchia Austro-Węgierska
Królestwo Nordii
Ksiestwo Intelowskie
Federalne Królewstwo Klindii
Republika Wiecznego Świtu
Rzeczpospolitą Trogordii
Okoczia
Stany Zjednoczone Wysp Stołockich
Republika Ludowa Siedmiogrodu
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
Królestwo Skarlandu
Apaczowo
Zjednoczone Królestwo Samundy
(lista będzie uzupełniana na bieżąco)

Dziękujemy za zgłoszenia.  
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Giorgi Kalmanavardze on Wrzesień 09, 2011, 15:07:14 pm
Moge sie zgłosić ??
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Wrzesień 09, 2011, 15:43:28 pm
Zgłosić może się każdy, nie każdego przyjmą (jak w przypadku WŚ)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Giorgi Kalmanavardze on Wrzesień 09, 2011, 15:54:39 pm
Wsi ? Jakiej wsi ??
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Wrzesień 09, 2011, 16:21:28 pm
Proponuję przejrzeć wątek od początku wraz z regulaminem, a dopiero później przejść do zadawania pytań :P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Giorgi Kalmanavardze on Wrzesień 09, 2011, 20:02:37 pm
Dobrze i przepraszam :(
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Wrzesień 10, 2011, 07:45:34 am
Federacja Czarnego Kraju - Natali Leszvig "Te Diwczujnij" - http://www.youtube.com/watch?v=IlwGJ_6SVpg (http://www.youtube.com/watch?v=IlwGJ_6SVpg)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Apache Uga-naki on Wrzesień 10, 2011, 17:59:01 pm
Zgłaszam Apaczowo :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 10, 2011, 21:43:12 pm
Dziękujemy za zgłoszenie  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Giorgi Kalmanavardze on Wrzesień 11, 2011, 16:51:07 pm
Czerczecja

Just 5 - Kolorowe sny

http://www.youtube.com/watch?v=FA11ir1Horg (http://www.youtube.com/watch?v=FA11ir1Horg)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 11, 2011, 22:30:24 pm
Czerczecja

Just 5 - Kolorowe sny

http://www.youtube.com/watch?v=FA11ir1Horg (http://www.youtube.com/watch?v=FA11ir1Horg)

Nie jesteście na liście państw zgłoszonych, a co do Waszego ewentualnego znalezienia się na owej liście  będzie musiała orzec komisja, gdyż wasz status jest niejasny.
Po opinii komisji zostanie potwierdzony lub nie Wasz udział.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Giorgi Kalmanavardze on Wrzesień 11, 2011, 22:44:12 pm
Byłoby super !
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Apache Uga-naki on Wrzesień 12, 2011, 16:28:48 pm
Apaczowo zgłasza Alex The Kid - Future (steampunk) - http://www.youtube.com/watch?v=pa5e9COBTb4
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 19, 2011, 22:38:33 pm
W kwestii przypomnienia.

Terminarz konkursu:


Quote
Do 31września - promocja konkursu,  sprawy organizacyjne, imprezy towarzyszące
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów
01 października- 20 listopada- głosowania krajowe
21 listopada- 5 grudnia wieczorem, do godziny 24.00- czas na przesłanie wyników do komisji, gdzie przekazanie wyników odbywa się poprzez wysłanie maila z wynikami na adres zamieszczony w regulaminie:  3oursound@szucs.pl
Od 6 grudnia- 9 grudnia- czas dla komisji
10 grudnia,  godzina 21:00 - finał, oficjalne ogłoszenie wyników i zakończenie konkursu.

WAŻNA INFORMACJA!
Jeśli dane państwo nie będzie przestrzegało terminarza zostanie zdyskwalifikowane, terminy podane powyżej nie są ruchome i są ostateczne.

Lista uczestników III edycji Our Sound - Micronation Song Contest, którzy tu się zgłosili:


Quote
Parlandia
Gaudium
Królestwo Trizondalu
Królestwo Elderlandu
Państwo Ciprofloksjańskie
Królestwo Wurstlandii
Federacja Czarnego Kraju
Imperium Tyrencji
Królestwo Sclavinii
Monarchia Austro-Węgierska
Królestwo Nordii
Ksiestwo Intelowskie
Federalne Królewstwo Klindii
Republika Wiecznego Świtu
Rzeczpospolitą Trogordii
Okoczia
Stany Zjednoczone Wysp Stołockich
Republika Ludowa Siedmiogrodu
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
Królestwo Skarlandu
Apaczowo
Zjednoczone Królestwo Samundy
(lista będzie uzupełniana na bieżąco)

Dziękujemy za zgłoszenia. 

Co zaś się tyczy zgłoszenia Czerczecji, to niestety nie spełniacie warunków mogących zakwalifikować Was do konkursu.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Norbert_I on Wrzesień 22, 2011, 18:02:54 pm
Królestwo Skarlandu będzie reprezentowane przez utwór: Marquess - Vayamos Companieros: http://www.youtube.com/watch?v=ry3aF011PqI&feature=player_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=ry3aF011PqI&feature=player_embedded)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Wrzesień 22, 2011, 18:28:49 pm
Ta piosenka jest straszna.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Wrzesień 23, 2011, 14:09:53 pm
Sclavinię będzie reprezentować ta piosenka: Queen - Bohemian Rhapsody - http://www.youtube.com/watch?v=irp8CNj9qBI
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Arkadiusz von Wettyn on Wrzesień 23, 2011, 14:17:34 pm
ZSKHiW.

Nasz Szlachetny Lud wybrał Manamanah w wykonaniu Rzecznika Saurona alias Laszka Młynariewa.

http://www.youtube.com/watch?v=DkZSZdTq5JI
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Wrzesień 23, 2011, 19:17:08 pm
Reprezentant Królestwa Wurstlandii
Scorpions - White Dove
http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Pavel' Abramovic: vel Abrams on Wrzesień 23, 2011, 22:09:39 pm
Ach, klasyk widzę w Wurstlandzkich barwach :) Dobry gust!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 24, 2011, 08:26:08 am
Dziękujemy za zgłoszenia
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Wrzesień 24, 2011, 11:16:59 am
Mam pytanie odnośnie terminarza. Do końca września należy wybrać reprezentanta, czy głosowania krajowe oznaczają preselekcje?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 24, 2011, 20:58:44 pm
WKM wygląda to następująco:

Do 30września - promocja konkursu,  sprawy organizacyjne, imprezy towarzyszące (czyli zgłaszanie krajów do konkursu i inne imprezy)
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów- (czyli wewnętrzne wybory piosenek, gdzie każdy kraj sobie indywidualnie ustala terminy i sposób, a następnie zgłaszamy zwycięską piosenkę krajową)
01 października- 20 listopada- głosowania krajowe (tu mowa o głosowaniach krajowych na piosenkę międzynarodową)
21 listopada- 5 grudnia wieczorem, do godziny 24.00- czas na przesłanie wyników do komisji (tu mówimy o wynikach, wyłonieniu jednej piosenki z całej listy, która zostanie zamieszczona po zebraniu wyników lokalnych)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Wrzesień 25, 2011, 12:04:58 pm
Aha, więc terminy się nakładają. To dobrze, bo myślałem, że coś pokręciłem i trzeba szybko preselekcje przeprowadzić. A tak mogę jeszcze dostosować regulamin.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Martin Dorian Vilander on Wrzesień 25, 2011, 23:55:01 pm
Do 31września - promocja konkursu,  sprawy organizacyjne, imprezy towarzyszące (czyli zgłaszanie krajów do konkursu i inne imprezy)
Wasza Królewska Mość, z całym szacunkiem ale wrzesień posiada jedynie 30 dni.  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Wrzesień 26, 2011, 01:22:35 am
Wasza Królewska Mość, z całym szacunkiem ale wrzesień posiada jedynie 30 dni. ;)

I w czym widzisz problem? Skoro można zgłaszać do 31 września, to można zgłaszać dopóty, dopóki ten termin nie upłynie. A że nie mamy w kalendarzu 31 września, to znaczy, że ten termin nigdy nie upłynie :D Z drugiej strony, to nie jest termin zawity, więc nie widzę potrzeby się tym przejmować zbytnio.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Wrzesień 26, 2011, 21:22:33 pm
Do 31września - promocja konkursu,  sprawy organizacyjne, imprezy towarzyszące (czyli zgłaszanie krajów do konkursu i inne imprezy)
Wasza Królewska Mość, z całym szacunkiem ale wrzesień posiada jedynie 30 dni.  ;)

Faktycznie, już poprawione, mój błąd, ale nie widzę problemu, nie rzutuje to na cały terminarz.

Pozdrawiam.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Październik 02, 2011, 10:45:33 am
A Gaudium reprezentować będzie
1. Nightwish - Amaranth
 http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 06, 2011, 14:56:42 pm
Dziękuję za zgłoszenie.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Mary III Mountbatten-Philips-Windsor on Październik 06, 2011, 18:31:31 pm
Jeżeli jest taka możliwość chciała bym zgłosić Królestwo Brytanii i piosenkę Adele "Rolling in The Deep".

http://www.youtube.com/watch?v=rYEDA3JcQqw&ob=av2e
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 07, 2011, 10:49:31 am
WKM Federalne Królewstwo Klindii już zgłosiła się do konkursu (sugeruję się tytułem pod avatarem)
 
Quote
Mary III Mountbatten-Philips

Jej Krolewska Mość Królowa Klindii

Co do Królestwa Brytanii, z całym szacunkiem nie możemy uznać, nie spełniacie  przesłanki do uznania was za mikronację z naszej strony, o której mówi regulamin III edycji konkursu Our Sound.

Jak sami piszecie
Quote
Brytania jest młodą mikronacją założoną 22 sierpnia 2011
Jest to zbyt krótki okres istnienia, a poza tym nigdzie nie przedstawiacie podstawowych danych potrzebnych do znania was za mikronację (strona, forum/lista dyskusyjna, spis mieszkańców, władze, konstytucja, symbole narodowe itd. itp.).

Dlatego z przykrością nie możemy przyjąć zgłoszenia.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Październik 07, 2011, 11:01:25 am
Dodatkowo zgłoszona piosenka była już w 2 edycji.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Mary III Mountbatten-Philips-Windsor on Październik 07, 2011, 14:44:01 pm
Dziękuje za informację! O ile mi wiadomo Klindia już nie istnieje w takiej formie.

Jak coś to Ungledan powinien podjąć decyzję w sprawie udziału klindi w Our Song
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 08, 2011, 09:06:11 am
Zjednoczone Królestwo Samundy zgłasza piosenkę "Tunak Tunak Tun" w wykonaniu Daler Mehndi
http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 08, 2011, 14:32:19 pm
Zgłoszone utwory do dnia dzisiejszego:


Parlandia-  Max Barskih - "ТЕРЯЮ ТЕБЯ"-   http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg

Gaudium-   Nightwish - "Amaranth"- http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu

Królestwo Trizondalu

Królestwo Elderlandu- Goya i piosenka "Smak słów"- http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related

Biedna Republika Ciprofloksji - "Piece Of My Hearth" J. Joplin - http://www.youtube.com/watch?v=TUr_392DXGc

Królestwo Wurstlandii- Scorpions - "White Dove"-   http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related

Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu- Somadaji Adrivig - "Soomood Somood" - http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0

Imperium Tyrencji

Królestwo Sclavinii-  Pitbull feat Marc Anthony - "Rain Over Me"-   http://www.youtube.com/watch?v=SmM0653YvXU

Monarchia Austro-Węgierska

Królestwo Nordii-  Glittertind- "Pål sine høner"-     http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8

Księstwo Intelowskie- Rihanna feat. David Guetta - "Who's that chick" - http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM

Federalne Królewstwo Klindii

Republika Wiecznego Świtu

Rzeczpospolitą Trogordii

Okoczia

Stany Zjednoczone Wysp Stołockich

Republika Ludowa Siedmiogrodu- Vj Dominion feat. Ksiądz Natanek - "Posłuchałem szatana"-   http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu- Mouth of Sauron " Manamanah"- http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related

Królestwo Skarlandu

Apaczowo- Alex The Kid - Future (steampunk) - http://www.youtube.com/watch?v=pa5e9COBTb4

Zjednoczone Królestwo Samundy-  Daler Mehndi- "Tunak Tunak Tun"- http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs  
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Październik 09, 2011, 11:44:01 am
Sclavinia zgłosiła swojego reprezentanta: Queen - Bohemian Rhapsody - http://www.youtube.com/watch?v=irp8CNj9qBI
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Don Flaco on Październik 09, 2011, 11:48:20 am
Republikę Ludową Siedmiogrodu reprezentować będzie
Vj Dominion feat. Ksiądz Natanek - Posłuchałem szatana
http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 09, 2011, 15:41:01 pm
Dziękujemy, lista zaktualizowana :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 13, 2011, 08:13:46 am
Z grubsza zaczynamy porządkować wszelkie wydarzenia jak i informacje w tym temacie.
Zatem, reprezentanci zagraniczni oraz wszyscy chętni wzięcia udziału w III edycji Our Sound Samunda 2011 mają dwie możliwości udania się do Gashi (czyt. Gaszi), gdzie odbędzie się Micronation Song Contest, a mianowicie:
1. Pierwsza możliwość, to lądowanie w Katabongo na lotnisku im. Tiko Nkongsamba
(http://i31.tinypic.com/152c800.png)
Następnie transport autokarami do Gashi
2. Druga możliwość to podróż morska bezpośrednio do Gashi, skąd zostaną państwo przetransportowani do Bahari Hotel (jakieś 20 minut drogi od portu)
(http://i55.tinypic.com/16jrcbd.jpg)
Będziecie Państwo przywitani w tradycyjny sposób przez pracowników hotelu oraz wodza plemienia Busunga, tu można zobaczyć jak trwają przygotowania, właśnie pracownicy hotelu ćwiczą układ taneczny, którym powitają Państwa:
http://www.youtube.com/watch?v=UAhsSDw__JM&feature=related
W wolnym czasie będzie można zwiedzić studio filmowe Busunga Pictures oraz Busungijskiego Parku Etnograficznego w wiosce Yapressa z przewodnikiem:
http://www.youtube.com/watch?v=gShVqSbL6qI
Następnie przed konkursem można obejrzeć scenę na której będą występowali artyści, tu też nastąpi ogłoszenie wyników.
(http://i53.tinypic.com/egsmer.png)
Konkurs rozpocznie piosenka III edycji Our Sond w wykonaniu artystów z plemion Busunga i Makumba:
http://youtu.be/YI4sDx6SGwA

Więcej informacji oraz ewentualne zmiany wkrótce.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 13, 2011, 11:24:31 am
Czy jest możliwość zakupienia sadzonek drzew przedstawionych na drugim zdjęciu? Z pewnością obsadzenie nimi niektórych parków i ulic mogłoby podnieść walory estetyczne miast i miasteczek w Ciprofloksji. Nie wiadomo tylko, czy przeżyłyby one surową ciprofloksjańską zimę...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Arkadiusz von Wettyn on Październik 13, 2011, 16:43:46 pm
Mała uwaga.
ZSKHiW reprezentuje ,,Manamanah''.
http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Październik 13, 2011, 18:11:09 pm
FCK (Republika Czarnego Kraju), usuwa się z listy.
powód: Taki kraj rozpadł się na dwa mniejsze.
Ja jako Raghall jednego z nich: SRLC (Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu".
Taki też kraj zgłaszam do udziału, a naszą piosenką będzie utwór:
Somadaji Adrivig - "Soomood Somood" 
http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0 (http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0)
 
Raghall SRLC (Aaron I)
/ Faders ad Vankavig /
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Petr Baskov on Październik 13, 2011, 18:57:43 pm
Parlandia wybrała !
W Our Sound Samunda 2011 reprezentować nas będzie Max Barskih - ТЕРЯЮ ТЕБЯ
LINK: http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 13, 2011, 21:03:43 pm
Czy jest możliwość zakupienia sadzonek drzew przedstawionych na drugim zdjęciu? Z pewnością obsadzenie nimi niektórych parków i ulic mogłoby podnieść walory estetyczne miast i miasteczek w Ciprofloksji. Nie wiadomo tylko, czy przeżyłyby one surową ciprofloksjańską zimę...

Będzie możliwość jedną sadzonkę wziąć ze sobą jako pamiątkę  ;)

Mała uwaga.
ZSKHiW reprezentuje ,,Manamanah''.
http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related

Uaktualnione  :)

FCK (Republika Czarnego Kraju), usuwa się z listy.
powód: Taki kraj rozpadł się na dwa mniejsze.
Ja jako Raghall jednego z nich: SRLC (Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu".
Taki też kraj zgłaszam do udziału, a naszą piosenką będzie utwór:
Somadaji Adrivig - "Soomood Somood" 
http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0 (http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0)
 

Również zapisane  :)

Parlandia wybrała !
W Our Sound Samunda 2011 reprezentować nas będzie Max Barskih - ТЕРЯЮ ТЕБЯ
LINK: http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg

Dodane  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 13, 2011, 21:38:58 pm
Czy jest możliwość zakupienia sadzonek drzew przedstawionych na drugim zdjęciu? Z pewnością obsadzenie nimi niektórych parków i ulic mogłoby podnieść walory estetyczne miast i miasteczek w Ciprofloksji. Nie wiadomo tylko, czy przeżyłyby one surową ciprofloksjańską zimę...

Będzie możliwość jedną sadzonkę wziąć ze sobą jako pamiątkę  ;)

Cudownie. Zatem najpierw rozmnożymy je w szklarniach, a potem skrzyżujemy z brzozą szczyńską, by otrzymać gatunek odporny na mróz.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 15, 2011, 17:12:36 pm
Witam. Nazywam się Cristian I, jestem królem Zjednoczonego Królestwa Santanii i Burgii. Zgłaszam mój kraj do udziału w Our Sond. Możemy brać udział?  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Październik 15, 2011, 20:21:20 pm
Reprezentant Nordii to podobnie jak chyba ostatnio zespół Glittertind i piosenka "Pål sine høner".

http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8 (http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Październik 15, 2011, 20:32:27 pm
Już myślałem, że nie zgłosisz :) A tak poważnie to szkoda mi Terje...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Październik 15, 2011, 20:41:20 pm
Możesz próbować go przepchnąć w następnej edycji :)

Ale muszę przyznać, że Terje był bardzo użyteczny przy poznaniu niesłyszanej nigdy wcześniej przeze mnie norweskiej wokalistki. Ale sam Terje oczywiście też nawet fajne piosenki ma :D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 15, 2011, 21:29:10 pm
Witam. Nazywam się Cristian I, jestem królem Zjednoczonego Królestwa Santanii i Burgii. Zgłaszam mój kraj do udziału w Our Sond. Możemy brać udział?  ;)

Niestety nie spełniacie warunków regulaminu konkursu (art.2, punkt 1).
Zapraszamy do następnej edycji.

Reprezentant Nordii to podobnie jak chyba ostatnio zespół Glittertind i piosenka "Pål sine høner".

http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8 (http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8)

Dziękujemy za zgłoszenie, dodane.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Październik 15, 2011, 22:14:35 pm
Dla niewtajemniczonych owa piosenka Terje to norwesko-kowbojska wersja nutki przewodniej z filmu Pulp Fiction :) Przynajmniej początek owego akompaniamentu...
Co do tamtej pannicy to rzeczywiście głos nie najgorszy...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 16, 2011, 12:25:11 pm
Witam. Nazywam się Cristian I, jestem królem Zjednoczonego Królestwa Santanii i Burgii. Zgłaszam mój kraj do udziału w Our Sond. Możemy brać udział?  ;)

Niestety nie spełniacie warunków regulaminu konkursu (art.2, punkt 1).
Zapraszamy do następnej edycji.

Reprezentant Nordii to podobnie jak chyba ostatnio zespół Glittertind i piosenka "Pål sine høner".

http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8 (http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8)

Dziękujemy za zgłoszenie, dodane.

Jak to nie spełniamy warunków? Czy mogę prosić o link do regulaminu?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 16, 2011, 12:49:57 pm
http://forum.mikronacje.info/index.php?topic=1478.msg28524#msg28524

Quote
Art. 2
1. Do konkursu przystąpić może każda polska organizacja spełniająca
powszechnie uznane przesłanki do uznania jej za mikronację.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 16, 2011, 13:01:12 pm
Czyli uważacie, że nie jesteśmy mikronacją? A właśnie, że jesteśmy, i to dość poważaną w Nordacie!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 16, 2011, 13:10:43 pm
Czyli uważacie, że nie jesteśmy mikronacją?

Tak uważa organizator. Ja tylko służyłem linkiem do regulaminu ;)

A właśnie, że jesteśmy, i to dość poważaną w Nordacie!

Eee... Gdzie leży Nordacia?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 16, 2011, 13:18:19 pm
Nie Nordacia, tylko Nordata. Kłania się podajże 4 klasa podstawówki i odmiana.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Październik 16, 2011, 14:02:44 pm
Bardzo mi się podoba Nordycka Pieśń :P :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 16, 2011, 14:39:41 pm
Nie Nordacia, tylko Nordata. Kłania się podajże 4 klasa podstawówki i odmiana.

Pierwsze primo, to chuj ci w dupę.
Drugie primo, nadal nie odpowiedziałeś na moje pytanie.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 16, 2011, 16:12:22 pm
Ale słownictwo... Po prostu na poziomie...  :)
Co do pani pytania: Nordata to kontynent leżący ... hmm.... trudno określić... można powiedzieć, że "do góry".
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 16, 2011, 17:02:23 pm
Ale słownictwo... Po prostu na poziomie...  :)

A wolisz na truskawie?

Co do pani pytania: Nordata to kontynent leżący ... hmm.... trudno określić... można powiedzieć, że "do góry".

A mógłbyś wskazać ten kontynent na mapie: http://morbhan.org/mapa.png ?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 16, 2011, 17:46:14 pm
Ale słownictwo... Po prostu na poziomie...  :)

A wolisz na truskawie?

Nie no, ale pani to ma naprawdę dobre teksty...  :)

Co do pani pytania: Nordata to kontynent leżący ... hmm.... trudno określić... można powiedzieć, że "do góry".

A mógłbyś wskazać ten kontynent na mapie: http://morbhan.org/mapa.png ?

A sama pani nie umie go wyszukać?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 16, 2011, 17:47:17 pm
O ile się nie mylę, używa pani złej mapy.  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 16, 2011, 18:15:19 pm
Używam jedynej mapy.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Don Flaco on Październik 16, 2011, 18:57:41 pm
Towarzyszko,
Przyjmijcie, że to Atlantyda  ;D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Październik 16, 2011, 19:42:38 pm
Zaraz się okaże, że od lat używamy złej mapy, bo jedyna prawdziwa jest tylko w Santanii i Brugii
(chyba nie pomyliłem nazwy) :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Pavel' Abramovic: vel Abrams on Październik 16, 2011, 19:53:46 pm
tow. Elen(a) znów trolluje, miast spokojnie wyjaśnić, że nie uznaje mapy niejakiego Pela Nandera.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 17, 2011, 18:10:09 pm
Zaraz się okaże, że od lat używamy złej mapy, bo jedyna prawdziwa jest tylko w Santanii i Brugii
(chyba nie pomyliłem nazwy) :)


Otóż pomylił pan nazwę... Nie Brugii, bo Brugia, z tego co wiem jest oddzielnym państwem, tylko Burgii, a to co innego!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 17, 2011, 18:11:12 pm
tow. Elen(a) znów trolluje, miast spokojnie wyjaśnić, że nie uznaje mapy niejakiego Pela Nandera.

Jeśli pani faktycznie nie uznaje mapy pana Pela, to nie mamy o czym gadać .  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 17, 2011, 20:48:33 pm
tow. Elen(a) znów trolluje, miast spokojnie wyjaśnić, że nie uznaje mapy niejakiego Pela Nandera.

Myślałem, że to jest oczywiste.

tow. Elen(a) znów trolluje, miast spokojnie wyjaśnić, że nie uznaje mapy niejakiego Pela Nandera.

Jeśli pani faktycznie nie uznaje mapy pana Pela, to nie mamy o czym gadać. ;)

Biorąc pod uwagę fakt skrajnej inkluzywności tej mapy, to faktycznie. Rozmowa jest niecelowa.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Październik 17, 2011, 21:35:12 pm
Przepraszam, nie zdążyłem się jeszcze przyzwyczaić...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 17, 2011, 22:05:31 pm
Do czego?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Październik 17, 2011, 22:43:48 pm
Żeś mężczyzno podobny pomimo kiecki na nicku  :P :P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 18, 2011, 12:53:09 pm
Żeś mężczyzno podobny pomimo kiecki na nicku  :P :P

Powiedział ten, który w awatarze ma pedzia z kolczykami.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Październik 18, 2011, 12:58:23 pm
Tylko, że ja się z gościem na awatarze nie próbuję w żaden sposób się utożsamiać, a Ty lubisz sobie poudawać babę, której wyrósł penis.  ;D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 18, 2011, 14:48:04 pm
Co nie zmienia faktu, że podświadomie jesteś zniewieściały.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Październik 18, 2011, 15:29:04 pm
Sclavinia zmienia swojego reprezentanta:

Pitbull feat Marc Anthony - Rain Over Me:

http://www.youtube.com/watch?v=SmM0653YvXU
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Październik 18, 2011, 15:38:53 pm
Co nie zmienia faktu, że podświadomie jesteś zniewieściały.

To już jest twoje osobiste zdanie o mnie, a nie pewien fakt, który tego dowodzi. :P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 18, 2011, 16:00:09 pm
Zgłoszenie Sclavinii przyjęte/poprawione.

Wszystkim spamującym pragnę przypomnieć, że tematem przewodnim tego wątku jest Micronation Song Contest, a nie np. gacie ciotki Zochy...

Dlatego uprasza się o przeniesienie dyskusji nie związanych z tematem do działu offtopic.

Dziękuję.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 18, 2011, 17:52:24 pm
Co nie zmienia faktu, że podświadomie jesteś zniewieściały.

To już jest twoje osobiste zdanie o mnie, a nie pewien fakt, który tego dowodzi. :P

Zdębiałem. Właśnie wytknąłeś mi, że zachowuję się tak jak ty. Naprawdę, zatkało mnie.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Październik 18, 2011, 21:24:05 pm
Quote
Otóż pomylił pan nazwę... Nie Brugii, bo Brugia, z tego co wiem jest oddzielnym państwem, tylko Burgii, a to co innego!
Quote
Przepraszam, nie zdążyłem się jeszcze przyzwyczaić...
To dla informacji Tow. Eleny :)
Nazwę trzeba uszanować, choćby nie wiem jak była ... dziwna.

Jednocześnie pragnę wyrazić najszczersze ubolewanie nad prowadzeniem dalszego off-topu z mojej strony, WKM Meisande! To się więcej nie powtórzy, chyba...


Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Samotny Wilk on Październik 20, 2011, 21:25:08 pm
Okoczię reprezentować będzie Nickelback - "How You Remind Me"

http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Październik 20, 2011, 22:02:13 pm
Całkiem niezły wybór  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 21, 2011, 10:58:38 am
Zgłoszone utwory do dnia dzisiejszego:


Parlandia-  Max Barskih - "ТЕРЯЮ ТЕБЯ"-   http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg (http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg)    

Gaudium-   Nightwish - "Amaranth"-     http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu (http:// http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu)    

Królestwo Trizondalu

Królestwo Elderlandu- Goya i piosenka "Smak słów"-   http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related)

Biedna Republika Ciprofloksji - "Piece Of My Hearth" J. Joplin-  http://www.youtube.com/watch?v=TUr_392DXGc (http://www.youtube.com/watch?v=TUr_392DXGc)

Królestwo Wurstlandii- Scorpions - "White Dove"-   http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related  (http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related)

Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu- Somadaji Adrivig - "Soomood Somood" -                 http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0 (http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0)

Imperium Tyrencji

Królestwo Sclavinii-  Pitbull feat Marc Anthony- "Rain Over Me"-   http://www.youtube.com/watch?v=SmM0653YvXU (http://www.youtube.com/watch?v=SmM0653YvXU)

Monarchia Austro-Węgierska

Królestwo Nordii-  Glittertind- "Pål sine høner"-   http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8 (http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8)

Księstwo Intelowskie- Rihanna feat. David Guetta - "Who's that chick"-     http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM (http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM)

Federalne Królewstwo Klindii

Republika Wiecznego Świtu- Flyleaf- "Again"   http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/

Rzeczpospolitą Trogordii

Okoczia- Nickelback - "How You Remind Me"-      http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n (http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n)

Stany Zjednoczone Wysp Stołockich

Republika Ludowa Siedmiogrodu- Vj Dominion feat. Ksiądz Natanek - "Posłuchałem szatana"-      http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ (http:// http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ)

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu- Mouth of Sauron " Manamanah"- http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related)

Królestwo Skarlandu

Republiki Bantu

Sułtanat Al Rajn

Zjednoczone Królestwo Samundy-  Daler Mehndi- "Tunak Tunak Tun"-     http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs   (http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs  )
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 21, 2011, 11:21:49 am
W oddzielnym miejscu pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania pana Cristiana I Flachbett, który na priv zadał mi takie oto pytania:
Quote
Sądzi pani, że mój kraj nie jest mikronacją, tak? Dlatego nie może brać udziału w Our Sond?

Pozwoliłam sobie na upublicznienie tych pytań, gdyż mogą dla innych być pomocne.
Zatem Szanowny Panie, pierwsze i zasadnicze jeśli zwracamy się do głowy państwa winniśmy zastosować odpowiednią tytulaturę.
Po drugie, nie jestem jedyną osobą, która zasiada w komisji, a zasady uznawania mikronacji pod względem określenia go jako wirtualne państwo, co za tym idzie mogące zgodnie z regulaminem konkursu, Art. 2, punkt pierwszy:
Quote
Do konkursu przystąpić może każda polska organizacja spełniająca
powszechnie uznane przesłanki do uznania jej za mikronację
.
uznawać iż spełniają powszechne przesłanki dla uznania za mikronację, ze względu na to iż ZKS jest organizatorem obecnej edycji, nie zostały spełnianie.
Zacytuję jakie w/g nas powinny być spełnione warunki (w skrócie):
Quote
- minimum rok istnienia na arenie międzynarodowej (to może się zmienić jeśli uznamy państwo wcześnie za dość aktywne),
- minimum 6 aktywnych obywateli,
- opieranie się lub przekształcanie na potrzeby państwa tradycji, kultury i historii państw realnych, a nie kopiowanie ich całkowicie,
- państwo uznaje się za suwerenne i niepodległe oraz prowadzi samodzielnie politykę zagraniczną,
- serwis internetowy oraz forum lub lista dyskusyjna winien istnieć przez minimum 90 dni,
- swoją działalnością lub ideologią nie zmierza do działań mogących zakłócić wzajemne kontakty;
- gwarantuje poszanowanie wartości religijnych,
- jest pozytywnie nastawione do działań na rzecz  poszanowania kultur, religii, koloru skóry oraz poglądów politycznych innych państw,
- nie wyraża w swych działaniach treści nazistowskich,
- jest gotowe do współdziałania na arenie międzynarodowej z poszanowaniem innych państw.

W związku z tym, że nie ma ogólnych zasad czy regulaminów organizacji owego konkursu, mamy prawo przedstawiać swoje wymogi względem kandydatur.

Naszym zdaniem nie spełniacie owych przesłanek dla określenia was jako mikronacja/wirtualne państwo, co oznacza iż nie możecie wziąć udziału w konkursie.

Zapraszamy za rok.

Dziękuję i pozdrawiam.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 21, 2011, 17:36:25 pm
W oddzielnym miejscu pozwolę sobie odpowiedzieć na pytania pana Cristiana I Flachbett, który na priv zadał mi takie oto pytania:
Quote
Sądzi pani, że mój kraj nie jest mikronacją, tak? Dlatego nie może brać udziału w Our Sond?

Pozwoliłam sobie na upublicznienie tych pytań, gdyż mogą dla innych być pomocne.
Zatem Szanowny Panie, pierwsze i zasadnicze jeśli zwracamy się do głowy państwa winniśmy zastosować odpowiednią tytulaturę.
Po drugie, nie jestem jedyną osobą, która zasiada w komisji, a zasady uznawania mikronacji pod względem określenia go jako wirtualne państwo, co za tym idzie mogące zgodnie z regulaminem konkursu, Art. 2, punkt pierwszy:
Quote
Do konkursu przystąpić może każda polska organizacja spełniająca
powszechnie uznane przesłanki do uznania jej za mikronację
.
uznawać iż spełniają powszechne przesłanki dla uznania za mikronację, ze względu na to iż ZKS jest organizatorem obecnej edycji, nie zostały spełnianie.
Zacytuję jakie w/g nas powinny być spełnione warunki (w skrócie):
Quote
- minimum rok istnienia na arenie międzynarodowej (to może się zmienić jeśli uznamy państwo wcześnie za dość aktywne),
- minimum 6 aktywnych obywateli,
- opieranie się lub przekształcanie na potrzeby państwa tradycji, kultury i historii państw realnych, a nie kopiowanie ich całkowicie,
- państwo uznaje się za suwerenne i niepodległe oraz prowadzi samodzielnie politykę zagraniczną,
- serwis internetowy oraz forum lub lista dyskusyjna winien istnieć przez minimum 90 dni,
- swoją działalnością lub ideologią nie zmierza do działań mogących zakłócić wzajemne kontakty;
- gwarantuje poszanowanie wartości religijnych,
- jest pozytywnie nastawione do działań na rzecz  poszanowania kultur, religii, koloru skóry oraz poglądów politycznych innych państw,
- nie wyraża w swych działaniach treści nazistowskich,
- jest gotowe do współdziałania na arenie międzynarodowej z poszanowaniem innych państw.

W związku z tym, że nie ma ogólnych zasad czy regulaminów organizacji owego konkursu, mamy prawo przedstawiać swoje wymogi względem kandydatur.

Naszym zdaniem nie spełniacie owych przesłanek dla określenia was jako mikronacja/wirtualne państwo, co oznacza iż nie możecie wziąć udziału w konkursie.

Zapraszamy za rok.

Dziękuję i pozdrawiam.


Królowo Samundy!
Jedynym naszym problemem i nie spełnionym warunkiem jest czas - nie istniejemy ileś tam dni , istniejemy mniej czasu, ale byliśmy aktywni na arenie międzynarodowej . Czas istnienie forum też nie sięga 90 dni, ale ok. 50, 60... Dobrze, dziękuję, przepraszam za tą "mini aferę", a za rok na pewno będziemy się o udział w Our Sond starać. Jeszcze raz dziękuję i przepraszam.

Król
Cristian I Flachbett
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Październik 21, 2011, 18:59:07 pm
Przyglądając się bliżej podanym przez WKMość zasadom definiowania mikronacji mam kilka pytań (po prostu z czystej ciekawości, żadnego czepialstwa ;) ):

Quote
minimum 6 aktywnych obywateli
Przecież są państwa (ZKS chyba też, jeśli się nie mylę), które nie mają czegoś takiego jak obywatelstwo, to chyba raczej umowna zasada, polegająca na tym, żeby w państwie faktycznie ludzie się udzielali, prawda?

Quote
jest gotowe do współdziałania na arenie międzynarodowej z poszanowaniem innych państw.
A co z państwami prowadzącymi politykę izolacji i utrzymującymi jedynie szczątkowe kontakty (wzajemne uznanie) z otoczeniem?

Quote
nie wyraża w swych działaniach treści nazistowskich
A co z komunizmem (i faszyzmem przy okazji)? Historia pokazała, że był to system o wiele bardziej zbrodniczy niż narodowy socjalizm, a jeśli zwalczamy totalitaryzm, to nie można tego dzielić, totalitaryzm trzeba zwalczać totalnie :)

Ogólnie rzecz biorąc uważam, że same zasady uznawania państw są zbędne, jeśli się nie mylę do tej pory Mikrowizja funkcjonowała bez tego. Jest ogólnie przyjęty standard uznawania danego tworu za v-państwo i jest on w zupełności wystarczający, nie po trzeba dodatkowego. To, że państw dopiero co powstałych nie dopuszczamy wynika wg mnie właśnie z tych zasad.

Ale to tak tylko przy okazji i z przywiązania do tradycji - w poprzednich edycjach narzekałem, to i teraz muszę :D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 21, 2011, 19:01:52 pm
Ja w pewnym sensie JKM Einarze, popieram króla, ale w pewnym sensie, dlatego, że nie wiem do końca, o co panu chodzi z czasem istnienia państwa, żeby ono wystąpiło w Our Sond. Czyżby był pan mojego skromnego zdania , że czas nie robi różnicy, czy wręcz przeciwnie?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Październik 21, 2011, 19:06:18 pm
Biorąc pod uwagę moje wcześniejsze obserwacje - czas istnienia robi różnicę i to dużą.
W tym środowisku jest pewna niepisana konwencja, państwo które przetrwa 2-3 miesiące jest uznawane za dobrze rokujące pod względem dalszego przetrwania, tak więc w zasadzie dopiero wtedy można się dostać na mapę no i zaczynać rozmowy dyplomatyczne z większymi i/lub bardziej poważanymi państwami. Pamiętając poprzednie edycje Mikrowizji - wiele nowych państw zostało dopuszczonych, a później część z nich nawet nie wybrała kandydatów.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 21, 2011, 19:09:52 pm
My, moje państwo, istnieje ok. czterech miesięcy... to będzie.... od czerwca... chwilka! Zaraz, zaraz... czy ja dobrze liczę? Jeszcze raz... od czerwca.... jest październik.... cztery miesiące... cztery miesiące....  czyli więcej niż 90 dni! Zaraz, zaraz!
Królowo Samundy, Inni Przyjaciele!
Moje państwo, wg mnie, może startować w Our Sond, gdyż istniejemy 90 dni i spełniamy wszystkie wymogi .
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Październik 21, 2011, 20:35:56 pm
Kompletnie nie rozumiem tych zasad głoszonych przez Zjednoczone Królestwo Samundy...Konkurs zowie się Micronation Song Contest i dotyczy wszystkich mikronacji, ale co mają stosunki dyplomatyczne czy ilość mieszkańców w kraju do dopuszczenia danego kraju do konkursu?

Wiele większych krajów również nie posiada minimum 6 mieszkańców i jakoś ich wówczas dopuszczacie...Poza tym, jak już JKM Einar słusznie zauważył, to cała Samunda nie ma w sobie minimum 6 aktywnych mieszkańców :-P

Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 21, 2011, 21:14:05 pm
Przyglądając się bliżej podanym przez WKMość zasadom definiowania mikronacji mam kilka pytań (po prostu z czystej ciekawości, żadnego czepialstwa ;) ):

Quote
minimum 6 aktywnych obywateli
Przecież są państwa (ZKS chyba też, jeśli się nie mylę), które nie mają czegoś takiego jak obywatelstwo, to chyba raczej umowna zasada, polegająca na tym, żeby w państwie faktycznie ludzie się udzielali, prawda?

ZKS ma status stałego mieszkańca, co w innych państwach nazywa się obywatelstwem.


Quote
jest gotowe do współdziałania na arenie międzynarodowej z poszanowaniem innych państw.
A co z państwami prowadzącymi politykę izolacji i utrzymującymi jedynie szczątkowe kontakty (wzajemne uznanie) z otoczeniem?

Polityka zagraniczna to ich sprawa, być może obecnie nie są aktywne na arenie międzynarodowej, ale nigdzie nie mają oświadczenia o wyborze polityki izolacji jako podstawy stosunków międzynarodowych.

Quote
nie wyraża w swych działaniach treści nazistowskich
A co z komunizmem (i faszyzmem przy okazji)? Historia pokazała, że był to system o wiele bardziej zbrodniczy niż narodowy socjalizm, a jeśli zwalczamy totalitaryzm, to nie można tego dzielić, totalitaryzm trzeba zwalczać totalnie :)[/quote]

Wasza Wysokość, nie wyraża, to znaczy w naszym pojęciu nie stosuje w stosunku do innych państw tego typu działań, nie mamy zamiaru podczas tego konkursu zwalczać systemów politycznych, czy prowadzić działania obalające dyktaturę.

Quote
Ogólnie rzecz biorąc uważam, że same zasady uznawania państw są zbędne, jeśli się nie mylę do tej pory Mikrowizja funkcjonowała bez tego. Jest ogólnie przyjęty standard uznawania danego tworu za v-państwo i jest on w zupełności wystarczający, nie po trzeba dodatkowego. To, że państw dopiero co powstałych nie dopuszczamy wynika wg mnie właśnie z tych zasad.


Być może, jest regulamin konkursu, ja tylko odpowiedziałam jak z naszej strony wygląda tłumaczenie  Art. 2, punkt pierwszy.

Quote
Ale to tak tylko przy okazji i z przywiązania do tradycji - w poprzednich edycjach narzekałem, to i teraz muszę

powiedzmy...


My, moje państwo, istnieje ok. czterech miesięcy... to będzie.... od czerwca... chwilka! Zaraz, zaraz... czy ja dobrze liczę? Jeszcze raz... od czerwca.... jest październik.... cztery miesiące... cztery miesiące....  czyli więcej niż 90 dni! Zaraz, zaraz!
Królowo Samundy, Inni Przyjaciele!
Moje państwo, wg mnie, może startować w Our Sond, gdyż istniejemy 90 dni i spełniamy wszystkie wymogi .

W takim razie proszę podać adres strony internetowej i forum lub listy dyskusyjnej.

Kompletnie nie rozumiem tych zasad głoszonych przez Zjednoczone Królestwo Samundy...

I nie musi WW, to nasze zasady.

Konkurs zowie się Micronation Song Contest i dotyczy wszystkich mikronacji, ale co mają stosunki dyplomatyczne czy ilość mieszkańców w kraju do dopuszczenia danego kraju do konkursu?


Nigdzie nie jest napisane, że interesują nas stosunki dyplomatyczne, więc proszę czytać, a nie zmyślać.
Jak napisałam wyżej, konkurs ma regulamin, a my mamy prawo do jego interpretacji, jeśli KW będzie organizowało np. IV edycję, czego życzę z całego serca, przedstawi swój program z własną interpretacją.

Poza tym, jak już JKM Einar słusznie zauważył, to cała Samunda nie ma w sobie minimum 6 aktywnych mieszkańców :-P


Po pierwsze nie zauważyłam by JW Einar coś takiego napisał, a poza tym chyba nie przeczytał WW spisu mieszkańców na naszej stronie.

Z wyrazami szacunku.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 21, 2011, 22:37:37 pm
I nie musi WW, to nasze zasady.

Volkswageny są beznadziejne. Już lepiej starego Mercedesa kupić.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Październik 22, 2011, 09:06:33 am
No chyba VW :p ...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 22, 2011, 18:17:15 pm
Droga Królowo Samundy!
adres forum: www.santaniaiburgia.fora.pl (http://www.santaniaiburgia.fora.pl)
adres s.głównej: www.santaniaiburgia.weebly.com (http://www.santaniaiburgia.weebly.com) - strona główna jest w budowie.
Coś jeszcze podać mam?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Październik 22, 2011, 19:41:55 pm
Hmm... zmiana flagi??
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 22, 2011, 22:14:02 pm
Droga Królowo Samundy!
adres forum: www.santaniaiburgia.fora.pl (http://www.santaniaiburgia.fora.pl)
adres s.głównej: www.santaniaiburgia.weebly.com (http://www.santaniaiburgia.weebly.com) - strona główna jest w budowie.
Coś jeszcze podać mam?

Dziękuję za podanie adresów, jednak nie ma możliwości weryfikacji powstania strony (taką stronę robi się może w 10 minut).
Dlatego podtrzymujemy naszą decyzję, co zaś do istnienia państwa to chyba zaszła pomyłka, nam nie chodzi o określony czas istnienia państwa, ale serwisów internetowych, a poza tym  minimum rok istnienia na arenie międzynarodowej (to może się zmienić jeśli uznamy państwo wcześnie za dość aktywne).
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Don Flaco on Październik 22, 2011, 22:58:40 pm
Ekhem...muszę się wstawić za Santanią i Burgią.

W takim razie Czarnokrajestan, także nie powinien zostać dopuszczony, Gaudium także nie istnieje rok.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Październik 22, 2011, 22:58:59 pm
A co Was to obchodzi kiedy powstała strona i jak szybko się ją robi? Może jeszcze mają się Wam wylegitymować, aby byli w tym samym wieku, co Wy?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 23, 2011, 08:31:13 am
Co do udziału Zjednoczonego Królestwa Santanii i Burgii w III edycji Our Sound naszą decyzję jako organizatorzy przedstawiliśmy.
Podtrzymujemy ją.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Willi Farmer on Październik 23, 2011, 08:42:23 am
Quote
Ekhem...muszę się wstawić za Santanią i Burgią.

W takim razie Czarnokrajestan, także nie powinien zostać dopuszczony, Gaudium także nie istnieje rok.

oni nie wyskoczyli jak Filip z konopi. :P

Quote
A co Was to obchodzi kiedy powstała strona i jak szybko się ją robi? Może jeszcze mają się Wam wylegitymować, aby byli w tym samym wieku, co Wy?
moze poszukasz siebie w drugim pokoju? wszyscy maja dosc ciebie i wiecznych awantur z toba koles xD
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Październik 23, 2011, 15:01:34 pm
Willi,

Zluzuj lejce i rzucaj się na Elenkę z widłami i innymi twymi odchyleniami...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Martin Dorian Vilander on Październik 23, 2011, 15:24:22 pm
A co Was to obchodzi kiedy powstała strona i jak szybko się ją robi? Może jeszcze mają się Wam wylegitymować, aby byli w tym samym wieku, co Wy?
Wasza Królewska Mość,
Niestety ale w tym wypadku również nie widzę sensu walki WKM z biurokracją. Ostatnie wstawiennictwo Wurstlandii za państwem którego spotkało niegodziwość poskutkowało (szczęśliwym) wypędzeniem Królestwa z OPMu. Tak więc jeżeli decyzją "zarządu" MSC jest niedopuszczenie danego kraju do konkursu, to wątpię aby ktokolwiek zmienił ich decyzję. Dodatkowo bezsensem tej vendetty jest to, że głównym powodem jest kraj istniejący od "wczoraj".

Przepraszam Jej Królewską Mość Królową Gvandoyę za offtop.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 23, 2011, 17:15:19 pm
Niestety ale w tym wypadku również nie widzę sensu walki WKM z biurokracją. Ostatnie wstawiennictwo Wurstlandii za państwem którego spotkało niegodziwość poskutkowało (szczęśliwym) wypędzeniem Królestwa z OPMu. Tak więc jeżeli decyzją "zarządu" MSC jest niedopuszczenie danego kraju do konkursu, to wątpię aby ktokolwiek zmienił ich decyzję. Dodatkowo bezsensem tej vendetty jest to, że głównym powodem jest kraj istniejący od "wczoraj".

Ustalmy fakty. Po pierwsze, to jest decyzja uznaniowa. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że to osoba wydająca decyzję sama ustala jej treść w oparciu o doświadczenie i wiedzę. Mówiąc prosto - wg własnego widzimisię. Uprzedzając pianę, jaka potoczy się z ust niektórych z użytkowników tego forum - z decyzją uznaniową macie do czynienia częściej, niż wam się może wydawać. Pogódźcie się z tym.

Po drugie, jaki związek ma wątpliwa krzywda Wurstlandii, jakiej rzekomo doznała od OPM, z tym konkursem? Ani tego OPM nie organizuje, ani władze OPM, ani nawet OPM nie objął tego konkursu opieką, mecenatem czy kuratelą. Nie ma tu żadnego związku pomiędzy Mikrowizją a OPM. Jak chcecie utyskiwać, że zły establishment was prześladuje - załóżcie inny temat. Najlepiej na własnym forum.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 23, 2011, 18:08:56 pm
Ekhem...muszę się wstawić za Santanią i Burgią.

W takim razie Czarnokrajestan, także nie powinien zostać dopuszczony, Gaudium także nie istnieje rok.

Dziękuję serdecznie. Choć jeden , co rozumie mnie i moje państwo.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 23, 2011, 18:10:23 pm
Co do udziału Zjednoczonego Królestwa Santanii i Burgii w III edycji Our Sound naszą decyzję jako organizatorzy przedstawiliśmy.
Podtrzymujemy ją.

Ale to jest chore! Droga Królowo, pomyśl nad tym jeszcze. Przecież nasze forum istnieje już dobre 4 miesiące, jak nawet nie 5 miesięcy, to jak może być na arenie międzynarodowej rok? Regulamin jest... szczerze mówiąc ... do dupy.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 23, 2011, 18:11:58 pm
Skoro nie odpowiada ci regulamin, to stwórz własny konkurs z takim regulaminem, który będzie ci odpowiadał.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 23, 2011, 18:22:57 pm
Nie odpowiadają mi poszczególne punkty regulaminu dot. młodych mikronacji.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Październik 23, 2011, 19:25:07 pm
Quote
Ale to jest chore! Droga Królowo, pomyśl nad tym jeszcze. Przecież nasze forum istnieje już dobre 4 miesiące, jak nawet nie 5 miesięcy, to jak może być na arenie międzynarodowej rok? Regulamin jest... szczerze mówiąc ... do dupy.

Z całym szacunkiem do Santanii i Burgii i WKM, ten konkurs to nie koniec świata. Decyzja zapadła i proszę nie lamentować tutaj na forum. Są takie rzeczy jak pw, ale proponuje najpierw wysłać delegację do ZKS i porozmawiać na spokojnie z JKM Meisande.
Tak naprawdę to nawet jak sam Obama stanął by w Waszej obronie to i tak decyduje państwo organizujące ten konkurs...Koniec kropka
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Arkadiusz von Wettyn on Październik 23, 2011, 21:01:18 pm
Dokładnie.
Weźmy też pod uwagę przykład mikronacji, która upada w trakcie trwania konkursu.
Stabilność musi być potwierdzona.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 23, 2011, 21:03:31 pm
Podsumowując dyskusję i kończąc zarazem pragnę zauważyć jedną podstawową rzecz, a mianowicie regulamin konkursu już od dłuższego czasu jest znany, wszyscy biorący udział przyjęli go, nikt nie zapytał co rozumiemy lub co oznacza w/g nas np. "spełniająca powszechnie uznane przesłanki do uznania jej za mikronację", nie było też zastrzeżeń czy pytań do innych punktów,  
zatem jeśli nie było uwag, a państwa zaczynały się zgłaszać regulamin automatycznie został przez wszystkich zaakceptowany.
Był czas by dyskutować, zadawać pytania na temat regulaminu, teraz ten czas minął.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Martin Dorian Vilander on Październik 24, 2011, 14:58:49 pm
Ustalmy fakty. Po pierwsze, to jest decyzja uznaniowa. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że to osoba wydająca decyzję sama ustala jej treść w oparciu o doświadczenie i wiedzę. Mówiąc prosto - wg własnego widzimisię.
Z tym też się zgadzam, tyle że nazwałem to biurokracją (widzimisię w niektórych przypadkach chyba może uchodzić za wyraz bliskoznaczny biurokracji) :)

Po drugie, jaki związek ma wątpliwa krzywda Wurstlandii, jakiej rzekomo doznała od OPM, z tym konkursem? Ani tego OPM nie organizuje, ani władze OPM, ani nawet OPM nie objął tego konkursu opieką, mecenatem czy kuratelą.
(..) Jak chcecie utyskiwać, że zły establishment was prześladuje - załóżcie inny temat. Najlepiej na własnym forum.
Ani nie chciałem przedstawiać tutaj Wurstlandii jako męczennika, ani tym bardziej wykazywać związków między OPM a MSC.

Nie ma tu żadnego związku pomiędzy Mikrowizją a OPM.
Micronation Song Contest 
Organizacja Polskich Mikronacji
Tylko taki związek tutaj dostrzegam :)

Prostując: jedynie chciałem podkreślić bezsens przeciwstawiania się decyzji zarządu MSC o niedopuszczeniu tego czy tamtego kraju, którą można zobrazować walką Don Kichota z wiatrakami. Choć dalsze przeciwstawianie się Wurstlandii MSCowi równie dobrze mogłoby poskutkować podobnym efektem jak postawienie się OPMowi (tutaj zaś mam na myśli "wykopanie" jako jedyny związek).

Po raz wtóry proszę o wybaczenie za offtop. 
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 24, 2011, 16:56:49 pm
Ustalmy fakty. Po pierwsze, to jest decyzja uznaniowa. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że to osoba wydająca decyzję sama ustala jej treść w oparciu o doświadczenie i wiedzę. Mówiąc prosto - wg własnego widzimisię.
Z tym też się zgadzam, tyle że nazwałem to biurokracją (widzimisię w niektórych przypadkach chyba może uchodzić za wyraz bliskoznaczny biurokracji) :)

Biurokracja to sposób organizacji administracji państwowej. Jako fetyszysta prawa administracyjnego ośmielę się podnieść, że pierwotne znaczenie słowa biurokracja odnosiło się do sposobu sprawowania władztwa publicznego. W takim średniowieczu nie było biurokracji, bo władztwo było związane z osobą, tj. np. jakimś księciem oznaczonym z imienia i nazwiska, a nie konkretnego urzędu. Zauważ, że w stosunkach administracyjnoprawnych występują konkretne urzędy. Urząd miejski, pracy, ZUS etc., a nie osoby w nim zatrudnione.

Oczywiście biurokracja w prawidłowym tego słowa znaczeniu nie pozbawiona jest swoich wad. Ale tak samo wad nie są pozbawione inne sposoby wykonywania władztwa publicznego, czy np. ustroju państwa. Zarówno demokracja jak i dyktatura posiadają pewne wady. Biurokracja została wybrana dlatego, że tych wad w porównaniu z innymi systemami ma dużo mniej.

A decyzja uznaniowa nie jest związana z biurokracją stosunkiem wynikania. W biurokratycznie zorganizowanym władztwie administracyjnym mamy do czynienia z decyzjami tak uznaniowymi, jak i decyzjami innego rodzaju. Np. decyzja administracyjna w sprawie przyznania zasiłku opiera się o konkretne kryteria ustawowe, takie jak np. wielkość dochodów czy stan posiadania. Zaś decyzja uznaniowa pozbawiona jest tych konkretnych wytycznych, gdyż ustawodawca wyszedł z założenia, że ich nadanie jest niemożliwe, lub stanowi zbyt dużą trudność ufając, że urzędnik sam sobie poradzić korzystając ze swej wiedzy i doświadczenia życiowego.

Po drugie, jaki związek ma wątpliwa krzywda Wurstlandii, jakiej rzekomo doznała od OPM, z tym konkursem? Ani tego OPM nie organizuje, ani władze OPM, ani nawet OPM nie objął tego konkursu opieką, mecenatem czy kuratelą. (..) Jak chcecie utyskiwać, że zły establishment was prześladuje - załóżcie inny temat. Najlepiej na własnym forum.
Ani nie chciałem przedstawiać tutaj Wurstlandii jako męczennika, ani tym bardziej wykazywać związków między OPM a MSC.

To dobrze :)

Nie ma tu żadnego związku pomiędzy Mikrowizją a OPM.
Micronation Song Contest 
Organizacja Polskich Mikronacji
Tylko taki związek tutaj dostrzegam :)

A wiesz jaki jest związek między Ugandą a Belgią? Oba mają jakieś stolice ;)

Prostując: jedynie chciałem podkreślić bezsens przeciwstawiania się decyzji zarządu MSC o niedopuszczeniu tego czy tamtego kraju, którą można zobrazować walką Don Kichota z wiatrakami. Choć dalsze przeciwstawianie się Wurstlandii MSCowi równie dobrze mogłoby poskutkować podobnym efektem jak postawienie się OPMowi (tutaj zaś mam na myśli "wykopanie" jako jedyny związek).

Myślę, że królowa Samundy nie jest małostkową osobą ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 25, 2011, 20:05:39 pm
Nie jestem zadowolony z tego faktu, że jednak nie zostaniemy dopuszczeni do konkursu. Ale za rok naprawdę bym prosił.  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Październik 25, 2011, 20:47:01 pm
Jak będzie za rok istniało państwo WKM i nadal ktoś nie dopuści Was do MSC to się dopiero afera zrobi :)
Jakby co to "wal w dym"! Pomożemy :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 26, 2011, 17:56:58 pm
Jak będzie za rok istniało państwo WKM i nadal ktoś nie dopuści Was do MSC to się dopiero afera zrobi :)
Jakby co to "wal w dym"! Pomożemy :)

Zapewniam pana, że będziemy istnieć, a jeśli nas ktoś nie dopuści to zrobię aferę na skalę mikroświata - bójcie się, ludzie-organizatorzy!  ;D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 26, 2011, 18:30:03 pm
jeśli nas ktoś nie dopuści to zrobię aferę na skalę mikroświata

Nie pochlebiaj sobie.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 26, 2011, 18:31:23 pm
Jak bym mógł, droga Eleno...  ;)
Po prostu straszę i się przy okazji śmieję...  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 26, 2011, 19:06:03 pm
Tutaj trzeba załamać ręce, a nie śmiać się ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 26, 2011, 19:11:43 pm
Nie mam zamiaru...  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Apache Uga-naki on Październik 27, 2011, 16:43:53 pm
Apaczowo rezygnuje z uczestnictwa w konkursie Our Sound Samunda.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Październik 27, 2011, 17:53:53 pm
Przepraszam, że pytam... jakie powody?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Osama bin Ramzani on Październik 27, 2011, 19:38:43 pm
Witam Wasze Wysokoście, Ekscelencje itp. itd.


Przybywam tutaj w celu potwierdzenia udziału Republiki Bantu (w trakcie preselekcji) oraz Sułtanatu Al Rajn (przed preselekchami) w Our Sound Samunda 2011.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 27, 2011, 21:06:55 pm
Apaczowo rezygnuje z uczestnictwa w konkursie Our Sound Samunda.

A można poznać powód?


Witam Wasze Wysokoście, Ekscelencje itp. itd.


Przybywam tutaj w celu potwierdzenia udziału Republiki Bantu (w trakcie preselekcji) oraz Sułtanatu Al Rajn (przed preselekchami) w Our Sound Samunda 2011.

Bardzo nam miło, dziękujemy za zgłoszenie.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Październik 27, 2011, 22:38:57 pm
Dlaczego znowu Alrajn ma mieć cztery głosy do dyspozycji? Już to podnosiłem w przypadku poprzedniej edycji, a ci znowu to samo.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Apache Uga-naki on Październik 28, 2011, 15:11:33 pm
Otóż powód jest taki, że u nas nie ma praktycznie kto głosować bo trzy głosy to jednak mało i to nie jest powiedziane, że koniecznie trzy bo moich apaczów ciężko zagonić do roboty, a sam głosować raczej nie będę bo to nie ma sensu.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Starlet Lotti on Październik 28, 2011, 16:00:47 pm
Witam
Republika Wiecznego Świtu zgłasza piosenkę Again w wykonaniu zespołu Flyleaf:
http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/ (http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 28, 2011, 21:01:04 pm
Dziękuję za zgłoszenie, dodane.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Norbert_I on Październik 30, 2011, 09:58:38 am
Królestwo Skarlandu rezygnuje z udziału w III edycji Our Sound.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Vøtt I on Październik 30, 2011, 12:56:14 pm
Muszę z żalem zawiadomić, iż występ Czarnokrajestanu, nie będzie miał miejsca.

Powody:
- Za mała ludność po rozpadzie FCK. Mimo, iż odzyskaliśmy ziemie, to IF przeniosło się z całą ludnością.
- Ograniczenia kultury arabskiej, w tym języka.

/Faders ad Vankavig/ 
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Berrigam Sickle on Październik 30, 2011, 19:34:31 pm
Najpierw Apaczowo, później Skerlnd i Czarnokrajestan, czy można wiedzieć jaki jest aktualny stan rzeczy i ilości zgłoszonych utworów.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Norbert_I on Październik 30, 2011, 21:30:02 pm
Skerlnd

Skarland a nie Skerlnd.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Październik 30, 2011, 22:55:24 pm
Najpierw Apaczowo, później Skerlnd i Czarnokrajestan, czy można wiedzieć jaki jest aktualny stan rzeczy i ilości zgłoszonych utworów.

Wystarczy kilka stron dalej popatrzeć, ale odświeżam listę.

Quote
Zgłoszone utwory do dnia dzisiejszego:


Parlandia-  Max Barskih - "ТЕРЯЮ ТЕБЯ"-   http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg    

Gaudium-   Nightwish - "Amaranth"-     http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu    

Królestwo Trizondalu

Królestwo Elderlandu- Goya i piosenka "Smak słów"-   http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related

Biedna Republika Ciprofloksji - "Piece Of My Hearth" J. Joplin-  http://www.youtube.com/watch?v=TUr_392DXGc

Królestwo Wurstlandii- Scorpions - "White Dove"-   http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related

Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu- Somadaji Adrivig - "Soomood Somood" -                 http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0

Imperium Tyrencji

Królestwo Sclavinii-  Pitbull feat Marc Anthony- "Rain Over Me"-   http://www.youtube.com/watch?v=SmM0653YvXU

Monarchia Austro-Węgierska

Królestwo Nordii-  Glittertind- "Pål sine høner"-   http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8

Księstwo Intelowskie- Rihanna feat. David Guetta - "Who's that chick"-     http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM

Federalne Królewstwo Klindii

Republika Wiecznego Świtu- Flyleaf- "Again"   http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/

Rzeczpospolitą Trogordii

Okoczia- Nickelback - "How You Remind Me"-      http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n

Stany Zjednoczone Wysp Stołockich

Republika Ludowa Siedmiogrodu- Vj Dominion feat. Ksiądz Natanek - "Posłuchałem szatana"-    http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu- Mouth of Sauron " Manamanah"- http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related

Republiki Bantu- Diamond - "Moyo wangu"--  http://www.youtube.com/watch?v=d2DPJokhDb0&feature=related

Sułtanat Al Rajn

Zjednoczone Królestwo Samundy-  Daler Mehndi- "Tunak Tunak Tun"-     http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Arkadiusz von Wettyn on Listopad 01, 2011, 20:52:27 pm
Klindia już chyba nie istnieje.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Don Flaco on Listopad 01, 2011, 21:58:35 pm
Kiedy ostatecznie lista zostanie zamknięta, bo nie wiem, kiedy ogłosić głosowanie na międzynarodowe utwory.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Kieran Prickskytt on Listopad 01, 2011, 23:29:26 pm
Termin upłynął, więc chyba to już koniec zgłoszeń. Prawda ?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 02, 2011, 15:18:04 pm
Klindia już chyba nie istnieje.

Nic nam oficjalnie na ten temat nie wiadomo, żaden przedstawiciel były lub nikt odpowiedni do tego nie poinformował nas oficjalnie (jak i nieoficjalnie) o rezygnacji Klindii z Our Sound.

Kiedy ostatecznie lista zostanie zamknięta, bo nie wiem, kiedy ogłosić głosowanie na międzynarodowe utwory.

Termin upłynął, więc chyba to już koniec zgłoszeń. Prawda ?

Podaję terminarz:
Quote
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów- (czyli wewnętrzne wybory piosenek, gdzie każdy kraj sobie indywidualnie ustala terminy i sposób, a następnie zgłaszamy zwycięską piosenkę krajową)
01 października- 20 listopada- głosowania krajowe (tu mowa o głosowaniach krajowych na piosenkę międzynarodową)

Jak widzimy terminy się pokrywają, zatem prawdopodobnie do końca tygodnia zostaną podane państwa oraz ich utwory i będzie to termin ostateczny.
Po tym terminie wszystkie państwa, które nie zgłoszą piosenek zostaną zdyskwalifikowane.

Proszę wziąć pod uwagę, że było kilka dni wolnych, a i my jako organizatorzy rozumiemy, że każdy ma realne życie, dlatego pokrywające się terminy dają nam możliwość dania czasu do końca tygodnia.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Don Flaco on Listopad 02, 2011, 18:08:39 pm
Dziękuję za informacje.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 03, 2011, 00:01:21 am
W oczekiwaniu na zamknięcie listy kandydatów proponujemy zabawę, a mianowicie zapraszamy do puzzli  :)
http://www.generatorpuzzli.pl/puzzle.php?id=23146
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Listopad 03, 2011, 22:18:58 pm
Veni, Vidi, Vypuzzliaci już jakiś czas temu, ale specem od "puzzlowania" nie jestem i jakiś taki słaby wynik osiągnąłem... :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 04, 2011, 14:05:45 pm
Veni, Vidi, Vypuzzliaci

In hoc puzzle vincit :D

A puzzle są dość trudne do ułożenia. Obrazek ma mało kolorów i mało szczegółów.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Kieran Prickskytt on Listopad 07, 2011, 00:40:15 am
Mało szczegółów i kolorów ? Cóż. Chyba towarzyszka nadal działa na rosyjskim Rubinie :)
Puzzle są ok. Szkoda tylko, że tak późno zauważyłem, że po prawej jest wzór obrazka :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 07, 2011, 11:16:44 am
Mało szczegółów i kolorów ? Cóż. Chyba towarzyszka nadal działa na rosyjskim Rubinie :)

Jako prawdziwa towarzyszka rozróżniam tylko te najbardziej podstawowe kolory i różne odcienie czerwieni.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 08, 2011, 16:42:59 pm
WYBIERAMY PIOSENKĘ III EDYCJI OUR SOUND

Drodzy Państwo!

Dziś nadszedł czas by przedstawić oficjalną listę państw biorących udział w III edycji Our Sound- Micronation Song Contest- Samunda 2011.
Lista, którą znajdziecie poniżej jest ostateczna i gotowa do rozpoczęcia głosowań w państwach na piosenkę międzynarodową.

Przypominam terminy:

Do 20 listopada- głosowania krajowe czas na przesłanie w(tu mowa o głosowaniach krajowych na piosenkę międzynarodową)
21 listopada- 5 grudnia wieczorem, do godziny 24.00- wyników do komisji (tu mówimy o wynikach, wyłonieniu jednej piosenki z całej listy, która zostanie zamieszczona po zebraniu wyników lokalnych)

Wyniki przesyłamy na adres
 3oursound@szucs.pl

Oto lista:

Parlandia-  Max Barskih - "ТЕРЯЮ ТЕБЯ"- http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg (http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg)    

Gaudium-   Nightwish - "Amaranth"- http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu (http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu)    

Królestwo Elderlandu- Goya i piosenka "Smak słów"-  http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related)

Królestwo Wurstlandii- Scorpions - "White Dove"- http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related  (http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related)

Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu- Somadaji Adrivig - "Soomood Somood" -  http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0 (http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0)

Królestwo Sclavinii-  Pitbull feat Marc Anthony- "Rain Over Me"- http://www.youtube.com/watch?v=SmM0653YvXU (http://www.youtube.com/watch?v=SmM0653YvXU)

Monarchia Austro-Węgierska- Gigi D'Agostino - "The Riddle"-  http://www.youtube.com/watch?v=9DXMDzqA-UI (http://www.youtube.com/watch?v=9DXMDzqA-UI)

Królestwo Nordii-  Glittertind- "Pål sine høner"-  http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8 (http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8)

Księstwo Intelowskie- Rihanna feat. David Guetta - "Who's that chick"-  http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM (http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM)

Republika Wiecznego Świtu- Flyleaf- "Again"- http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/ (http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/)

Okoczia- Nickelback - "How You Remind Me"- http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n (http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n)

Republika Ludowa Siedmiogrodu- Vj Dominion feat. Ksiądz Natanek - "Posłuchałem szatana"- http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ (http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ)

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu- Mouth of Sauron " Manamanah"- http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related)

Republiki Bantu- Diamond - "Moyo wangu"- http://www.youtube.com/watch?v=d2DPJokhDb0&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=d2DPJokhDb0&feature=related)

Sułtanat Al Rajn- Barış Akarsu "Sevdim Seni Bir kere"- http://www.youtube.com/watch?v=eRgrMF7pYdM&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=eRgrMF7pYdM&feature=related)

Zjednoczone Królestwo Samundy-  Daler Mehndi- "Tunak Tunak Tun"- http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs (http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs)

Zapraszamy do głosowania zgodnie z terminem.

Powodzenia!   :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 08, 2011, 19:17:48 pm
Od sierpnia Biedna Republika Ciprofloksji nie istnieje.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Listopad 08, 2011, 21:45:00 pm
Za to utwór przetrwał :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 08, 2011, 22:10:37 pm
Od sierpnia Biedna Republika Ciprofloksji nie istnieje.

Nie dotarła do nas żadna oficjalna informacja o tym.
W związku z takim stanem, Biedna Republika Ciprofloksji zostaje wykreślona z państw biorących udział w konkursie.

Bardzo proszę, by dokładnie sprawdzić listę kandydatów wraz z utworami by nie było pomyłek!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 09, 2011, 00:39:32 am
Od sierpnia Biedna Republika Ciprofloksji nie istnieje.

Nie dotarła do nas żadna oficjalna informacja o tym.
W związku z takim stanem, Biedna Republika Ciprofloksji zostaje wykreślona z państw biorących udział w konkursie.

Nie żebym się szczególnie pluł, ale oczekiwałem, że zostanie zmieniona nazwa naszego państwa na prawidłową ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Kieran Prickskytt on Listopad 09, 2011, 02:23:53 am
Tak. Napisanie poprawnej nazwy przez przedstawiciela państwa to już straszliwy problem. Proszę przyjąć do wiadomości, ze Ciprofloksja nie jest pępkiem świata i niektórzy mogą nie wiedziec o zmianie nazwy.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 09, 2011, 06:30:01 am

Nie żebym się szczególnie pluł, ale oczekiwałem, że zostanie zmieniona nazwa naszego państwa na prawidłową ;)

Pragnę zauważyć, że są tacy, którzy traktują innych poważnie, tu zapraszam do zmiany nazwy kraju i potwierdzenia udziału  Raghalla Czarnokrajestanu
http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.140.html (http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.140.html)

Dlatego tego samego oczekujemy od innych państw, słowa
Quote
Od sierpnia Biedna Republika Ciprofloksji nie istnieje.
Nie są dla nas deklaracją, ponieważ nie mówią o zmianie nazwy i chęci udziału, a jedynie są krótką, nic nie znaczącą  informacją na temat BRC.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 09, 2011, 16:30:27 pm
W zawiązku z tym, że Sułtanat Al Rajn zrezygnował z udziału lista państw przedstawia się następująco:


Parlandia-  Max Barskih - "ТЕРЯЮ ТЕБЯ"- http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg  (http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg)    

Gaudium-   Nightwish - "Amaranth"- http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu (http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu)    

Królestwo Elderlandu- Goya i piosenka "Smak słów"-  http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related)

Państwo Ciprofloksjańskie - "Piece Of My Hearth" J. Joplin - http://www.youtube.com/watch?v=TUr_392DXGc (http://www.youtube.com/watch?v=TUr_392DXGc)
 
Królestwo Wurstlandii- Scorpions - "White Dove"- http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related  (http://"White Dove"- http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related)

Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu- Somadaji Adrivig - "Soomood Somood" -  http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0 (http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0)

Monarchia Austro-Węgierska- Gigi D'Agostino - "The Riddle"-  http://www.youtube.com/watch?v=9DXMDzqA-UI (http://www.youtube.com/watch?v=9DXMDzqA-UI)

Królestwo Nordii-  Glittertind- "Pål sine høner"- http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8 (http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8)

Księstwo Intelowskie- Rihanna feat. David Guetta - "Who's that chick"-  http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM (http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM)

Republika Wiecznego Świtu- Flyleaf- "Again"- http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/ (http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/)

Okoczia- Nickelback - "How You Remind Me"- http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n (http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n)

Republika Ludowa Siedmiogrodu- Vj Dominion feat. Ksiądz Natanek - "Posłuchałem szatana"- http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ (http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ)

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu- Mouth of Sauron " Manamanah"- http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related)

Republiki Bantu- Diamond - "Moyo wangu"- http://www.youtube.com/watch?v=d2DPJokhDb0&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=d2DPJokhDb0&feature=related)

Zjednoczone Królestwo Samundy-  Daler Mehndi- "Tunak Tunak Tun"- http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs (http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Listopad 09, 2011, 17:05:46 pm
Szanowni Państwo,

A jak mamy traktować Królestwo Sclavinii? Ich strona i forum nie działa -> http://sclavinia.com.pl/ oraz w żaden sposób nie oznajmili władz konkursu, co się stało z ich krajem i jak należy ich traktować...Z tego, co widziałem to podobno zostali włączeni do Księstwa Sarmacji jako jedna z jego dzielnic, a przecież Księstwo Sarmacji nie bierze udziału w konkursie. Proszę o wyjaśnienie kwestii Królestwa Sclavinii, bo pojawiły się wątpliwości, jak należy ich traktować.
Ponadto, nasza uwaga wynikła stąd, że jeżeli Królestwo Sclavinii w cudowny sposób by wygrało, to czy będą w stanie kontynuować ten konkurs, skoro ich dotychczasowe forum i strona główna wygasła, co jednoznacznie oznacza upadek państwa sclavińskiego i wg mnie nie mają prawa na uczestnictwo w konkursie.

Z poważaniem
(-)Markus Vilander
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 09, 2011, 17:28:55 pm
Tak. Napisanie poprawnej nazwy przez przedstawiciela państwa to już straszliwy problem. Proszę przyjąć do wiadomości, ze Ciprofloksja nie jest pępkiem świata i niektórzy mogą nie wiedziec o zmianie nazwy.

Nie przypominam sobie, abyś był stroną tego sporu, więc mówiąc kolokwialnie: spierdalaj.

Dlatego tego samego oczekujemy od innych państw, słowa
Quote
Od sierpnia Biedna Republika Ciprofloksji nie istnieje.
Nie są dla nas deklaracją, ponieważ nie mówią o zmianie nazwy i chęci udziału, a jedynie są krótką, nic nie znaczącą  informacją na temat BRC.

Zostało to już zgłoszone 18 sierpnia 2011 roku w tym wątku:
http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.msg29182.html#msg29182

Jeszcze tego samego dnia oznajmiłaś, że przyjęłaś zmianę do wiadomości i dokonałaś stosownej korekty listy uczestników.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 09, 2011, 21:53:29 pm

Zostało to już zgłoszone 18 sierpnia 2011 roku w tym wątku:
http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.msg29182.html#msg29182

Jeszcze tego samego dnia oznajmiłaś, że przyjęłaś zmianę do wiadomości i dokonałaś stosownej korekty listy uczestników.

Faktycznie, przepraszam moja pomyłka, już poprawione.


Szanowni Państwo,

A jak mamy traktować Królestwo Sclavinii? Ich strona i forum nie działa -> http://sclavinia.com.pl/ oraz w żaden sposób nie oznajmili władz konkursu, co się stało z ich krajem i jak należy ich traktować...Z tego, co widziałem to podobno zostali włączeni do Księstwa Sarmacji jako jedna z jego dzielnic, a przecież Księstwo Sarmacji nie bierze udziału w konkursie. Proszę o wyjaśnienie kwestii Królestwa Sclavinii, bo pojawiły się wątpliwości, jak należy ich traktować.
Ponadto, nasza uwaga wynikła stąd, że jeżeli Królestwo Sclavinii w cudowny sposób by wygrało, to czy będą w stanie kontynuować ten konkurs, skoro ich dotychczasowe forum i strona główna wygasła, co jednoznacznie oznacza upadek państwa sclavińskiego i wg mnie nie mają prawa na uczestnictwo w konkursie.

W związku z tym, że w Ustawą Sejmu Sarmacji z dnia 9 listopada 2011 r.
 http://prawo.sarmacja.org/akt,4940.html (http://prawo.sarmacja.org/akt,4940.html)
Królestwo Sclavinii jest prowincją Księstwa Sarmacji, a KS nie zgłosiło swojego udziału w III edycji Our Sound, co za tym idzie zostaje wykreślone.

Jeśli jeszcze ktoś ma uwagi lub jakiś problem, to proszę pisać, bo chciałabym podać aktualną listę państw biorących udział.Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 10, 2011, 00:02:04 am
Zastanawia mnie, czy ta ustawa to był li tylko akt jednostronny, czy może Sclavinia się nań zgodziła. Ale co się tyczy sprawy z Ciprofloksją - dziękuję za reakcję :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 10, 2011, 06:31:33 am
Zastanawia mnie, czy ta ustawa to był li tylko akt jednostronny, czy może Sclavinia się nań zgodziła.

No cóż w tej chwili przyznam  nie bardzo mnie to interesuje czy jest to akt jedno, cztero czu ośmiostronny...
Uchwała Sejmu Sarmacji jest jednoznaczna, a Królestwo Sclavinii nie oponuje w tej sprawie.

Zatem podaję listę państw biorących udział:

Quote
Parlandia-  Max Barskih - "ТЕРЯЮ ТЕБЯ"- http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg (http://www.youtube.com/watch?v=5h3N0-wLzLg)   

Gaudium-   Nightwish - "Amaranth"- http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu (http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQ&feature=relmfu)   

Królestwo Elderlandu- Goya i piosenka "Smak słów"-  http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=y_CxQJhlu3Y&feature=related)

Państwo Ciprofloksjańskie - "Piece Of My Hearth" J. Joplin - http://www.youtube.com/watch?v=TUr_392DXGc (http://www.youtube.com/watch?v=TUr_392DXGc)
 
Królestwo Wurstlandii- Scorpions - "White Dove"- http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related  (http://www.youtube.com/watch?v=J55bvcVUM24&feature=related)

Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu- Somadaji Adrivig - "Soomood Somood" -  http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0 (http://www.youtube.com/watch?v=uBwLN_JWhU0)

Monarchia Austro-Węgierska- Gigi D'Agostino - "The Riddle"-  http://www.youtube.com/watch?v=9DXMDzqA-UI (http://www.youtube.com/watch?v=9DXMDzqA-UI)

Królestwo Nordii-  Glittertind- "Pål sine høner"- http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8 (http://www.youtube.com/watch?v=7RuI6fwlvT8)

Księstwo Intelowskie- Rihanna feat. David Guetta - "Who's that chick"-  http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM (http://www.youtube.com/watch?v=Qz4HT0-ysZM)

Republika Wiecznego Świtu- Flyleaf- "Again"- http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/ (http://www.youtube.com/watch?v=KbdCeWoEH1U&feature=player_embedded//l/)

Okoczia- Nickelback - "How You Remind Me"- http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n (http://www.youtube.com/watch?v=1cQh1ccqu8M&ob=av2n)

Republika Ludowa Siedmiogrodu- Vj Dominion feat. Ksiądz Natanek - "Posłuchałem szatana"- http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ (http://www.youtube.com/watch?v=mIU8l_qPzAQ)

Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu- Mouth of Sauron " Manamanah"- http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=1NCZgjlMXwo&feature=related)

Republiki Bantu- Diamond - "Moyo wangu"- http://www.youtube.com/watch?v=d2DPJokhDb0&feature=related (http://www.youtube.com/watch?v=d2DPJokhDb0&feature=related)

Zjednoczone Królestwo Samundy-  Daler Mehndi- "Tunak Tunak Tun"- http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs (http://www.youtube.com/watch?v=s9qvCTdBLDs)

Przypominam!

Do 20 listopada- głosowania krajowe czas na przesłanie w(tu mowa o głosowaniach krajowych na piosenkę międzynarodową)
21 listopada- 5 grudnia wieczorem, do godziny 24.00- wyników do komisji (tu mówimy o wynikach, wyłonieniu jednej piosenki z całej listy, która zostanie zamieszczona po zebraniu wyników lokalnych)

Wyniki przesyłamy na adres
3oursound@szucs.pl

Życzę wszystkim powodzenia!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 10, 2011, 11:55:31 am
Zastanawia mnie, czy ta ustawa to był li tylko akt jednostronny, czy może Sclavinia się nań zgodziła.

No cóż w tej chwili przyznam  nie bardzo mnie to interesuje czy jest to akt jedno, cztero czu ośmiostronny...
Uchwała Sejmu Sarmacji jest jednoznaczna, a Królestwo Sclavinii nie oponuje w tej sprawie.

Paradoksalnie ma to istotne znaczenie. Bo ustawa sarmacka nie może tworzyć nowej jakości prawnej na terenie suwerennego państwa bez jej zgody. Teraz zajrzałem do tej ustawy i w wywołuje ona skutki tylko i wyłącznie na terenie Księstwa Sarmacji, nie zaś Królestwa Sclavinii. Sytuację można porównać do przykładu Mołdawii. Istnieje Mołdawia jako suwerenny byt państwowy i Mołdawia będąca jednostką samorządu terytorialnego w innym państwie sąsiednim, tj. Rumunii.

Niemniej, jeżeli lista państw w przeciągu 24h się nie zmieni, to poddam ją pod głosowanie na terenie Państwa Ciprofloksjańskiego.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Kieran Prickskytt on Listopad 12, 2011, 22:47:20 pm
(tu mówimy o wynikach, wyłonieniu jednej piosenki z całej listy, która zostanie zamieszczona po zebraniu wyników lokalnych)

Czy dobrze zrozumiałem, że państwa podają jako wynik tylko jeden utwór ? Nie punktację 12,10,8 itd ?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 13, 2011, 08:34:56 am
(tu mówimy o wynikach, wyłonieniu jednej piosenki z całej listy, która zostanie zamieszczona po zebraniu wyników lokalnych)

Czy dobrze zrozumiałem, że państwa podają jako wynik tylko jeden utwór ? Nie punktację 12,10,8 itd ?

Jest następująca punktacja:

I miejsce - 12 punktów,
II miejsce - 10 punktów,
III miejsce - 8 punktów,
IV miejsce - 7 punktów,
V miejsce - 6 punktów,
VI miejsce - 5 punktów,
VII miejsce - 4 punkty,
VIII miejsce - 3 punkty,
IX miejsce - 2 punkty,
X miejsce - 1 punkt,
pozostałe - 0 punktów.

Następnie w państwach głosujemy, przydzielając wybranemu utworowi dany punkt, np.:

Quote
Królestwo Wielkiej Wody- "Szalałaś, oj szalałaś"- 10 p.
Republika Złotego Brzasku- "Czerwone oczy z rana"- 12 p.
Chanat Stepowy- "Wiaderko pełne piasku"- 5 p.  itd. itp...

Po takim głosowaniu wyniki przesyłamy (na podany adres email w regulaminie.)

I pozostaje czekać na ostateczne ustalenia komisji.

Pozdrawiam  :)

P.S. poprawiam, gdyż pogubiłam się rano- niewyspanie.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Tomasz Sokołowicz on Listopad 21, 2011, 16:30:55 pm
Wycofuję post Miśkowicza, po raz n-ty zrobił samowolkę poniżając KT. Proszę nie zwracać uwagi na posty tego elfa. Zgłoszenie było bezprawne i spotka się po raz drugi z odpowiednimi konsekwencjami.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Martin Dorian Vilander on Listopad 21, 2011, 17:24:02 pm
Nie wiem jak się mają zasady odnośnie podwójnych występień tej edycji MSC do poprzedniego konkursu (w którym Shakira nie mogła wystąpić jako reprezentant dwóch państw), jednak strona Wurstlandii nie pochwala dublowanego wystąpienia The Scorpions, w szczególności, że wybrani zostali 2 miesiące temu przez Wurstlandczyków i zgłoszeni na czas: http://www.forum.wurstlandia.boo.pl/viewtopic.php?t=2643 (http://www.forum.wurstlandia.boo.pl/viewtopic.php?t=2643).
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Don Flaco on Listopad 21, 2011, 19:04:29 pm
Trzeba było śledzić forum, tow. Miśkowicz.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 21, 2011, 22:07:09 pm
No cóż...
Terminarz był znany od dawna, dostałam informację na pocztę od JKM Tomasza dnia 20 listopada 2011, godz. 17:47:37 I o chęci udziału Królestwa Trizondalu  ???


 Na co odpisałam:

Quote
WKM,

niestety obecnie wybieramy piosenkę międzynarodową, terminarz wygląda następująco:

Do 30września - promocja konkursu,  sprawy organizacyjne, imprezy towarzyszące (czyli zgłaszanie krajów do konkursu i inne imprezy)
Do 31 października - możliwość zgłoszenia się krajów- (czyli wewnętrzne wybory piosenek, gdzie każdy kraj sobie indywidualnie ustala terminy i sposób, a następnie zgłaszamy zwycięską piosenkę krajową)
01 października- 20 listopada- głosowania krajowe (tu mowa o głosowaniach krajowych na piosenkę międzynarodową)
21 listopada- 5 grudnia wieczorem, do godziny 24.00- czas na przesłanie wyników do komisji (tu mówimy o wynikach, wyłonieniu jednej piosenki z całej listy, która zostanie zamieszczona po zebraniu wyników lokalnych)

 

Zatem czas na zgłoszenie państwa wraz z piosenką upłynął 31 października.

Wszystko na FM jest napisane


Następnie dostałam taką odpowiedź:

Quote
WKM,

cóż, w takim razie mam zastrzeżenia do języka, stosowanego w
terminarzu, gdyż czytałem go kilka razy i wynikało, że "głosowania
krajowe" (vide głosowania do wybrania piosenki kraju) trwają do 20.
października. Pewnie stąd uszczupliła się lista uczestników. Cóż,
następnym razem będę wiedział, że trzeba prosić o "tłumaczenie" na
język, w którym jedno zdanie ma jedno znaczenie. W każdym razie
dziękuję za informację i życzę miłego wieczoru.

--
Pozdrawiam
Tomasz Czunkiewicz

Dodam jeszcze, że jak to ironicznie określacie na waszym forum, terminarz był napisaliśmy w języku suahili, zatem wasza dyplomacja jest do luftu, skoro wszystkie państwa zdołały odczytać nasz język i dotrzymać terminów, a Wy nie, to Wasze  MSZ powinno zainwestować w naukę języków obcych, bez tego możecie jeszcze nie jedną gafę dyplomatyczną strzelić.

To tyle z mojej strony.

Pozdrawiam ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Listopad 21, 2011, 23:27:23 pm
No to po takim szerszym zapoznaniu się z sprawą oficjalnie wycofuje swoją prośbę kierowaną do Samundy.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 22, 2011, 07:46:01 am
Państwa, które do tej pory przysłały wyniki głosowań finałowych

Republika Ludowa Siedmiogrodu
Królestwo Nordii
Królestwo Elderlandu
Królestwo Wurstlandii
Gaudium

Czekamy na resztę państw.

Termin minął!

Quote
Zarządzenie nr. 3 KOMISJI KONKURSOWEJ OUR SOUND SAMUNDA 2011

Ze względu na opieszałość w dostarczeniu wyników państwowych przez państwa biorące udział w  III edycji OUR SOUND organizatorzy zastrzegają możliwość niewywiązania się z ustalonego terminarza nie z własnej woli.

(-) Komisja Konkursowa

Czekamy na wyniki.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Tomasz Sokołowicz on Listopad 22, 2011, 09:21:48 am
No właśnie, czemuś są opóźnienia i u większości, a lista znacznie się uszczupliła od ubiegłej edycji.

Krzysiu, nie możesz "oficjalnie wycofać" gdyż z prawem nie masz co wycofać.

WKM, podobno w polskim v-świecie posługujemy się językiem polskim. :)

Panie Vilanderze, nie narusza to regulaminu, a "psecies byłem pierszejszy" jest argumentem małego dziecka. ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Listopad 22, 2011, 12:56:22 pm
Quote
Panie Vilanderze, nie narusza to regulaminu, a "psecies byłem pierszejszy" jest argumentem małego dziecka.

Daruj sobie takie ataki w kierunku Arcyksięcia Królestwa Wurstlandii, bo są one na poziomie przedszkola. Takich określeń możesz sobie używać np. do JKM Tomasza Sokołowicza. Jak ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem komunikatów, to ta osoba ma problem, a nie kraj, który te komunikaty wygłasza. Zacznijcie się przyznawać do swych błędów, a nie obwiniacie wszystkich wokół. To co Wy robicie, to jest właśnie godne dziecięcego zachowania.  ;) 
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Samotny Wilk on Listopad 22, 2011, 13:02:43 pm
Okoczia z opóźnieniem też wysłała wyniki :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 22, 2011, 15:04:26 pm
Z opóźnieniem? Przecież mamy czas do 5 grudnia!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Tomasz Sokołowicz on Listopad 22, 2011, 15:37:02 pm
Quote
Panie Vilanderze, nie narusza to regulaminu, a "psecies byłem pierszejszy" jest argumentem małego dziecka.
Daruj sobie takie ataki w kierunku Arcyksięcia Królestwa Wurstlandii, bo są one na poziomie przedszkola.
Poplątałeś imiona, zresztą się nie dziwię - it's the other way around. ;) Widocznie w Wurstlandii kiedy się mówi "A został zaatakowany przez B", ma się na myśli "B został zaatakowany przez A"? Bo tak wygląda z Twojego postu.

Quote
Takich określeń możesz sobie używać np. do JKM Tomasza Sokołowicza.
Sam do siebie? Nie chciałbym, z większą przyjemnością odpowiadam na Twoje żałosne inwektywy. Nie wiem jak Ty, ale ja sam z sobą nie rozmawiam. :)

Quote
Jak ktoś nie umie czytać ze zrozumieniem komunikatów, to ta osoba ma problem, a nie kraj, który te komunikaty wygłasza. Zacznijcie się przyznawać do swych błędów, a nie obwiniacie wszystkich wokół. To co Wy robicie, to jest właśnie godne dziecięcego zachowania.  ;)
Ledwie teraz wstałem z podłogi, bo naprawdę dobrze się uśmiałem czytając tą wypowiedź, którą napisała najśmieszniejsza i najmniej szanowana osoba w v-świecie. :D

Quote
Z opóźnieniem? Przecież mamy czas do 5 grudnia!
No proszę, a mówi się, że to tylko ja plączę terminy, które w tej edycji wymyślono. Chyba że nie wyczułem ironii.

Nie narzekam na organizację, proszę moich słów w taki sposób nie przyjmować. Chodzi mi jedynie o to, że warto by jednak było stosować sprawdzoną już terminologię - nie pamiętam, by takie problemy były np. w II czy nawet I edycji konkursu. :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Listopad 22, 2011, 18:08:56 pm
Idiotę możesz z siebie robić, Tomaszu. Odpisywałem do osoby posiadającej nick Tomasz Czunkiewicz, a nie Tomasz I. Zatem zdecyduj się na jeden nick, a nie zmieniasz go podczas ewentualnych zarzutów, a potem wykorzystujesz tą zmianę do wyśmiania mojej osoby. Nie wiedziałem, że tak nisko potrafisz latać. Muszę pamiętać, że rozmawiając z Tobą trzeba trzymać dosyć nisko poprzeczkę, bo przez wyżej ustawioną raczej nie przeskoczysz. Ponadto, chciałem Ciebie poinformować, że nasze wurstlandzkie rozumowanie jest bardziej poprawne niż ta litwińsko-trizondalska hipokryzja.  ;)   

Quote
Ledwie teraz wstałem z podłogi, bo naprawdę dobrze się uśmiałem czytając tą wypowiedź, którą napisała najśmieszniejsza i najmniej szanowana osoba w v-świecie.

Posłuchaj mnie słodziutki monarcho,

Rzygam na widok lukru w przeciwieństwie do Ciebie. Mnie on mdli, a Ty mógłbyś się nim obżerać w swej królewskiej izbie pomimo, że miałbyś po nim nudności. Zapamiętaj sobie tą różnicę, bo nie lubię się powtarzać. Mam jednak nadzieję, że poprawnie to zinterpretujesz.  ;)

Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Tomasz Sokołowicz on Listopad 22, 2011, 19:23:36 pm
Quote
Idiotę możesz z siebie robić, Tomaszu.
Dziękuję za zezwolenie, ale wolę robić go z ciebie - co prawda nie widzę w tym potrzeby, sam z siebie go robisz. :)

Quote
Odpisywałem do osoby posiadającej nick Tomasz Czunkiewicz, a nie Tomasz I. Zatem zdecyduj się na jeden nick, a nie zmieniasz go podczas ewentualnych zarzutów, a potem wykorzystujesz tą zmianę do wyśmiania mojej osoby.
Ależ oczywiście, jest to spisek! Tylko marzę cię skompromitować. A teraz do v-młodych skierowuję: Tomasz Czunkiewicz to jestem ja i jest to moje byłe v-imię. To był stary MÓJ nick, którego zapomniałem zmienić i nie miałem na celu cię "wyśmiać". Jak już powiedziałem wyżej, robisz to sam i nie ma potrzeby, bym ci w tym pomagał, świetnie z tym radzisz.

Quote
Nie wiedziałem, że tak nisko potrafisz latać.
O, znów zwracasz się do siebie? A myślałem że już rozmawialiśmy o tym, że jeśli czujesz potrzebę porozmawiania z jedyną osobą, która cię uznaje za normalnego, to rób to u siebie, a nie na forach publicznych. ;)

Quote
Muszę pamiętać, że rozmawiając z Tobą trzeba trzymać dosyć nisko poprzeczkę,
Dobrze, przyzwyczaiłem się, kiedy rozmawiasz sam do siebie, ale pierwszy raz napotykam byś za mnie tworzył zdanie, które powinienem skierować do ciebie. :o

Quote
Ponadto, chciałem Ciebie poinformować, że nasze wurstlandzkie rozumowanie jest bardziej poprawne niż ta litwińsko-trizondalska hipokryzja.
1. Naucz się czytać ze zrozumieniem, chłopcze. Nikt nigdy ani razu nie wyśmiewał u nas Wurstlandii ani jej obywateli. Wyśmiewany jesteś tylko i wyłącznie ty, zresztą jak i we wszystkich innych cywilizowanych państwach wirtualnych. ;)
2. Właśnie potwierdziłeś swoje niskie loty i arogancję, ale to nic nowego.
3. O, sądzenie że jedne narody są lepsze od innych, przy czym porównując Polaka do Polaka? Niezła hipokryzja. :D

Quote
Rzygam na widok lukru w przeciwieństwie do Ciebie. Mnie on mdli, a Ty mógłbyś się nim obżerać w swej królewskiej izbie pomimo, że miałbyś po nim nudności. Zapamiętaj sobie tą różnicę, bo nie lubię się powtarzać. Mam jednak nadzieję, że poprawnie to zinterpretujesz.
O, znów próbujesz udawać mądrego. :D Zrób to jeszcze raz, proszę cię - dzięki tobie mam dziś naprawdę świetny humor. :D

I Markusie, odzwyczaj się w każdej dyskusji, nawet dotyczącej konkursu muzycznego, wypatrywać spiski przeciwko twej nieskazitelnej i najwyższej władzy, skierowywać dyskusję o tym, że jesteś rzekomo lepszy, niż wszyscy pozostali tu zebrani i udawać mądrego - marnie to ci się udaje, a w dodatku polepszasz własne rekordy w żałosności. :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Arkadiusz von Wettyn on Listopad 22, 2011, 20:23:11 pm
Towarzysze,

Może utworzyć trzeba osobny dział dla kłótni tow. Markusa z innymi?
Bez obrazy ale zdarzają się dosyć często i to w nieodpowiednich wątkach.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 22, 2011, 22:01:55 pm
Może utworzyć trzeba osobny dział dla kłótni tow. Markusa z innymi?

Ja bym w ogóle oddzielne forum dla niego utworzył.

Nawiasem, to Tomasz I mnie natchnął. Ciekawe, ile osób będzie zaskoczonych tym co za chwilę zrobię ;D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Ludwik Bourbon on Listopad 22, 2011, 22:11:29 pm
Może utworzyć trzeba osobny dział dla kłótni tow. Markusa z innymi?

Ja bym w ogóle oddzielne forum dla niego utworzył.

Nawiasem, to Tomasz I mnie natchnął. Ciekawe, ile osób będzie zaskoczonych tym co za chwilę zrobię ;D

Obwieścisz światu, że jednak masz wacka? :P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Listopad 22, 2011, 22:16:55 pm
Panowie, proszę tylko nie tu takie dyskusje :D
Nie obchodzi  mnie kto zaczął kto rozwinął i kto zakończy.
Jeśli ktoś kogoś chce "zjechać" to zapraszam na inne forum.
Nie zaśmiecać mi tu sfery kulturalnej!!;]
Chciałabym swobodnie odczytać wyniki konkursu a nie odczytywać za każdym krokiem waszych sarkazmów itp;]
Wiec bądzcie tacy mili, i zakończcie ta bezsensowną pogawędkę.^^
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 22, 2011, 22:17:41 pm
Z opóźnieniem? Przecież mamy czas do 5 grudnia!

Zapraszam tu:
http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.250.html (http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.250.html)

No właśnie, czemuś są opóźnienia i u większości, a lista znacznie się uszczupliła od ubiegłej edycji.


Nie znam przyczyny opóźnień, a co do skąpej listy, no cóż nikogo zmusić nie można.


WKM, podobno w polskim v-świecie posługujemy się językiem polskim. :)


Właśnie, zatem u kogoś szwankuje czytanie ze zrozumieniem.

To tyle z mojej strony, wszelkie informacje są zawarte w tym temacie i zapewniam iż są czytelne o czym świadczą terminowe zgłoszenia niektórych państw.
Trzeba było czytać i pytać w razie wątpliwości, a w chwili obecnej jest już zbyt późno na to.


Chodzi mi jedynie o to, że warto by jednak było stosować sprawdzoną już terminologię - nie pamiętam, by takie problemy były np. w II czy nawet I edycji konkursu. :)

Nigdy nie było ustalane, że terminologia jest jednolita dla wszystkich edycji, co do problemów, to do tej pory (do pretensji z Trizondalu) nie miałam sygnału by takowe były.
Zatem proszę nie siać paniki i zaprzestać tworzyć zamieszanie budząc niezdrowe emocje...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 22, 2011, 23:39:38 pm
Z opóźnieniem? Przecież mamy czas do 5 grudnia!

Zapraszam tu:
http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.250.html (http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.250.html)

Pozwolę sobie na cytat:

Quote
Do 20 listopada- głosowania krajowe czas na przesłanie w(tu mowa o głosowaniach krajowych na piosenkę międzynarodową)
21 listopada- 5 grudnia wieczorem, do godziny 24.00- wyników do komisji (tu mówimy o wynikach, wyłonieniu jednej piosenki z całej listy, która zostanie zamieszczona po zebraniu wyników lokalnych)

Interesujący nas fragment oznacza, że termin upływa 5 grudnia wieczorem, a konkretniej do 24.00. Wtedy też jest czas na przesłanie wyników do komisji. Jakkolwiek głosowania krajowe się zakończyły, nie oznacza to, że trzeba tego dnia przesłać wyniki. Termin jest jasno sprecyzowany.

Quote
To tyle z mojej strony, wszelkie informacje są zawarte w tym temacie i zapewniam iż są czytelne o czym świadczą terminowe zgłoszenia niektórych państw.
Trzeba było czytać i pytać w razie wątpliwości, a w chwili obecnej jest już zbyt późno na to.

Problem w tym, że zwrot, iż w terminie do 5 grudnia wieczorem, do godz. 24 nie budzi żadnych wątpliwości. To nawet nie jest zwrot dwuznaczny, by ktokolwiek miałby się nad tym pochylać.

Ale dla celów eksperymentu myślowego, przyjmijmy wykładnię, że mamy do 20 grudnia zorganizować głosowanie i wysłać wyniki. Nie widzę tutaj czasu na opracowanie tych wyników. Ad impossibilia nemo obligatur.

Nie wiem, jaki jest cel zamętu sianego przez komisję i nawet nie chcę wiedzieć. Wyniki zostaną przysłane w terminie, który został wyznaczony, a zatem najpóźniej 5 grudnia wieczorem.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 23, 2011, 06:10:31 am
Quote
Wyniki zostaną przysłane w terminie, który został wyznaczony, a zatem najpóźniej 5 grudnia wieczorem.

Dostałam wczoraj wieczorem Wasze wyniki, za które dziękuję  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Tomasz Sokołowicz on Listopad 23, 2011, 15:33:30 pm
Quote
Nawiasem, to Tomasz I mnie natchnął. Ciekawe, ile osób będzie zaskoczonych tym co za chwilę zrobię ;D
Zostałem zaintrygowany. :D

Quote
Nie zaśmiecać mi tu sfery kulturalnej!!;]
Właśnie też o to apeluję. :)

Quote
Nigdy nie było ustalane, że terminologia jest jednolita dla wszystkich edycji
Jeśli się wprowadza nową, to warto wprowadzać terminy niedwuznaczne. ;)

Quote
co do problemów, to do tej pory (do pretensji z Trizondalu) nie miałam sygnału by takowe były.
A moim zdaniem właśnie nienadesłanie przez tak duży procent krajów wyników i post p. Eleny/Euskadiego, to i jest ten sygnał.

Quote
Właśnie, zatem u kogoś szwankuje czytanie ze zrozumieniem.
Czy czytanie ze zrozumieniem to interpretowanie słowa "krajowe" jako "międzynarodowe"?

Ze swojej strony kończę dyskusję, gdyż nie sądzę, że jest odpowiedni czas być coś zmieniać czy o coś się kłócić. :) Trudno się mówi i tyle, nie kontynuujmy szukania winnych.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 23, 2011, 16:08:20 pm
Quote
Wyniki zostaną przysłane w terminie, który został wyznaczony, a zatem najpóźniej 5 grudnia wieczorem.

Dostałam wczoraj wieczorem Wasze wyniki, za które dziękuję  ;)

To cudownie. A kto je wysyłał? Bo na pewno nie ja :D

Quote
Nigdy nie było ustalane, że terminologia jest jednolita dla wszystkich edycji
Jeśli się wprowadza nową, to warto wprowadzać terminy niedwuznaczne. ;)

To nie jest kwestia dwuznaczności terminów. Ich znaczenie jest oczywiste. Problemem jest kwestia przekazania informacji w taki sposób, by została ona zrozumiana zgodnie z intencją nadawcy. Tak jak pisałem wyżej - nikt nawet nie dopytywał o co może chodzić, albowiem to sformułowanie było oczywiste.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Martin Dorian Vilander on Listopad 24, 2011, 00:15:52 am
Panie Vilanderze, nie narusza to regulaminu, a "psecies byłem pierszejszy" jest argumentem małego dziecka. ;)
Jeżeli Wasza Królewska Mość nie dostrzega konfliktu w reprezentowaniu dwóch państw przez jeden zespół, to wykazuje WKM wyjątkowy brak racjonalnego myślenia. Również w poprzedniej edycji regulamin nie zawierał wytycznych odnośnie dublowania wykonawców, jednakże doszło do konfliktu który rozwikłać musiała komisja. W takim wypadku wzięto pod uwagę pierwszeństwo zgłoszenia i apelowano do kraju nr 2 o zmianę reprezentanta. Może przez ograniczenia Waszej królewskiej Mości w racjonalnym myśleniu uważane jest to za dziecinne uzasadnianie, nie wnikam w to, lecz de facto argument "kto pierwszy ten lepszy" został wzięty pod uwagę przy rozwiązaniu tego typu sporu, na co powołałem się w poprzednim poście. Na szczęście w przypadku Scorpions'ów do konfliktu nie doszło, niemniej szkoda, że Trizondal nie mógł w ogóle wystąpić w konkursie.

Pozdrawiam.

Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Listopad 28, 2011, 07:59:27 am
Quote
Zarządzenie nr. 4 KOMISJI KONKURSOWEJ OUR SOUND SAMUNDA 2011

Ze względu na opieszałość w dostarczeniu wyników państwowych przez państwa biorące udział w  III edycji OUR SOUND organizatorzy ogłaszają ostateczny termin zgłoszenia propozycji utworu międzynarodowego, a jest to czas do dnia 1 grudnia 2011 roku.
W przypadku nie zgłoszenia wyników losowania w danym państwie na piosenkę międzynarodową, takie państwo zostaje zdyskwalifikowane, a punkty mu przydzielone przez inne państwa wraz z usunięciem państwa przestają obowiązywać (istnieć).

(-) Komisja KonkursowaPaństwa, które do tej pory przysłały wyniki głosowań finałowych:

Republika Ludowa Siedmiogrodu
Nordia
Elderland
Królestwo Wurstlandii
Gaudium
Okoczia
Ciprofloksja
Monarchia Austro-Węgierska
Republika Wiecznego Świtu
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
Zjednoczone Królestwo Samundy

Na te państwa czekamy:

Parlandia
Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu
Księstwo Intelowskie
Republiki Bantu

W dniu 1 grudnia 20011 roku komisja konkursowa zamyka możliwość nadsyłania zgłoszeń.


Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Listopad 28, 2011, 13:03:21 pm
Tylko piętnaście państw bierze udział w imprezie? I do tego 5 może zostać za chwilę zdyskwalifikowanych? Smutny znak naszych czasów.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Listopad 28, 2011, 22:29:45 pm
W tym roku impreza ta nie jest owocna.
Ludzie są bierni co do niej.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Grudzień 04, 2011, 15:49:17 pm
Państwa biorące udział w gali finałowej III edycji Our Sound:


Republika Ludowa Siedmiogrodu
Nordia
Elderland
Królestwo Wurstlandii
Gaudium
Okoczia
Ciprofloksja
Monarchia Austro-Węgierska
Republika Wiecznego Świtu
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu
Republiki Bantu
Zjednoczone Królestwo Samundy

Państwa poniżej wymienione zostały zdyskwalifikowane zgodnie z Zarządzenie nr. 4 KOMISJI KONKURSOWEJ OUR SOUND SAMUNDA 2011
http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.280.html (http://forum.mikronacje.info/index.php/topic,1478.280.html)

Parlandia
Socjalistyczna Republika Ludowa Czarnokrajestanu
Księstwo Intelowskie

Zgodnie z terminarzem na dzień 10 grudnia przewidziany jest oficjalny finał III edycji  Our Sound oraz ogłoszenie wyników, szczegóły niebawem.
Obecnie trwa liczenie głosów.

 
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Grudzień 04, 2011, 16:56:03 pm
Za czasów Austro-Węgier było lepiej.  :D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Grudzień 04, 2011, 19:53:41 pm
Za czasów Austro-Węgier było lepiej.  :D

Być może  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Grudzień 05, 2011, 23:46:06 pm
Po prostu za szybko wystartowaliście. Co rok byłoby najlepiej.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Franciszek Józef II on Grudzień 07, 2011, 13:26:39 pm
Ja się nie wtrącam w samundyjską organizację, bo moim zdaniem to nie ma nic do rzeczy.

Nie czarujmy się, Our Sound nigdy nie będzie konkursem porywającym szerokie rzesze fanów, tak jak go próbowano wykreować.

Nie znam się na realnych konkursach Eurowizji - nigdy zresztą ich chyba nie oglądałem. Ale u nas wygląda to tak, że chcąc ocenić utwory, słuchamy piętnastu bardzo różnej jakości piosenek. Sam doświadczam też problemu dość słabego łącza internetowego, który na pewno jest udziałem pewnej (może i dużej) części obywateli Mkroświata. Nikomu zwyczajnie nie będzie się chciało głosować na gotowe piosenki, które często nawet specjalnie się nie wyróżniają i tylko w kilku przypadkach mogą świadczyć o charakterze danego kraju i mieć z nim jakiś związek - jak na przykład piosenka reprezentująca Austro-Węgry w pierwszej edycji czy piosenki reprezentujące np. Samundę.

W większości nie są to wybitne utwory, a słuchanie godziny muzyki, czy - w tym przypadku - kakofonii utworów różnego sortu, by potem jeszcze oceniać, co jest lepsze, wydaje się być udręką większą od uspokajania dążeń serbskich nacjonalistów.

O ile nie jestem przeciwny samemu konkursowi - jak jest, to w porządku, póki będą chętni nie można im przecież zabraniać tej zabawy - o tyle na pewno nie będzie on interesował szerokich "mas" we wszystkich państwach - i po prostu nie oczekiwałbym tego, niezależnie od tego, czy organizuje go Samunda czy jakiś inny kraj.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Robert Dąbski on Grudzień 07, 2011, 23:45:41 pm
Ja tylko raz oglądałem finały Eurowizji.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Grudzień 10, 2011, 08:09:20 am
Zapraszamy na oficjalne ogłoszenie wyników III edycji Our Sound w niedzielę, tj. 11 grudnia 2011 roku na czat pod adresem
http://s1.polchat.pl/index.php?_room=samunda&Itemid=56 (http://s1.polchat.pl/index.php?_room=samunda&Itemid=56)
lub wejście ze strony
http://www.samunda.ayz.pl
Godzina rozpoczęcia to 20.30.

Zapraszamy.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Grudzień 10, 2011, 10:09:41 am
Dziękujemy na zaproszenie! Postaram się przybyć...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Grudzień 10, 2011, 11:12:24 am
Już nie mogę się doczekać.Postaram się przybyć.
Mam nadzieję że wyniki zaskoczą wszystkich; może będzie jakaś mała adrenalinka .
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Meisande V Gvandoya on Grudzień 11, 2011, 21:14:57 pm
Finał III edycji Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest

WYNIKI GŁOSOWAŃ


Republika Ludowa Siedmiogrodu  1,  4, 12, 1= 18
Nordia  4, 2, 10, 10, 10, 10, 6, 6, 8=  66
Elderland  7, 4, 2, 1, 2, 5, 4= 25
Królestwo Wurstlandii   7, 12, 12, 7, 8, 4, 8, 8= 86
Gaudium   5, 5, 4, 12, 8, 12, 8, 5, 1=  60
Okoczia   10, 10, 10, 10, 12, 12, 7, 10, 4, 10, 10=  105
Ciprofloksja   3, 8, 6, 12, 12, 7, 4, 10, 10=  72
Monarchia Austro-Węgierska  7, 6, 5, 4, , 8, 6, 8, 3, 12=  59
Republika Wiecznego Świtu  3, 3, , 7, 2, 2,=  26
Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu   12, 3, 4, =  19
Republiki Bantu  2, 7, 12, 8, 3, 12, 7, =  51
Zjednoczone Królestwo Samundy   5, 4, 6, 6, 8, 7, 3, 3, 2, =  44


Ogólne wyniki

1. Okoczia- 105
2. Królestwo Wurstlandii-  86
3. Ciprofloksja- 72
4. Nordia- 66
5. Monarchia Austro-Węgierska, Gaudium- 59
6. Republiki Bantu- 51
7.  Zjednoczone Królestwo Samundy- 44
8. Republika Wiecznego Świtu- 26
9. Elderland- 25
10.Zjednoczone Socjalistyczne Królestwo Hirshbergii i Weerlandu- 19
11.  Republika Ludowa Siedmiogrodu- 18
12. Czarnokrajestan- 1


Gratulujemy Okoczii!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Samotny Wilk on Grudzień 11, 2011, 23:30:34 pm
W imieniu Szoszoinów bizoniaście dziękuję za oddane głosy. 
Cieszymy się z wygranej i już dziś zapraszamy na 4 edycję konkursa Our Sound na Okoczi!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Grudzień 12, 2011, 02:12:39 am
Raz jeszcze Wam gratuluję, lecz ślę do Was gorącą prośbę, abyście nie organizowali kolejnej edycji po 2-3 miesiącach, tylko po jakiś minimum 8-10 miesiącach od tego konkursu, a najlepiej za rok.  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Arkadiusz von Wettyn on Grudzień 12, 2011, 20:12:34 pm
Wyjątkowo popieram!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Samotny Wilk on Grudzień 13, 2011, 23:07:49 pm
Cieszę się, że zgoda panuje... bo ostatnio  niektórzy błotem się tu obrzucali... ;)

A po wstępowych rozmowach ustaliliśmy, że nowa edycja konkursu odbędzie się najwcześniej w czerwcu przyszłego roku... choć to dopiero plany. Mamy nadzieję, że konkurs Our Sound nie będzie kolibrował z Euro 2012 ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Markus Vilander on Grudzień 14, 2011, 14:27:09 pm
Czasem warto się trochę pokłócić :P A tak poza tym, to cieszę się z takiej decyzji.  ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Kwiecień 09, 2012, 19:16:09 pm
Mam pytanie do Okoczii czy termin czerwcowy nadal jest aktualny bo w sumie można do tego czasu rozpocząć preselekcje. Przy okazji Trizondal potwierdza udział w konkursie :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Cristian I Flachbett on Kwiecień 10, 2012, 10:58:22 am
W imieniu Victorii również potwierdzam udział!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Kieran Prickskytt on Kwiecień 18, 2012, 00:47:21 am
Wstępnie stwierdzam, że Gaudium weźmie udział jeśli tylko otrzyma konkretny terminarz. Tak czy inaczej, już myślimy...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: William Dunkled on Maj 01, 2012, 15:46:23 pm
W imieniu Brytanii potwierdzam nasz udział
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Maj 27, 2012, 10:27:29 am
Wybaczcie przyjaciele, ale niestety konkurs nie odbędzie się w czerwcu.
Razem z Okoczią postaram się, ze wszelkich sił przesunąć go na lipiec, bądź termin, który pasuje bardziej Wam. Wszyscy wiemy, że czas od lipca do września jest czasem wyjazdów i nieobecności.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Maj 27, 2012, 17:24:16 pm
Może lepiej by było po prostu przesunąć go na jesień?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Maj 28, 2012, 15:58:33 pm
Napisałem.
Wstępny termin - lipiec.
Jeśli wakacje nie pasują z powodu wyjazdów, możecie zgłosić tutaj bądź na maila bysiek@nastek.eu a wtedy weźmiemy to pod uwagę.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Maj 30, 2012, 19:28:09 pm
Nie tyle mi nie pasują z powodu wyjazdów, co podejrzewam, że może być ogólny problem z przeprowadzeniem konkursu - na wakacjach we wszystkich krajach aktywność przynajmniej trochę maleje, czasem nawet bardziej niż trochę :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Maj 31, 2012, 14:56:57 pm
No więc na jesień Okoczia przyszykuje Our Sound.
Większej obsuwy nie przewidujemy ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Maj 31, 2012, 20:27:59 pm
Ale żeby później nie było na mnie, że to przeze mnie jesienią, ja tylko zaproponowałem ;D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Maj 31, 2012, 20:44:32 pm
Domniemam, że raczej będzie na organizatorów ;P
No, ale w sumie masz rację. Od dawna wiadomo, że czas letni to czas snu ;P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Hewret von Thorn on Czerwiec 09, 2012, 17:41:08 pm
I co z Our Sound w Okoczii? Zero posłuchu?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Nadia on Czerwiec 10, 2012, 13:15:59 pm
No więc na jesień Okoczia przyszykuje Our Sound.
Mamy początek czerwca.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Lipiec 24, 2012, 23:48:15 pm
No... To wybaczcie, ale gadałem z Samotnym i uznaliśmy, że póki co nie ma sensu ciągnąć tej zabawy.
Jako, że niejako odsunęliśmy się od Okoczii nie możemy też zorganizować Our Sound'a, chociaż bardzo chcieliśmy... Prawdopodobnie doprowadziliśmy do ogromnej obsuwy...
Tak więc, chciałbym zaproponować, aby Our Sound zostało zorganizowane przez państwo, które zajęło drugie miejsce ... (Wurstlandia)...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Nadia on Lipiec 25, 2012, 08:09:18 am
Ha, grunt to szczerość. Chwała Wam za to, że umiecie się przyznać do słabości, zaproponować inne rozwiązanie, i w dodatku zostawić dość czasu żeby można było je wdrożyć.
Właśnie zebrałeś dużego plusa w moim osobistym rankingu...
Co do propozycji przekazania organizacji Królestwu Wurstlandii, jak najbardziej popieram! Niezależnie od nieco kontrowersyjnego stylu, w jakim Grillgerat prowadzi politykę zagraniczną, jest to na pewno państwo aktywne, które jest w stanie sprostać wyzwaniu :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Lipiec 26, 2012, 10:34:57 am
Sądzę, że nie jest to słabość, tylko trzeźwe myślenie. Widocznie Okoczia boryka się z problemami, więc rozsądnie zdecydowała się wycofać z organizowania, aby nie opóźniać zabawy.To moje zdanie.

Jeśli Okoczia przekazuje nam "pałeczkę" do Our Sound, z chęcią ją przyjmiemy.Oczywiście sprostamy wyzwaniu.

Mam pytanie, do WE Nadii, o co konkretnie chodzi z tą polityką zagraniczną w Grillerat, co było na myśli ?  :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Einar on Lipiec 26, 2012, 12:12:48 pm
Quote
Mam pytanie, do WE Nadii, o co konkretnie chodzi z tą polityką zagraniczną w Grillerat, co było na myśli ?
Pani Nadia chyba dawno w Wurstlandii nie była i pamięta jeszcze politykę poprzedniego monarchy, która nie cieszyła się specjalnym uznaniem przez państwa ościenne ;) Teraz się trochę zmieniło :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Lipiec 26, 2012, 15:23:07 pm
Aaaa~~ jeśli o tym mowa to rozumiem. :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Nadia on Lipiec 27, 2012, 00:06:45 am
Ano, nie miałam przyjemności. Jakoś służba nie rzuciła w tym kierunku, a i nikt nie zapraszał  :P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Lipiec 27, 2012, 12:36:17 pm
A zatem... serdecznie zapraszam do Królestwa Wurstlandii.
Wizyta gości zagranicznych zawsze mile widziana.
Zapraszam tym bardziej,iż uwielbiam klimat rosyjski. :)

Zadam oficjalne pytanie do Okoczii.
Czy w pełni się zgadzacie, aby następne wydanie Our Sound było organizowane przez mikronację , która zajęła drugie miejsce.. ?

 Nie chce spamować więc dodam w edycji.
Jeśli Okoczia, zdecyduję się sama poprowadzić konkurs,  jako osoba ciekawa mikroświata, z chęcią pomogę w organizacji.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Lipiec 27, 2012, 12:54:11 pm
Jesteśmy w pełni świadomi i chętni oddać organizację konkursu Wurstlandii.
Jedna czy dwie osoby sobie nie poradzą ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Lipiec 27, 2012, 13:38:46 pm
Proszę mi uwierzyć, że nawet jedna osoba w pełni zaangażowana, i lubiąca to robić, poradziła by sobie.

W imieniu całego Królestwa, chciałabym bardzo podziękować za przekazanie nam organizacji. :)
Sądzę, ze Teraz będziemy pomału  się szykować, aby na początku 2013 roku odbył się konkurs.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Lipiec 27, 2012, 13:56:42 pm
Problem tkwi w tym, że brak mi chęci od dawna. Stąd taka a nie inna decyzja.

Cieszy mnie natomiast zgoda Wasza i czekam na efekty pracy ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Lipiec 30, 2012, 13:16:27 pm
Sądzę, ze Teraz będziemy pomału  się szykować, aby na początku 2013 roku odbył się konkurs.

Lol, dopiero?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Lipiec 30, 2012, 16:03:19 pm
Sądzę, ze Teraz będziemy pomału  się szykować, aby na początku 2013 roku odbył się konkurs.

Lol, dopiero?

Nasza wina :P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Sierpień 07, 2012, 16:55:11 pm
A nie może strona Wurstlandzka tego konkursu zorganizować wcześniej dajmy na to w listopadzie ?
W każdym razie już za tydzień (dokładniej 14 sierpnia) zostanie wybrana pierwsza konkursowa piosenka a wybierze ją Trizondal który obecnie głosuje w preselekcjach za które to odpowiadam w tym kraju :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 07, 2012, 16:57:27 pm
Np. w październiku? Po co mamy pół roku czekać? Na co? Na trzęsienie ziemi?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Sierpień 07, 2012, 17:17:48 pm
Zgadzam się z przedmówcą. Myślę że wystarczająco się naczekaliśmy przez Okoczię więc teraz pora wziąć się do pracy i zorganizować jak już wspomnieliśmy z przedmówcą w październiku lub listopadzie kolejną edycje :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Nadia on Sierpień 07, 2012, 17:32:11 pm
A może w przyszły czwartek?
Ludzie, dajcie im to przemyśleć, bo się skończy jak brytyjski konkurs tańca :D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Sierpień 07, 2012, 17:55:54 pm
W imieniu Wurstlandii pozwolę sobie wypowiedzieć się.
Co nie coś wiem, jak kończy się szybkie organizowanie jakiś inicjatyw w mikroświecie (w internecie).
Sądzę , że w KW nie problem jest to zrobić w szybkim tempie, ale zwróćmy uwagę na inne państwa.
To , że kilka mikronacji jest już gotowa (z czego się bardzo cieszę), to nie oznacza, że reszta też szybko się "ogarnie", przecież każdy z nas jest uzależniony od łącza internetowego.
Skoro tak, Szanowne Państwo stawia sprawę, proponuję wstępnie powiedzieć, aby w drugiej połowie października oficjalnie rozpocząć  następną edycję OS. Czy to Państwa  satysfakcjonuje ?


Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Sierpień 07, 2012, 18:43:54 pm
Mnie to satysfakcjonuje pod warunkiem iż obecnie realizowany przeze mnie wybór Trizondalu będzie dopuszczony do rywalizacji :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Sierpień 07, 2012, 20:10:31 pm
Zróbcie sobie preselekcje selekcji p. Krzychu. A tak poważnie kogo obchodzi kiedy macie oficjalne wybory?
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Sierpień 07, 2012, 21:30:29 pm
To miłe, że Trizondal sam wybiera czas preselekcji :P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 08, 2012, 13:28:59 pm
Co nie coś wiem, jak kończy się szybkie organizowanie jakiś inicjatyw w mikroświecie (w internecie).

A ja wiem, jak się kończy przewlekłe organizowanie czegokolwiek..

To , że kilka mikronacji jest już gotowa (z czego się bardzo cieszę), to nie oznacza, że reszta też szybko się "ogarnie", przecież każdy z nas jest uzależniony od łącza internetowego.

No bo miesiąc to aż za mało czasu by znaleźć jakiś niebolący w uszy utwór, a najlepiej kilka, pozwolić ludziom wybrać ten, który jest najmniej obleśny, a potem stworzyć listę, którą się rzuci do innych państw.

Skoro tak, Szanowne Państwo stawia sprawę, proponuję wstępnie powiedzieć, aby w drugiej połowie października oficjalnie rozpocząć  następną edycję OS. Czy to Państwa  satysfakcjonuje ?

Połowa września będzie wystarczająca.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Sierpień 08, 2012, 15:13:40 pm
Quote
A ja wiem, jak się kończy przewlekłe organizowanie czegokolwiek..
Jest mi niezmiernie miło, że Pan to wie. Jak pańska mikronacja będzie organizować OS, to wtedy niech się Pan wykaże.....

Quote
No bo miesiąc to aż za mało czasu by znaleźć jakiś niebolący w uszy utwór, a najlepiej kilka, pozwolić ludziom wybrać ten, który jest najmniej obleśny, a potem stworzyć listę, którą się rzuci do innych państw.
Quote
Połowa września będzie wystarczająca.

To, że Pan siedzi godzinami w internecie, a na dodatek spamuje na tym forum, to nie oznacza, że każdy tak robi.
Przypominam, że w  mikronacjach są osoby, które  w prawdziwym życiu, maja rodzinę, pracę, słaby dostęp do internetu, obowiązki
wobec swoich najbliższych, działają w innych organizacjach ......
Dla nich miesiąc to jak tydzień. Więc niech Pan na ten temat się już nie wypowiada i nie kwestionuje decyzji innych osób.
Każdy ma szanse zagłosować, więc każdemu trzeba ją dać.
Wrzesień...taaa..... Takie komentarze sobie Pan zachowa. Więcej nie mam nic do powiedzenia. Choć wiem, że Pan się nie oprze i nie wytrzyma, aby mnie nie skomentować, aby obronić swoje stanowisko, albo starając się mnie zbłaźnic.Niestety i to Panu nie wychodzi.^^
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 08, 2012, 15:54:55 pm
Quote
A ja wiem, jak się kończy przewlekłe organizowanie czegokolwiek..
Jest mi niezmiernie miło, że Pan to wie. Jak pańska mikronacja będzie organizować OS, to wtedy niech się Pan wykaże.....

Najzabawniejsze jest w tym wszystkim to, że to wy sami chcieliście organizować zamiast Okoczii. A teraz, gdy wszyscy kiwnęli głową, niczym kukła z komisji podczas losowania lotto, to strzelacie fochy :D

Quote
No bo miesiąc to aż za mało czasu by znaleźć jakiś niebolący w uszy utwór, a najlepiej kilka, pozwolić ludziom wybrać ten, który jest najmniej obleśny, a potem stworzyć listę, którą się rzuci do innych państw.
Quote
Połowa września będzie wystarczająca.

To, że Pan siedzi godzinami w internecie, a na dodatek spamuje na tym forum, to nie oznacza, że każdy tak robi.
Przypominam, że w  mikronacjach są osoby, które  w prawdziwym życiu, maja rodzinę, pracę, słaby dostęp do internetu, obowiązki
wobec swoich najbliższych, działają w innych organizacjach ......

No to chujowe mają życie, skoro w pracy muszą pracować, niańczą rozdarte bachory, na dobry internet ich nie stać i jeszcze nie potrafią zarządzać czasem. Ale jak już mówiłem, sami chcieliście organizować :D

Dla nich miesiąc to jak tydzień. Więc niech Pan na ten temat się już nie wypowiada i nie kwestionuje decyzji innych osób.
Każdy ma szanse zagłosować, więc każdemu trzeba ją dać.

No tak, najlepiej niech głosowania do preselekcji trwają miesiąc, a potem liczenie głosów z dziesięć dni. Potem jeszcze miesiąc na głosowanie nad utworami, a potem, specjalnie dla szanownej komisji, dodatkowe trzy tygodnie na podliczenie głosów. Nie bądź śmieszna. Nie widzę w ogóle problemu w tym, by nawet już teraz ogłosić rozpoczęcie konkursu, tak by powoli zaczęto wybierać własne piosenki. Do tego chyba nie potrzeba nie wiadomo jak wielkiego zaangażowania pleno titulo komisji? ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Nadia on Sierpień 08, 2012, 17:14:39 pm
Uuu... Poczułam oddech Markusa na karku czytając Pani wypowiedź...
Duchu, jeśli jesteś z nami, zapukaj dwa razy...


Jeśli Cię nie ma, zapukaj 3 razy :D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 08, 2012, 18:05:22 pm
Żeby tylko zamiast Markusa nie odpowiedział nam Volksgeist :D
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Sierpień 08, 2012, 18:51:34 pm
Zgadzam się z moim przedmówcą odnośnie rozpoczęcia konkursu już teraz - kraje dostaną 2 miesiące na preselekcje a potem zgodnie z planowanym przez Wurstlandię terminem rozpocznie się faza centralna :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Sierpień 08, 2012, 19:48:33 pm
To Okoczia zaproponowała organizację Wurstlandii, oni propozycję przyjęli bo się im należy za drugie miejsce...

Zamiast się tak wydzierać... Poczekajcie?
Wywieranie presji i przekrzykiwanie się i tak niczego nie da/rozwiąże (wybrać odpowiednie).

I przypominam, po organizacji przez Samundę kilka osób narzekało, że za szybko wystartowali... Teraz, że Wurstlandia za późno startuje...
Weźcie się dobrze wyśpijcie, napijcie kawy i zastanówcie jaki sens mają powyższe posty? ;P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 08, 2012, 20:30:46 pm
Weźcie się dobrze wyśpijcie, napijcie kawy i zastanówcie jaki sens mają powyższe posty? ;P

No taki, że wbrew temu co chciałbyś sądzić, to opinia publiczna na tym forum nie jest jakimś jednym i kolektywnym ciałem z jednym umysłem i jedną opinią i na Samundę narzekać mogły inne osoby, niż teraz narzekają na Wurstlandię.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Sierpień 09, 2012, 00:08:00 am
Nie zmienia to faktu, że głośniej krzyczeli 'za wcześnie' od Waszego 'za późno', Towarzyszu.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Nadia on Sierpień 09, 2012, 13:16:39 pm
A na damski chwost wy się macie Miśkowicz zgadzać na terminy? Ogranizuje Wurstlandia, i niech Wurstlandia organizuje po swojemu. A jak wiecie lepiej, jak Wurstlandia organizować powinna, to furda, o obywatelstwo prosić i do organizacji się zgłaszać, ot co!
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 09, 2012, 13:44:36 pm
Nie zmienia to faktu, że głośniej krzyczeli 'za wcześnie' od Waszego 'za późno', Towarzyszu.

I co w związku z tym?

A na damski chwost wy się macie Miśkowicz zgadzać na terminy? Ogranizuje Wurstlandia, i niech Wurstlandia organizuje po swojemu. A jak wiecie lepiej, jak Wurstlandia organizować powinna, to furda, o obywatelstwo prosić i do organizacji się zgłaszać, ot co!

A to akurat proste. Miśkiewicz lubi czuć się osobiście zaangażowany.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Marietta della Veronese on Sierpień 14, 2012, 14:34:59 pm
Widzę, że duma i własne ego nadal góruje nad niektórymi ludźmi.
Skoro przy każdej edycji jest problem w uzgodnieniu terminu, to może wspólnie zastanówmy się aby każda edycja OS była oficjalnie otwierana w tym samym miesiącu.
Rozmawiałam w KW. Proponuję aby tym miesiącem był wrzesień, natomiast styczeń następnego roku był miesiącem kończącym daną edycję.( W tym wypadku oficjalne rozpoczęcie OS w KW byłoby w połowie września. )  W ten sposób mikronacja będąca organizatorem nie będzie czuła presji spowodowaną przez inne mikronacje. Będzie mogła skupić się aby jak najlepiej wypaść i sprawnie urządzić zabawę. A inne kraje będą wiedziały kiedy mniej więcej, w jakim czasie będzie, odbywać się konkurs.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 14, 2012, 17:20:33 pm
Planowanie czegoś w mikronacjach na okres dalszy niż trzy miesiące jest równie niecelowe, co napychanie kołka od kiełbasy miłością bożą.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Sierpień 16, 2012, 17:07:38 pm
Póki co Trizondal wybrał swoją propozycje na kolejną czwartą już edycje Konkursu Piosenki Our Sound - tym razem reprezentantem mojego v-kraju jest grupa Depeche Mode z piosenką pt. "Its no good" którą możecie posłuchać tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=rNUJzLD1Nyo
Wyniki fazy finałowej były zaś następujące:
1. Depeche Mode - Its no good - 4 głosy
2. Loka - Prawdziwe Powietrze, Muse - Survival - 3 głosy
4. Scorpions - Wind of Change, Eleftheria Eleftheriou - Aphrodisiac, Hotel FM - Come as One - 2 głosy
7. Buranovskie Babushki - Party for Everybody, Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbay, Franka Batelić - Na tvojim Rukama, Anastasiya Vinnikova - I Love Belarus - 1 głos
Jeżeli można zachęcam was do oceny wyników preselekcji oraz oczywiście wygranej propozycji :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 16, 2012, 17:50:37 pm
Jeżeli można zachęcam was do oceny wyników preselekcji oraz oczywiście wygranej propozycji :)

=dst | 16 VII 2012 | prof. Superfluum
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Sierpień 16, 2012, 20:44:33 pm
Te preselekcje powinny być nieważne tak czy inaczej ;P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Krzysztof Hans van der Ice on Sierpień 17, 2012, 11:29:16 am
Moim zdaniem przeprowadzony przeze mnie proces wyboru utworu dla Trizondalu powinien być ważny ponieważ przed konkursem Our Sound wzorem jego realnego odpowiednika tzn. Eurowizji powinny być 4 miesiące (w naszym przypadku to byłby okres od 1 sierpnia do ogłoszenia pozycji startowych w październiku) na zorganizowanie preselekcji.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 17, 2012, 13:17:42 pm
Ale przecież te wszystkie preselekcje, to wewnętrzna sprawa uczestnika. Jeśli chcą, to niech nawet zrobią listę utworów na dziesięć lat naprzód. Kogo to obchodzi? W BRC piosenkę najczęściej wybierałem ja sam i nikt się nie rzucał.
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Morfius Kringiham on Sierpień 17, 2012, 14:22:19 pm
Moim zdaniem przeprowadzony przeze mnie proces wyboru utworu dla Trizondalu powinien być ważny ponieważ przed konkursem Our Sound wzorem jego realnego odpowiednika tzn. Eurowizji powinny być 4 miesiące
Jednak to nie Eurowizja a organizatorzy sami wybierają terminy, a nawet jeśli to i tak nie jest wiadome dokładnie, kiedy Our Sound się odbędzie, więc ...

i nikt się nie rzucał.
Towarzyszu, udzieliło mi się te czepianie. Jest to zajebista sprawa ;P
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Sierpień 17, 2012, 18:33:37 pm
Towarzyszu, ale Ty masz władzę :D
Samemu podejmować decyzję w sprawach o takiej randze, nic tylko pozazdrościć...
A tak poważnie, to choć jest to ważniejsze wydarzenie kulturalne w skali mikroświata, to co niektórzy widzę, że lekko wynoszą to na piedestał jakby od decyzji wyboru piosenki miały zależeć dalsze losy państwa. :)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Aleksander Hergemon-Euskadi on Sierpień 17, 2012, 21:42:46 pm
Akurat nasze państwo jest niezależne. Nikomu na nim nie zależy :(
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Sierpień 18, 2012, 15:57:37 pm
Ważne, że Towarzyszowi zależy ;)
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: Nadia on Sierpień 19, 2012, 15:12:48 pm
Fuj. Tak się publicznie towarzyszyć... Zagraniczne obyczaje...
Title: Odp: Our Sound Samunda 2011 - Micronation Song Contest
Post by: KF JPM on Sierpień 19, 2012, 18:21:53 pm
Zagraniczne, ale jakże piękne obyczaje